Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Content 7/2023

ECONOMY

TECHNICS-TECHNOLOGY

 • Food Design Using Design Thinking – Case Study  (DOI10.15199/65.2023.7.2)
  Sylwia Sady, Bogdan Pachołek, Olga Korczyńska, Nadia Wojsznis, Zofia Rokicka, Julia Biernacka, Wiktor Stanisławek  8
 • Food Grade Inks for 3D Food Printing: Composition and Rheological Properties  (DOI10.15199/65.2023.7.3)
  Grażyna Bortnowska   13

LOGISTIC-PACKAGING

 • Analysis of The Carbon Footprint of Refrigerated Storage and Transport on an Example of Blueberry  (DOI10.15199/65.2023.7.4)
  Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Paweł Kuleta  18
 • Functional And Ecological Packaging – Fashion or Necessity?  (DOI10.15199/65.2023.7.5)
  Katarzyna Żbikowska, Katarzyna Marciniak-Łukasiak, Małgorzata Kowalska, Anna Żbikowska  26

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.