Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Content 6/2023

ECONOMY

TECHNICS-TECHNOLOGY

FOOD-FEEDING

  • Commodity Evaluation of Selected Fruit Juices Packaged in Different Ways  (DOI10.15199/65.2023.6.3)
    Joanna Maria Klepacka  15
  • Analysis Of Coffee Consumers’ Preferences Regarding the Degree of its Roasting  (DOI10.15199/65.2023.6.5)
    Anna Gątarska, Joanna Maria Klepacka  25
  • Fermented Milk Drinks – Nutritional Value, Health-Promoting Effect on The Human Body  (DOI10.15199/65.2023.6.6)
    Jan Kłobukowski  31

LOGISTIC-PACKAGING

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.