„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Content 11/2023

  • Semi-quantitative risk assessment as a tool for the determination of CCPs and oPRPs (DOI 10.15199/65.2023.11.2) 
    Agnieszka JACKOWSKA-TRACZ, Michał TRACZ  20
  • Characteristics of selected methods of isolation and identification of microorganisms in food (DOI 10.15199/65.2023.11.3) 
    Elżbieta HAĆ-SZYMAŃCZUK  24
  • The influence of the selection of raw materials on the sensory characteristics of craft beer (DOI 10.15199/65.2023.11.5) 
    Joanna Maria KLEPACKA, Anna GĄTARSKA, Marcelina KRECZMAN  36

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.