Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Content 11/2023

  • Semi-quantitative risk assessment as a tool for the determination of CCPs and oPRPs (DOI 10.15199/65.2023.11.2) 
    Agnieszka JACKOWSKA-TRACZ, Michał TRACZ  20
  • Characteristics of selected methods of isolation and identification of microorganisms in food (DOI 10.15199/65.2023.11.3) 
    Elżbieta HAĆ-SZYMAŃCZUK  24
  • The influence of the selection of raw materials on the sensory characteristics of craft beer (DOI 10.15199/65.2023.11.5) 
    Joanna Maria KLEPACKA, Anna GĄTARSKA, Marcelina KRECZMAN  36

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.