Przemysł Spożywczy 8/2022

Gospodarka Znaczenie krajowych i importowanych surowców w produkcji żywności w Polsce  (DOI10.15199/65.2022.8.1)Iwona Szczepaniak, Piotr Szajner  6 Zobacz więcej Produkcja artykułów żywnościowych w Polsce wykazuje wysoką dynamikę rozwoju. Bazę surowcową dla niej stanowią przede wszystkim produkty pochodzące z krajowego rolnictwa. Postępujące procesy internacjonalizacji polskiej gospodarki żywnościowej powodują, że stopniowo zwiększa się znaczenie surowców rolnych pochodzących z importu. Od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej udział […]