Przemysł Spożywczy 12/2022

Gospodarka Znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce Polski i Unii Europejskiej  (DOI10.15199/65.2022.12.1)Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Małgorzata Bułkowska, Jadwiga Drożdż  5 Zobacz więcej W ostatnich latach przemysł spożywczy w Polsce rozwijał się w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych. Przedsiębiorstwa umiejętnie dostosowywały się do funkcjonowania w trudnych uwarunkowaniach, co pozwoliło im osiągać dobre wyniki produkcyjno-finansowe i handlowe, a także zachować względnie dobrą aktywność inwestycyjną. Jednocześnie przemysł […]