„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bahlsen Polska nagrodzona TPM Excellence Award cat. A!

TPM Excellence Award to potwierdzenie osiągnięcia przez Bahlsen Polska zarządzania klasy światowej (WCOM – World Class Operations Management) w fabrykach w Skawinie i w Jaworniku.

Przyznana przez Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) nagroda to potwierdzenie, że firma Bahlsen Polska osiągnęła światowy poziom w zakresie efektywności produkcji, jakości produktów, redukcji kosztów oraz kultury ciągłego doskonalenia. 

Proces certyfikacji trwał kilka lat, a jego ostatnim etapem był dwustopniowy audyt przeprowadzony przez doświadczonych profesorów z ramienia JIPM. 

Kluczem do osiągnięcia tak wysokich wyników jest realizowany od kilku lat program ciągłego doskonalenia, nazywany w Bahlsen “B.Excellent”. Zainicjowana pilotażowo w 2017 roku w polskim oddziale inicjatywa, to długofalowy program ukierunkowany na klienta i wyniki biznesowe. Jego celem jest doskonalenie procesów i standardów, wspierane dodatkowo przez narzędzia cyfrowe, przy jednoczesnym dbaniu o rozwój pracowników. W pierwszym kroku działania doskonalące wprowadzono w obszarze produkcji a następnie rozszerzono je na kolejne działy w firmie, jak planowanie, logistyka, R&D czy inne. Kluczowe znaczenie dla powodzenia programu ma zintegrowane zarządzanie oraz współpraca międzydziałowa. Podejście to realizowane jest w formie tzw. “filarów”, czyli multidyscyplinarnych zespołów, które zajmują się doskonaleniem najważniejszych obszarów firmy poprzez identyfikację strat, ich wykorzenienie oraz wdrożenie działań prewencyjnych. Oprócz zespołowego działania, czynnikami sukcesu są szkolenia oraz inwestycje w infrastrukturę, automatyzację i cyfryzację. 

Uzyskane przez Bahlsen wyróżnienie to uznanie dla codziennej pracy wszystkich zespołów, które w ramach programu B.Excellent wspierają  firmę w dążeniu do  doskonałości operacyjnej. 

Jak mówi Piotr Pitala, Dyrektor Supply Chain CEE i Kierownik Grupowego Programu Doskonałości Operacyjnej: “Doskonałość Operacyjna to droga, a my pokonaliśmy jej pierwszy etap. Z miejsca, do którego dotarliśmy jako zespół widzimy dzisiaj więcej. Widzimy jeszcze więcej wyzwań, ale też co najważniejsze, bardzo ciekawe kierunki dalszego rozwoju!” 

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.