Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Agronomiczne aspekty zrównoważenia produkcji mleka i żywca bydlęcego

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.:  „Agronomiczne aspekty zrównoważenia produkcji mleka i żywca bydlęcego“, które odbędzie się w godzinach 11:00 – 13:30, w dniu 23 maja 2024r., w Centrum Konferencyjnym “Zielna” przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.


Jest to już drugie z cyklu dziewięciu szkoleń zaplanowanych w ramach realizowanego przez ZPPM i dofinansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zadania pt .„Szkolenia – zrównoważony rozwój 2024” dedykowanego producentom i przetwórcom mleka.

Cele realizowanego zadania:

Przyjęcie przez UE strategii „Zielony ład”, „Od pola do stołu”, „Bioróżnorodności” oraz innych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju (raportowanie pozafinansowe – ESG), jak też przepisów w zakresie gospodarki opakowaniami  (zarówno na poziomie UE i krajowym) oznacza duże zmiany w rolnictwie, produkcji i konsumpcji żywności, na które branża mleczarska nie jest przygotowana, co stanowi ryzyko dla rynku mleczarskiego w Polsce – jego konkurencyjności, rentowności, rosnących kosztów produkcji, spadku  popytu, wzrostu cen produktów mlecznych. Producenci i przetwórcy mleka, którzy przygotują się na te zmiany i odpowiednio wcześnie wdrożą określone działania, zapewnią sobie przewagę konkurencyjną. Analiza i dostosowanie się do przepisów związanych z szeroko rozumianym „zrównoważonym rozwojem” stanowi duże wyzwanie, dlatego należy dostarczyć producentom i przetwórcom mleka informacji na temat legislacji unijnej i polskiej i wynikających z niej wymogów. Pozwoli to na podniesienie ich kwalifikacji i umożliwi dostosowanie się do nowych wymagań.

Program szkolenia:

Godz. 10:30 – 11:00: Rejestracja uczestników i powitalna kawa

Godz. 11:00 – 12:00:

– Zrównoważone zagospodarowanie odchodów bydlęcych

– Obniżanie emisji gazów cieplarnianych w uprawach paszowych

Godz. 12:00 – 12:30: przerwa kawowa

Godz. 12:30 – 13:30:

– Regeneracja gleb zdegradowanych przez działalność hodowlaną


Szkolenie poprowadzi dr Jerzy Próchnicki, współzałożyciel i Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka – liczba miejsc ograniczona.
W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem ZPPM, pod numerem telefonu: +48 222 660 271

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tutaj.

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.