Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Akademia Food-Lex

Zachęcamy do udziału w „Akademii Food-Lex”, która odbędzie się w dn. 22-23 maja w formie hybrydowej.