Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Edward Kajdański – wspomnienie

10 września 2020 roku zmarł Edward Kajdański, absolwent Politechniki Gdańskiej, dyplomata, wybitny znawca historii, medycyny i sztuki Chin, autor fascynujących książek i obrazów. Edward Kajdański urodził się 26 listopada 1925 roku w Harbinie, mieście położonym nad rzeką Sungari w północno-wschodnich Chinach, jako syn polskiego inżyniera pracującego w tamtejszej cukrowni. W roku 1942 Edward ukończył Gimnazjum […]