Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Lody mleczne a gronkowcowe zatrucia pokarmowe

Lody mleczne są popularne i lubiane przez wielu konsumen­tów. Ich spożycie w Polsce ciągle wzrasta w ostatnich latach i zdecydowanie zwiększa się w sezonie letnim, tj. od kwietnia do końca września. Szacuje się, że Polak spożywa przeciętnie około 4-5 l lodów rocznie, a ich spożycie rośnie z roku na rok [12, 17]. Jednak niewiele osób […]