Kontakt

REDAKCJA

Redakcja „Przemysłu Spożywczego”
ul. Rakowiecka 36,
02-532 Warszawa
tel.: (+48) 22 606 38 47, 22 606 38 79
tel./fax (+48) 22 849 53 33
e-mail:  przemspozywczy@sigma-not.pl
Internet: www.przemyslspozywczy.euwww.sigma-not.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
redaktor naczelna mgr inż. Danuta Chyłek, kierownik Zakładu Wydawniczego
zastępca redaktor naczelnej dr inż. Agnieszka Ognik (red. tematyczny)
zastępca redaktor naczelnej dr inż. Sylwia Łaba (red. naukowy)
sekretarz redakcji Elżbieta Olejarz

REKLAMA

Redakcja. Krystyna Dąbrowska

tel.: 022 606 38 79
tel./fax 022 849 53 33
e-mail: przemspozywczy@sigma-not.pl

Dział Reklamy i Marketingu

ul. Ratuszowa 11 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
tel./fax: (+48) 22 827 43 65
e-mail: reklama@sigma-not.pl

PRENUMERATA

Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.
00-707 Warszawa, ul. Ku Wiśle 7
tel. (+48) 22 840 30 86
tel./fax: (+48) 22 840 35 89, 22 840 59 49
fax: (+48) 22 891 13 74
e-mail: prenumerata@sigma-not.pl

WYDAWCA

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 00-950 Warszawa,
skr. poczt. 1004
tel.: (+48) 22 818 09 18, 22 818 98 32
fax (+48) 22 619 21 87
e-mail: informacja@sigma-not.pl Internet: www.sigma-not.pl

SITSpoż.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego – Zarząd Główny
ul. Czackiego 3/5 00-043 Warszawa
tel.:  (+48) 22 826 63 44,  336 13 25
fax: (+48) 22 827 38 47
e-mail: biuro@sitspoz.pl Internet: www.sitspoz.pl

DRUK

Drukarnia SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 21
01-590 Warszawa
tel.:
(0 22) 832 16 11
tel./faks: (0 22) 833 40 69
e-mail:
drukarnia@drukarnia.sigma-not.pl

SKŁAD I ŁAMANIE

Studio DTP SIGMA-NOT