Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Kontakt

REDAKCJA

Redakcja „Przemysłu Spożywczego”

02-532 Warszawa
tel. (+48) 22 849 53 33
e-mail:  przemspozywczy@sigma-not.pl
Internet: www.przemyslspozywczy.eu

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
redaktor naczelna dr inż. Magdalena Maszewska (kom. 663 211 922)
zastępca redaktora mgr inż. Iwona Szymańska (kom. 663 311 944)
redaktorzy działowi – tematyczni:
prof. dr hab. Krzysztof Krygier
dr inż. Anna Florowska
dr inż. Krzysztof Leszczyński

REKLAMA

Redakcja. Krystyna Dąbrowska

kom. 663 111 677
tel.: (+48) 22 849 53 33
e-mail: przemspozywczy@sigma-not.pl

Dział Reklamy i Marketingu

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
tel.: (+48) 22 827 43 65
e-mail: reklama@sigma-not.pl

PRENUMERATA

Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa
tel.: (+48) 22 840 30 86
tel.: (+48) 22 840 35 89
e-mail: prenumerata@sigma-not.pl

WYDAWCA

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
tel.: (+48) 22 818 09 18, (+48) 22 818 98 32
e-mail: informacja@sigma-not.pl Internet: www.sigma-not.pl

SITSpoż.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego – Zarząd Główny
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
tel.:  (+48) 22 826 63 44
e-mail: biuro@sitspoz.pl Internet: www.sitspoz.pl

DRUK

Drukarnia SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 21, 01-590 Warszawa
tel.: (+48) 22 832 16 11
tel.: (+48) 22 833 40 69
e-mail: drukarnia@sigma-not.pl

SKŁAD I ŁAMANIE

Studio DTP SIGMA-NOT

Aktualności

Wykaz recenzentów 2021 r.

dr hab. inż., prof. UE Magdalena Ankiel UE w Poznaniu dr hab. inż., prof. UR Emilia Bernaś UR w Krakowie dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna

olej konopy

Właściwości prozdrowotne oleju konopnego

DOI 10.15199/65.2021.12.5 Jagoda Kępińska-Pacelik, Wioletta Biel STRESZCZENIE: Olej konopny jest otrzymywany z nasion i kwiatów konopi siewnych (Cannabis sativa L.). Najbardziej rozpowszechniony rodzaj oleju to