Przemysł Spożywczy 12/2021

GOSPODARKA                    Związki przemysłu spożywczego w Polsce z zagranicą podczas pandemii COVID-19  (DOI10.15199/65.2021.12.1)Łukasz Ambroziak, Małgorzata Bułkowska  4 Zobacz więcej Celem artykułu jest ocena relacji przemysłu spożywczego w Polsce z zagranicą podczas pandemii COVID-19. Przedmiotem badania był polski eksport produktów przemysłu spożywczego, zaangażowanie zagranicznych inwestorów bezpośrednich w przemyśle spożywczym w Polsce oraz działalności polskich przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym za granicą. Analiza obejmuje lata 2011-2020, jednakże szczególną […]