Przemysł Spożywczy 4/2023

Gospodarka Sektor mięsa czerwonego i drobiowego w Polsce w okresie ostatnich turbulencji rynkowych  (DOI10.15199/65.2022.4.1)Robert Mroczek  3 Zobacz więcej W artykule podjęto próbę oceny krajowego sektora mięsa czerwonego i drobiowego w latach 2019-2022. W tym okresie miały miejsce dwa niezależne od siebie wydarzenia, które odcisnęły swoje piętno na funkcjonowaniu gospodarki światowej. Rok 2020, a częściowo także 2021, upłynęły pod znakiem pandemii COVID-19, a rok 2022 zdeterminowany […]