Przemysł Spożywczy 5/2022

Gospodarka KHandel rolno-spożywczy Polski z Wlk. Brytanią w pierwszym roku po brexicie  (DOI10.15199/65.2022.5.1)Łukasz Ambroziak  4 Zobacz więcej Celem artykułu jest charakterystyka zmian, jakie zaszły w polsko-brytyjskim handlu produktami rolno-spożywczymi w 2021 r., tj. pierwszym roku funkcjonowania Wlk. Brytanii poza jednolitym obszarem europejskim. Od 1 stycznia 2021 r. unijno-brytyjskie relacje handlowe reguluje Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią (EU-UK Trade and Cooperation Agreement […]