Promieniowanie jonizujące – alternatywna metoda konserwacji żywności

promieniowanie jonizujące

DOI 10.15199/65.2021.11.3 Agnieszka Jackowska-Tracz STRESZCZENIE: Promieniowanie jonizujące stosowane w radiacyjnej konserwacji żywności obejmuje promienie gamma (Ɣ), promienie hamowania (X) oraz wiązki elektronów (Elektron Beam – EB). Napromieniowanie żywności jest procesem, w którym opakowana żywność przez krótki czas poddawana jest działaniu np. wiązki szybkich elektronów. W UE przepisy dotyczące żywności i składników dopuszczonych do napromieniowania nie są zharmonizowane. W Polsce […]