Aspekty legislacyjne związane z zanieczyszczeniem środków spożywczych pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia w świetle prac Komisji Europejskiej

Toksyczne metale ciężkie, szczególnie ołów, kadm, rtęć czy arsen, zaliczane są do podstawowych i najlepiej poznanych zanieczyszczeń środowiskowych i przemysłowych. Wywierają działanie neurotoksyczne, nefrotoksyczne, rakotwórcze i teratogenne. Ponadto zaburzają funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, kostnego oraz gospodarkę mineralną. Przechodzą przez bariery: krew-mózg czy krew-łożysko, powodując szczególne narażenie ośrodkowego układu nerwowego. Toksyczne efekty działania na organizm niektórych z […]