Rynek i przemysł spożywczy w 2020 roku

W 2020 r. cała gospodarka światowa, w tym także przed­siębiorstwa przemysłu spożywczego, znalazły się pod silną presją rozwijającej się pandemii COVID-19. Zamykanie go­spodarki w Polsce rozpoczęło się w marcu 2020 r. i w krótkim czasie nastąpił pełny lockdown. Spowodowało to w wielu przypadkach zerwanie więzi handlowych w zakupie surow­ców oraz sprzedaży żywności i napojów na […]