Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.

Odbędzie się ono 20 czerwca w godz. 11.00–15.30 w Centrum Konferencyjnym “Zielna” przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

Jest to czwarte z cyklu dziewięciu szkoleń dla producentów i przetwórców mleka w ramach realizowanego przez ZPPM zadania „Szkolenia – zrównoważony rozwój 2024”.

Cele realizowanego zadania:
Przyjęcie przez UE strategii „Zielony ład”, „Od pola do stołu”, „Bioróżnorodności” oraz innych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju (raportowanie pozafinansowe – ESG), jak też przepisów w zakresie gospodarki opakowaniami (zarówno na poziomie UE i krajowym) oznacza duże zmiany w rolnictwie, produkcji i konsumpcji żywności, na które branża mleczarska nie jest przygotowana, co stanowi ryzyko dla rynku mleczarskiego w Polsce – jego konkurencyjności, rentowności, rosnących kosztów produkcji, spadku popytu, wzrostu cen produktów mlecznych.

Producenci i przetwórcy mleka, którzy przygotują się na te zmiany i odpowiednio wcześnie wdrożą określone działania, zapewnią sobie przewagę konkurencyjną. Analiza i dostosowanie się do przepisów związanych z szeroko rozumianym „zrównoważonym rozwojem” stanowi duże wyzwanie, dlatego należy dostarczyć producentom i przetwórcom mleka informacji na temat legislacji unijnej i polskiej i wynikających z niej wymogów. Pozwoli to na podniesienie ich kwalifikacji i umożliwi dostosowanie się do nowych wymagań.

Program szkolenia:


10:30 – 11:00: Rejestracja uczestników i powitalna kawa
11:00 – 13:00:

•  Podstawy prawne dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju
•  Omówienie zakresu raportowania działań jednostki w obszarze zrównoważonego rozwoju
•  Wymogi administracyjne
•  Wymogi stawiane w obrocie krajowym i międzynarodowym
13:00 – 13:30: przerwa kawowa
13:30 – 15:30:
•  Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju
•  Perspektywa czasowa wdrożenia wymogów związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich
•  Praktyczne przykłady raportowania w przedsiębiorstwach mleczarskich

Szkolenie poprowadzi Artur Puławski – Audytor finansowy, analityk rynku mleka


Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka – liczba miejsc ograniczona. W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem ZPPM, pod numerem telefonu: +48 222 660 271

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.