Spis treści 9/2014

Przemysł Spożywczy 9/2014

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Skutki rosyjskiego embarga na import produktów rolno-spożywczych – Łukasz Ambroziak, Iwona Szczepaniak
  • Celem artykułu jest ocena potencjalnych skutków wprowadzenia przez Rosję zakazu wwozu artykułów rolno-spożywczych, m.in. z państw Unii Europejskiej. Rosja jest ważnym odbiorcą żywności z państw UE, a zwłaszcza z Polski. W 2013 r. na rynek rosyjski trafiło nieco ponad 6% eksportu rolno-spożywczego Polski, a Rosja była trzecim pod względem wielkości odbiorcą polskiej żywności. Przeprowadzona analiza wykazała m.in., że wskutek wprowadzenia embarga na rynku krajowym pozostaną produkty o wartości ok. 0,8-0,9 mld euro (w skali roku), przede wszystkim pochodzące z sektora owocowo-warzywnego, mięsnego i mleczarskiego. Produkty te trudno będzie sprzedać na rynku krajowym ze względu na ograniczony wzrost jego chłonności. Proces dywersyfikacji zagranicznych rynków zbytu będzie również utrudniony, gdyż wskutek embarga zwiększy się światowa podaż produktów rolno-spożywczych. Osłabieniu może ulec także, silna dotychczas, pozycja konkurencyjna Polski w eksporcie żywności do państw UE.
   SŁOWA KLUCZOWE: 
   eksport, produkty rolno-spożywcze, Polska, Rosja, zakaz wwozu

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 10 Technologie chłodzenia i mrożenia w przetwórstwie żywności – Joanna Markowska, Elżbieta Polak, Iwona Kasprzyk
  • Wśród stosowanych metod utrwalania żywności chłodnictwo zajmuje priorytetową pozycję. Ta technika utrwalania umożliwia zachowanie oryginalnych cech i właściwości żywności. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące technik chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania produktów. Na tym tle przedstawiono wybrane zagadnienia związane z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w przetwórstwie.
   SŁOWA KLUCZOWE: chłodzenie, mrożenie, przetwórstwo żywności
 • 16 Opakowania do mrożonej żywności – charakterystyka, przegląd, normy i przepisy – Beata Grabowska
  • Obniżanie temperatury jest ważne w nowoczesnej technologii utrwalania żywności, ponieważ przedłuża trwałość praktycznie wszystkich surowców i produktów spożywczych. Jakość i trwałość mrożonej i schłodzonej żywności zależy przede wszystkim od jakości surowca, ale także od warunków obróbki wstępnej, metod zamrażania, rodzaju opakowania ochronnego itd. Utrzymanie wysokiej jakości mrożonych produktów to najważniejszy cel pakowania w przemyśle spożywczym. Przemysł opakowaniowy w ostatnich latach rozwija się bardzo intensywnie. W wyniku postępu technicznego w przemyśle spożywczym, rozwoju gospodarczego oraz stosowania zaawansowanych technologii powstają nowe generacje opakowań, które pozwalają utrzymać, a nawet poprawić jakość pakowanego produktu. W artykule przedstawiono charakterystykę oraz przegląd opakowań stosowanych w zamrożonej żywności, technologię produkcji opakowań produktów mrożonych i wymagania stawiane opakowaniom nakreślone przez Polskie Normy oraz przepisy (tj. rozporządzenia, ustawy, dyrektywy).
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł, opakowania, żywność, zamrażanie, chłodzenie

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 20 Rynek palet w Polsce do 2013 r. – Adam Wojciechowski
  • W każdym sprawnie funkcjonującym łańcuchu dostaw stosowane są palety, które stanowią nośnik ładunków. Wykorzystywane są palety płaskie, słupkowe, skrzyniowe oraz specjalizowane. W branży spożywczej najczęściej wykorzystywane są palety potocznie nazywane europaletami. Przez blisko 50 lat były to przeważnie palety typu EUR produkowane na podstawie karty UIC. W artykule omówiono sytuację na rynku tego rodzaju palet w Polsce do 2013 r., wielkość produkcji oraz zmiany na rynku z zakresu ich wytwarzania.
   SŁOWA KLUCZOWE: magazyn, składowanie, transport wewnątrzzakładowy, palety, palety płaskie
 • 26 Współczesny marketing a opakowania do żywności. Cz. II – Joanna Kuzincow
  • W części I artykułu (opublikowanej w nr. 8/2014 „PS”) przedstawiono istotną rolę opakowania w marketingu oraz ewolucję strategii komunikacyjnych słynnych marek spożywczych – począwszy od pierwszych lat ich istnienia, kiedy dominujące były takie elementy, jak obraz czy slogan reklamowy, aż po czasy współczesne, gdy opakowanie staje się nierzadko podstawą komunikacji marketingowej. Część II artykułu stanowi prezentację najnowszych światowych trendów marketingowych, takich jak: minimalizm, indywidualizm, interaktywność, emocje czy wreszcie zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, znajdujące wyraźne odzwierciedlenie w projektowaniu opakowań. Przedstawiono w niej także przyszłość opakowań w kontekście wszystkich wspomnianych trendów marketingowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: współczesny marketing, opakowania w marketingu, opakowania do żywności

PRAWO

 • 32 Uproszczone formy oznakowania na froncie opakowania – Aleksandra Wesołowska
  • Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania informacji konsumentom pozwala na stosowanie dodatkowych form oznakowania wartością odżywczą na froncie opakowania. W artykule omówiono warunki, jakie powinny być spełnione zanim umieści się na opakowaniu uproszczone formy oznakowania. Przedstawiono też przegląd form, schematów, logotypów i ikon stosowanych w różnych krajach europejskich oraz wskazówki interpretacyjne i informacje dotyczące ostatnich dyskusji odbywających się na forum wspólnotowym na temat brytyjskiego systemu hybrydowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: uproszczone formy oznakowania na froncie opakowania, Wskazane Dzienne Spożycie, Referencyjna Wartość Spożycia, symbol „Dziurki od klucza”, logo „Wiem, co wybieram”, fiński „Symbol serca”, system hybrydowy

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 38 Warzywa ekologiczne i konwencjonalne. Porównanie jakości – Anna Wlazły, Monika Pytka, Anna Stój, Bożena Sosnowska
  • W artykule omówiono pojęcie żywności ekologicznej, porównano jakość warzyw z produkcji ekologicznej z jakością warzyw z produkcji konwencjonalnej. Badania przeprowadzone w Polsce i na świecie dowodzą, że warzywa ekologiczne w większości przypadków zawierają więcej związków fenolowych, witaminy C, cukrów i związków mineralnych niż warzywa z produkcji konwencjonalnej. Nie jest to jednak regułą, bo często wpływ na wynik ma odmiana warzywa, które uprawiano. Produkty ekologiczne zawierają mniej azotanów i pestycydów, są więc atrakcyjniejsze dla konsumenta. Na podstawie dotychczasowych badań trudno jest określić, które z warzyw zawierają mniej metali ciężkich, gdyż trafiają one do roślin z wielu źródeł.
   SŁOWA KLUCZOWE: warzywa ekologiczne, jakość, żywność konwencjonalna, rolnictwo ekologiczne
 • 41 Prozdrowotne właściwości stewii (Stevia rebaudiana Bertoni) – Tomasz Czernecki, Aneta Brodziak, Anna Stój
  • Bioaktywne składniki żywności oraz żywność o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych w ostatnich latach są wskazywane jako jeden z elementów dietoterapii oraz ważny czynnik profilaktyki zdrowotnej. Poszukiwane są więc nowe rośliny o szczególnych, prozdrowotnych właściwościach, które mogłyby znaleźć stałe miejsce w diecie człowieka. Jedną z takich roślin może stać się stewia, która obecnie jest wykorzystywana jako substytut słodzików. W artykule przedstawiono poznane prozdrowotne właściwości stewii (Stevia rebaudiana), które mogą być wykorzystywane w terapii takich schorzeń, jak np. cukrzyca, otyłość, nadciśnienie czy próchnica zębów. Jeszcze do niedawna w przemyśle spożywczym było zabronione stosowanie stewii i jej glikozydów. Obecnie zostały one uznane za bezpieczne dla człowieka i oznaczone jako E 960. Mogą być stosowane w 31 różnych kategoriach żywności, w tym w napojach, deserach, słodyczach i słodzikach. Dopuszczalne dzienne spożycie stewii wynosi 4 mg/kg masy ciała/dobę.
   SŁOWA KLUCZOWE: Stevia rebaudiana, składniki bioaktywne, właściwości prozdrowotne, substancja dodatkowa
 • 45 Identyfikacja i ocena wybranych produktów żywnościowych. Kryteria konsumenckie – Mariola Grzybowska-Brzezińska
  • Głównym celem badań była identyfikacja i ocena produktów żywnościowych, które wyznaczają wybory konsumentów. Do realizacji celu głównego wykorzystano badania eksploracyjne, w których zidentyfikowano główne kryteria technologiczne i rynkowe wybranych produktów żywnościowych. Drugi etap badań to zebranie opinii nt. zachowań konsumentów na rynku wybranych produktów. Zastosowano metodę wywiadu bezpośredniego z użyciem standaryzowanego, pogłębionego kwestionariusza ankiety. Wyniki badań umożliwiły weryfikację następujących tez: jakość konsumencka produktów żywnościowych to głównie ich walory technologiczne, a zaufanie konsumentów do informacji umieszczanych na etykiecie produktu żywnościowego jest determinowane renomą marki producenta.
   SŁOWA KLUCZOWE: zachowania konsumentów, jakość konsumencka żywności