Spis treści 8/2015; tom 69

Przemysł Spożywczy 8/2015

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 10 Polska żywność na rynkach Europy i świata – Mirosława Tereszczuk
  • W artykule przedstawiono aktualną sytuację w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi, ze szczególnym uwzględnieniem eksportu. Przeprowadzono analizę struktury geograficznej i towarowej polskiego eksportu rolno-spożywczego. Mimo splotu wielu niekorzystnych zewnętrznych uwarunkowań, jakie zaistniały w 2014 r., eksport produktów rolno- -spożywczych z Polski nie załamał się, a wręcz przeciwnie – odnotowano wzrost jego wartości o 4,5%, do 21,3 mld euro. Przewiduje się, że w 2015 r. wpływy z eksportu rolno- -spożywczego mogą wynieść ok. 22,4 mld euro i będą o 5% większe niż rok wcześniej. Najważniejszymi odbiorcami polskich produktów rolno-spożywczych są kraje UE, gdzie trafia 80% eksportu. Do niedawna duże nadzieje polscy eksporterzy wiązali z krajami WNP, jednak embargo rosyjskie i konflikt na Ukrainie spowodowały załamanie eksportu do tych krajów. Sytuacja ta wymusiła dywersyfikację rynków zbytu polskiej żywności. Pojawiły się nowe kierunki eksportu, m.in. do Afryki, Azji, na Bliski Wschód, a także do Ameryki Północnej.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność, handel zagraniczny, eksport, Europa, świat
 • 23 Problemy konsolidacji w przemyśle mięsnym – Piotr Chechelski, Magdalena Krawczuk
  • Presja handlu na spadek cen i niższe marże powoduje, że przedsiębiorstwa mięsne działają niemal na progu rentowności. Niezbędna staje się konsolidacja w branży, umożliwiająca koncentrację produkcji i wzrost rentowności. W artykule podjęto próbę oceny wpływu wzrostu skali wielkości produkcji na rentowność wśród największych przedsiębiorstw przemysłu mięsnego oraz przedstawiono przyczyny niskiego poziomu konsolidacji i zagrożenia spowodowane jej brakiem, a także możliwe strategie rozwoju dla przedsiębiorstw z polskim kapitałem.
   SŁOWA KLUCZOWE: konsolidacja, przemysł mięsny, rentowność
 • 34 Problemy światowego rybołówstwa a certyfikacja wg MSC – Piotr J. Bykowski
  • Pozarządowa organizacja Marine Stewardship Council (MSC), wykorzystując Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa FAO, opracowała zasady certyfikacji połowów określonych gatunków ryb. Powstanie organizacji w 1997 r. było ewidentnym sygnałem braku zaufania do działań podejmowanych przez oficjalne instytucje. Po latach władze administrujące rybołówstwem zdały sobie sprawę, że system certyfikacji może być istotnym elementem wspierającym ich działalność. Obecnie system certyfikacji rybołówstwa funkcjonuje na szeroką skalę, a w nowej Wspólnej Polityce Rybackiej Unia Europejska zaleca organizacjom producentów stosowanie certyfikowania połowów. Obecnie ponad 10% światowych połowów pochodzi z certyfikowanego rybołówstwa.
   SŁOWA KLUCZOWE: problemy rybołówstwa, certyfikacja połowów, zrównoważone rybołówstwo, przełowione łowiska
    

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 40 Emulsyjne nośniki substancji bioaktywnych – Grażyna Bortnowska
  • W artykule scharakteryzowano nośniki emulsyjne zawierające zewnętrzną (ciągłą) fazę wodną. Mogą one stanowić ochronę lipofilowych i hydrofilowych substancji bioaktywnych, które charakteryzują się dużą labilnością chemiczną i są stosowane w bardzo małych stężeniach również w środowisku o odmiennej polarności. Odniesiono się także do innowacyjnych rozwiązań mających na celu zwiększenie stabilności emulsji oraz substancji bioaktywnych absorbowanych w poszczególnych fazach układu.
   SŁOWA KLUCZOWE: nośniki emulsyjne, stabilność, substancje bioaktywne
   LITERATURA: (dostępna również w redakcji)
   [1] Akhtar N., Ahmad M., Shoaib Khan H.M., Akram J., Gulfishan, Mahmood A., Uzair M.: 2010. Formulation and characterization of a multiple emulsion containing 1% l-ascorbic acid. Bull. Chem. Soc. Ethiop., 24, 1-10.
   [2] Al-Nabulsi A.A., Han J.H., Liu Z., Rodriguez-Vieira E.T., Holley R.A.: 2006. Temperature-sensitive microcapsules containing lactoferrin and their action against Carnobacterium viridans on bologna. Journal of Food Science, 71, M208–M214.
   [3] Bonnet M., Cansell M., Placin F., David-Briand E., Anton M., Leal-Calderon F.: 2010. Influence of ionic complexation on release rate profiles from multiple water-in oil-in water (w/o/w) emulsions. J. Agric. Food Chem., 58, 7762-7769.
   [4] Bortnowska G.: 2015. Multilayer oil-in-water emulsions: formation, characteristics and application as the carriers for lipophilic bioactive food components – a review. Pol. J. Food Nutr. Sci., 65. DOI: 10.2478/v10222-012-0094-0.
   [5] Choi S.J., Decker E.A., Henson L., Popplewell L.M., McClements D.J.: 2009. Stability of citral in oil-in-water emulsions prepared with medium-chain triacylglycerols and triacetin. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57, 11349- 11353.
   [6] Choi S.J., Decker E.A., Henson L., Popplewell L.M., McClements D.J.: 2010. Inhibition of citral degradation in model beverage emulsions using micelles and reverse micelles. Food Chemistry, 122, 111-116.
   [7] Davidov-Pardo G., McClements D.J.: 2015. Nutraceutical delivery systems: Resveratrol encapsulation in grape seed oil nanoemulsions formed by spontaneous emulsification. Food Chemistry, 167, 205–212.
   [8] de Folter J.W.J., Van Ruijvena M W M., Velikov K.P.: 2012. Oil-in-water Pickering emulsions stabilized by colloidal particles from the water-insoluble protein zein. Soft Matter, 8, 6807−6815.
   [9] De Vos P., Faas M.M., Spasojevic M., Sikkema J.: 2010. Encapsulation for preservation of functionality and targeted delivery of bioactive food components. International Dairy Journal, 20, 292-302.
   [10] Degner B.M., Olson K.M., Rose D., Schlegel V., Hutkins R., McClements D.J.: 2013. Influence of freezing rate variation on the microstructure and physicochemical properties of food emulsions. Journal of Food Engineering, 119, 244–253.
   [11] Dickinson E.: 2010. Food emulsions and foams: Stabilization by particles. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 15, 40–49.
   [12] Dickinson D.: 2011. Double emulsions stabilized by food biopolymers. Food Biophysics, 6, 1–11.
   [13] Dickinson E.: 2013. Stabilising emulsion-based colloidal structures with mixed food ingredients. J. Sci. Food Agric., 93, 710−721.
   [14] Farshchi A., Ettelaie R., Holmes M.: 2013. Influence of pH value and locust bean gum concentration on the stability of sodium caseinate-stabilized emulsions. Food Hydrocolloids, 32, 402-411.
   [15] Fanun M.: 2010. Microemulsions with nonionic surfactants and mint oil. The Open Colloid Science Journal, 3, 9-14.
   [16] Fanun M.: 2012. Microemulsions as delivery systems. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 17, 306–313.
   [17] Fisher S., Wachtel E.J., Aserin A., Garti N.: 2013. Solubilization of simvastatin and phytosterols in a dilutable microemulsion system. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 107, 35– 42.
   [18] Flanagan J., Singh H.: 2006. Microemulsions: a potential delivery system for bioactives in food. Crit Rev Food Sci Nutr., 46, 221–37.
   [19] Frank K., Walz E., Gräf V., Greiner R., Köhler K., Schuchmann H.P.: 2012. Stability of anthocyanin-rich W/O/W emulsions designed for intestinal release in gastrointestinal environment. Journal of Food Science, 77, N50–N57.
   [20] Gao Z.-M., Yang X.-Q., Wu N.N., Wang L.J., Wang J.-M., Guo J., Yin S.-W.: 2014. Protein-based pickering emulsion and oil gel prepared by complexes of zein colloidal particles and stearate. J. Agric. Food Chem., 62, 2672−2678.
   [21] Garti N., Spernath A., Aserin A., Lutz R.: 2005. Nano-sized self-assemblies of nonionic surfactants as solubilization reservoirs and microreactors for food systems. Soft Matter, 1, 206–18.
   [22] Green A.J., Littlejohn K.A., Hooley P., Cox P.W.: 2013. Formation and stability of food foams and aerated emulsions: Hydrophobins as novel functional ingredients. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 18, 292–301.
   [23] Grigoriev D.O., Miller R.: 2009. Mono-and multilayer covered drops as carriers. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 14, 48-59.
   [24] Gudipati V., Sandra S., McClements D.J., Decker E.A.: 2010. Oxidative stability and in vitro digestibility of fish oil-in-water emulsions containing multilayered membranes. J. Agric. Food Chem., 58, 8093-8099.
   [25] Guzey D., McClements D.J.: 2006. Formation, stability and properties of multilayer emulsions for application in the food industry. Advances in Colloid and Interface Science, 128-130, 227-248.
   [26] Hemar Y., Cheng L.J., Oliver C.M., Sanguansri L., Agustin M.: 2010. Encapsulation of resveratrol using water-in-oil-in-water double emulsions. Food Biophysics, 5, 120–127.
   [27] Hoffmann H., Reger M.: 2014. Emulsions with unique properties from proteins as emulsifiers. Advances in Colloid and Interface Science, 205, 94–104.
   [28] Hu M., Li Y., Decker E.A., Xiao H., McClements D.J.: 2011. Impact of layer structure on physical stability and lipase digestibility of lipid droplets coated by biopolymer nanolaminated coatings. Food Biophysics, 6, 37-48.
   [29] Jiménez-Colmenero F.: 2013. Potential applications of multiple emulsions in the development of healthy and functional foods. Food Research International, 52, 64–74.
   [30] Jiménez-Alvarado R., Beristain C.I., Medina-Torres L., Román-Guerrer, A., Vernon-Carter E.J.: 2009. Ferrous bisglycinate content and release in W1/O/W2 multiple emulsions stabilized by protein–polysaccharide complexes. Food Hydrocolloids, 23, 2424–2433.
   [31] Kaur S., Das M.: 2011. Functional Foods: An Overview. Food Sci. Biotechnol., 20, 861-875.
   [32] Leal-Calderón F., Homer S., Goh A., Lundin L.: 2012. W/O/W emulsions with high internal droplet volume fraction. Food Hydrocolloids, 27, 30–41.
   [33] Lee, M.N., Chan, H.K., Mohraz, A., 2012. Characteristics of Pickering emulsion gels formed by droplet bridging. Langmuir 28, 3085–3091.
   [34] Lesmes U., Sandra S., Decker E.A., McClements D.J.: 2010. Impact of surface deposition of lactoferin on physical and chemical stability of omega-3 rich lipid droplets stabilised by caseinate. Food Chemistry, 123, 99-106.
   [35] Li B., Jiang Y., Liu F., Chai Z., Li Y., Li Y., Leng X.: 2012. Synergistic effects of whey protein-polysaccharide complexes on the controlled release of lipid-soluble and water-soluble vitamins in W1/O/W2 double emulsion systems. International Journal of Food Science and Technology, 47, 248-254.
   [36] Li C., Li Y., Sun P., Yang C.: 2013. Pickering emulsions stabilized by native starch granules. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Engineering. Aspects, 431, 142–149.
   [37] Luo Z., Murray B.S., Ross, A.L., Povey M.J.W., Morgan M.R.A., Day A.J.: 2012. Effects of pH on the ability of flavonoids to act as Pickering emulsion stabilizers. Colloids Surf. B: Biointerfaces, 92, 84−90.
   [38] Márquez A.L., Wagner J.: 2010. Rheology of double (W/O/W) emulsions prepared with soybean milk and fortified with calcium. Journal of Texture Studies, 41, 651–671.
   [39] Maswal M., Dar A.A.: 2014. Formulation challenges in encapsulation and delivery of citral for improved food quality. Food Hydrocolloids, 37, 182-195.
   [40] McClements D.J.: 2002. Lipid-based emulsions and emulsifiers [in: Food lipids]. Eds C.C. Akoh, D.B. Min. CRC. Taylor & Francis Group. Boca Raton. New York. USA, 63-101.
   [41] [51] McClements D.J., Decker E.A., Weiss J.: 2007. Emulsion-based delivery systems for lipophilic bioactive components. Journal of Food Science, 72, 8, R109-R124.
   [42] McClements D.J.: 2012. Advances in fabrication of emulsions with enhanced functionality using structural design principles. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 17, 235–245.
   [43] McClements D.J.: 2013. Edible lipid nanoparticles: Digestion, absorption, and potential toxicity. Progress in Lipid Research, 52, 409–423.
   [44] Mun S., Choi Y., Park K.-H., Shim J.-Y., Kim Y.-R.: 2013. Influence of environmental stresses on the stability of W/O/W emulsions containing enzymatically modified starch. Carbohydrate Polymers, 92, 1503– 1511.
   [45] O’Regan J., Mulvihill D.M.: 2010. Sodium caseinate-maltodextrin conjugate stabilized double emulsions: Encapsulation and stability. Food Research International, 43, 224-231.
   [46] Pal R.: 2011. Rheology of simple and multiple emulsions. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 16, 41-60.
   [47] Pimentel-González D.J., Campos-Montiel R.G., Lobato-Calleros C., Pedroza-Islas R.: 2009. Encapsulation of Lactobacillus rhamnosus in double emulsions formulated with sweet whey as emulsifier and survival in simulated gastrointestinal conditions. Food Research International, 42, 292–297.
   [48] Poyato C., Navarro-Blasco I., Calvo M.I., Cavero R.Y., Astiasarán I., Ansorena D.: 2013. Oxidative stability of O/W and W/O/W emulsions: Effect of lipid composition and antioxidant polarity. Food Research International, 51, 132–140.
   [49] Rao J., McClements D.J. : 2011. Food-grade microemulsions, nanoemulsions and emulsions: fabrication from sucrose monopalmitate & lemon oil. Food Hydrocolloids, 25, 1413-1423.
   [50] Rousseau D.: 2013. Trends in structuring edible emulsions with Pickering fat crystals. Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 18, 283−291.
   [51] Sagalowicz L., Leser M.E.: 2010. Delivery systems for liquid food products. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 15, 61–72.
   [52] Salas C., Nypelö T., Rodriguez-Abreu C., Carrillo C., Rojas O.J.: 2014. Nanocellulose properties and applications in colloids and interfaces. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 19, 383–396.
   [53] Santana R C., Perrechil F.A., Cunha R.L.: 2013. High- and low-energy emulsifications for food applications: a focus on process parameters. Food Eng Rev., 5, 107–122.
   [54] Schmelz T., Lesmes U., Weiss J., McClements D.J.: 2011. Modulation of physicochemical properties of lipid droplets using -lactoglobulin and/or lactoferrin interfacial coatings. Food Hydrocolloids, 25, 1181-1189.
   [55] Shima M., Matsuo T., Yamashita M., Adachi S.: 2009. Protection of Lactobacillus acidophilus from bile salts in a model intestinal juice by incorporation into the inner-water phase of a W/O/W emulsion. Food Hydrocolloids, 23, 281–285.
   [56] Silva H.D., Cerqueira M.Â., Vicente A.A.: 2012. Nanoemulsions for food applications: development and characterization. Food Bioprocess Technol., 5, 854–867.
   [57] Stauffer C.E.: 2001. Emulgatory. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa.
   [58] Thanatuksorn P., Kawai K., Hayakawa M., Hayashi M., Kajiwara K.: 2009. Improvement of the oral bioavailability of coenzyme Q10 by emulsification with fats and emulsifiers used in the food industry. LWT – Food Science and Technology, 42, 385–390.
   [59] Timgren A., Rayner M., Dejmek P., Marku D., Sjöö M.: 2013. Emulsion stabilizing capacity of intact starch granules modified by heat treatment or octenyl succinic anhydride. Food Science & Nutrition., 1, 157–171.
   [60] Tokle T., Lesmes U., McClements D.J.: 2010. Impact of electrostatic deposition of anionic polysaccharides on the stability of oil droplets coated by lactoferrin J. Agric. Food Chem. 2010, 58, 9825–9832.
   [61] Tzoumaki, M. V.; Moschakis, T.; Kiosseoglou, V.; Biliaderis, C.G.: 2011. Oil-in-water emulsions stabilized by chitin nanocrystal particles. Food Hydrocolloids, 25, 1521−1529.
   [62] Wang Q., Rojas E.C., Papadopoulos K.D.: 2012. Cationic liposomes in double emulsions for controlled release. Journal of Colloid and Interface Science, 383, 89–95.
   [63] Weiss J., Scherze I., Muschiolik G.: 2005. Polysaccharide gel with multiple emulsions. Food Hydrocolloids, 19, 605–615.
   [64] Weiss J., Takhistov P., McClements D.J.: 2006. Functional materials in food nanotechnology. J. Food Sci., 71, 9, R107-R116.
   [65] Yang X., Tian H., Ho C., Huang Q.: 2011a. Inhibition of citral degradation by oil-in-water nanoemulsions combined with antioxidants. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59, 6113-6119.
   [66] Yang T.S., Liu T.T., Hu T.F.: 2011b. Effects of lecithin and pectin on riboflavin-photosensitized oxidation of orange oil in a multilayered oil-in-water emulsion. J. Agric. Food Chem., 59, 9344–9350.
   [67] Yang Y., McClements D.J.: 2013. Encapsulation of vitamin E in edible emulsions fabricated using a natural surfactant. Food Hydrocolloids, 30, 712 -720.
   [68] Yusoff, A., Murray B.S.: 2011. Modified starch granules as particle-stabilizers of oil-in-water emulsions. Food Hydrocolloids, 25, 42–55.
   [69] Zeeb B., Fischer L., Jochen Weiss J.: 2011. Cross-linking of interfacial layers affects the salt and temperature stability of multilayered emulsions consisting of fish gelatin and sugar beet pectin. J. Agric. Food Chem., 59, 10546-10555.
 • 48 Deklaracja ilościowej zawartości składników mięsnych. Znakowanie produktów mięsnych – Jolanta Joanna Sienkiewicz, Andrzej Wesołowski
  • Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności [7], od 13 grudnia 2014 r. obowiązuje konieczność oznaczania wyrobów mięsnych dokładną informacją na temat ilości składnika, którym jest mięso wraz z podaniem gatunku zwierzęcia, z którego pochodzi. Wymaganie znakowania produktów mięsnych ilościową zawartością danego składnika (Quantitative Ingredient Declarations – QUID) w chwili jego wykorzystania w procesie technologicznym jest bardzo pożądane z punktu widzenia konsumentów. Dodatkowo nowe przepisy nakładają na producenta obowiązek informowania konsumentów o ilości tkanki łącznej i/lub tłuszczu, jeżeli ich ilość przekracza zalecane normy.
   SŁOWA KLUCZOWE: QUID, znakowanie produktów mięsnych
 • 54 Przewodniki Komisji Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych – Joanna Gajda-Wyrębek, Katarzyna Kuźma, Agnieszka Świtka, Jolanta Jarecka
  • Przepisy dotyczące substancji dodatkowych są obszerne i złożone, a interpretacja niektórych wymagań stwarza problemy zarówno producentom, jak i organom urzędowej kontroli żywności. Szczególnie dużo wątpliwości budzi zaklasyfikowanie produktu do odpowiedniej kategorii w zał. II do rozporządzenia nr 1333/2008 oraz stosowanie zasady przenoszenia. Aby ułatwić korzystanie z przepisów w zakresie substancji dodatkowych, Komisja Europejska opracowała przewodnik dotyczący kategorii środków spożywczych oraz przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (obecnie w fazie projektu).
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje dodatkowe, przewodnik, kategorie żywności, zasada przenoszenia
 • 62 Design of the Control System for Canned-Food Sterilization – Antoni Ryniecki, Jolanta Wawrzyniak, Bożena Danyluk
  • A properly designed control system for canned-food sterilization is able to achieve the final desired level of bacterial inactivation, irrespective of any disturbances, e.g. in the form of undesired changes of the heating- -medium temperature, and with a minimum of over-processing. The feed-forward control system for canned- food sterilization was described in the article. The controller in such a system is able: (a) to anticipate the change of the final cumulative lethality in a situation when the disturbances of the process occurred during heating and (b) to take appropriate corrective actions that can eliminate such disturbances. The heating turn-off decisions in such a controller are based upon the prediction (in every second during heating) of cumulative lethality for the cooling stage. The prediction of the cooling phase is based on a simulation of temperature changes in the coldest point inside a can using the empirical m-th order step-response model. KEY WORDS: feed-forward control, model based control, sterilization, canned-food, cumulative lethality

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 66 Współpraca banków żywności z darczyńcami – Magdalena Krajewska
  • W Polsce według Eurostatu marnuje się 9 mln t żywności rocznie. Tą żywnością można przez rok wyżywić 1/3 Polski! Konsumenci marnują 2 mln t żywności, 6 mln t marnuje się w branży spożywczej na etapie produkcji, magazynowania i dystrybucji. Problem niewykorzystania żywności zgodnie z przeznaczeniem nabiera dodatkowego znaczenia ze względu na skalę ubóstwa skrajnego. W Polsce 2,8 mln osób na miesięczne utrzymanie ma mniej niż 550 zł. Problem ubóstwa skrajnego najczęściej dotyczy rodzin wielodzietnych.
 • 69 Opakowanie produktu spożywczego a wartość dla producenta – Joanna Kuzincow, Wiktor Woytowicz
  • W artykule przedstawiono koncepcje budowania wartości dla uczestników rynku, takich jak konsument, społeczeństwo, a przede wszystkim różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Zaprezentowano również sposoby kreowania tej wartości – rozumianej jako subiektywnie postrzegany stosunek poniesionych kosztów do uzyskanych korzyści – przez właściwy dobór opakowania produktu. Wskazano także wiele związanych z systemami pakowania praktycznych rozwiązań dotyczących m.in.: zwiększania popytu, wielkości produkcji, marży czy też ograniczania kosztów dotyczących zarówno samego produktu, jego jakości i zastosowanych materiałów, jak i kosztów logistyki oraz działań promocyjnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowanie żywności, wartość dla producenta, strategie konkurencyjne, ograniczanie kosztów, zwiększanie korzyści
 • 78 Dobra Praktyka Transportowa. Wybrane zagadnienia – Krzysztof Przystupa
  • W Europie, a zwłaszcza w krajach członkowskich Unii Europejskiej, od wielu lat trwa proces standaryzacji różnych aspektów działalności gospodarczej. Narzędziami stosowanymi do tego celu są m.in. normy i dobre praktyki. Transport drogowy doczekał się również takich regulacji [5]. W artykule omówiono podstawowe regulacje dotyczące mocowania ładunków, wymagań dla pojazdów, środków mocujących oraz przedstawiono przykład praktyczny.
   SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie jakością, drogowe przewozy towarowe, dobra praktyka w zakresie mocowania ładunków

 PRAWO

 • 82 Odpowiedzialność za szkodę. Niebezpieczny produkt żywnościowy – Iwona Wrześniewska-Wal
  • W artykule przedstawiono problematykę odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody wyrządzone przez niebezpieczny produkt żywnościowy. Szczególną uwagę zwrócono na przesłankę ryzyka rozwoju oraz okoliczności zwalniające z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt, uznawany w chwili jego wytworzenia czy wprowadzenia do obrotu za odpowiadający obowiązującym standardom i niewadliwy.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność, produkt niebezpieczny, odpowiedzialność, ryzyko

 WYDARZENIA

 • 86 Wykaz reklam
 • 88 XLII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN „Żywność-Zdrowie-Przyszłość” Lublin, 25-26 czerwca 2015 r. – Jolanta Stadnik, Izabella Jackowska
  • W dniach 25-26 czerwca 2015 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się XLII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk pod hasłem „Żywność-Zdrowie-Przyszłość”, której organizatorami byli: Komitet Nauk o Żywności PAN, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Honorowy patronat nad Sesją objął JM Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Marian Wesołowski oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. Patronem medialnym Sesji było Radio Lublin, patronat prasowy zaś sprawowało czasopismo branżowe Przemysł Spożywczy. Sesje naukowe KNoŻ PAN odbywają się co 2 lata i stanowią największe w skali kraju forum prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauk o żywności. Również tegoroczna Sesja cieszyła się dużym zainteresowaniem, gdyż wzięło w niej udział 345 uczestników reprezentujących 38 uczelni, instytutów i zakładów przemysłowych.