Spis treści 7/2013

okładka Przemysł Spożywczy 7/2013Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Zmiany w handlu detalicznym i hurtowym – Urszula Kłosiewicz-Górecka
  • W artykule przedstawiono zmiany w handlu detalicznym i hurtowym oraz zidentyfikowano skutki dla producentów artykułów żywnościowych. Zakresem analizy objęto: sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, handel detaliczny niezależny oraz zintegrowany, a także handel hurtowy. Przedmiotem analizy są zmiany zachodzące w latach 2008-2012 w strategii rozwoju poszczególnych formatów handlu detalicznego i hurtowego oraz ich wpływ na relacje z dostawcami produktów żywnościowych. Artykuł przygotowano na podstawie literatury dotyczącej sklepów handlu detalicznego i hurtowego oraz współpracy przedsiębiorstw w kanałach dystrybucji, a także wyników badań longitudialnych dotyczących relacji przedsiębiorstw w kanałach dystrybucji artykułów żywnościowych, realizowanych przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
   SŁOWA KLUCZOWE: relacje, kanały dystrybucji, niezależne firmy detaliczne, sieci handlowe

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 10 Wyposażenie techniczne magazynów przetwórstwa spożywczego. Wózki jezdniowe – Adam Wojciechowski
  • Artykuły spożywcze i surowce wymagają transportu i składowania. Obecnie realizacja tych zadań jest związana z mechanizacją prac oraz wykorzystaniem do składowania ich odpowiednich budowli i urządzeń magazynowych umożliwiających zachowanie prawidłowych warunków przechowywania. W artykule zaprezentowano najczęściej wykorzystywane w praktyce wózki jezdniowe. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane z ich eksploatacją.
   SŁOWA KLUCZOWE: magazyn, składowanie, transport wewnątrzzakładowy, wózki jezdniowe
 • 14 Dobre praktyki biznesowe w gospodarce magazynowej branży spożywczej – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • Wypracowywanie dobrych praktyk biznesowych w gospodarce magazynowej podejmowane jest w ramach działań międzynarodowych i krajowych grup roboczych GS1, wymieniających się doświadczeniem i wynikami prac. Celem grupy roboczej działającej na rzecz branży spożywczej jest informowanie producentów żywności jak sprostać nowym wymaganiom stosując efektywniejsze i sprawdzone w praktyce rozwiązania, zwłaszcza w gospodarce magazynowej i wzajemnych relacjach wszystkich uczestników łańcucha dostaw.
   SŁOWA KLUCZOWE: dobre praktyki biznesowe, grupy robocze GS1, standardy globalne, kody kreskowe, systemy ADC, EDI, przemysł spożywczy

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 22 Warunki przepływu cieczy między płytami wymienników ciepła. Mycie w systemie CIP – Joanna Piepiórka-Stepuk
  • Artykuł jest kontynuacją wcześniejszych opracowań, poruszających problemy związane z utrzymaniem higieny w zakładach mleczarskich, ze szczególnym uwzględnieniem problemów mycia w przepływie płytowych wymienników ciepła. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na jeden z podstawowych czynników warunkujących skuteczność mycia w przepływie, czyli warunki przepływu mediów myjących. Dokonano rozpoznania literaturowego zarówno badań eksperymentalnych, jak i numerycznych, określających charakter przepływu oraz rozkłady prędkości w kanałach między płytami wymienników ciepła.
   SŁOWA KLUCZOWE: warunki mycia, przepływ płynu, system CIP, płytowy wymiennik ciepła
 • 26 Alkaloidy pirolizydynowe – ryzyko występowania w miodach – Małgorzata Materska, Renata Czeczko, Monika Karaś
  • Alkaloidy pirolizydynowe stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn, które są syntezowane przez ponad 6 tys. gatunków roślin występujących w różnych regionach geograficznych. Ze względu na toksyczne właściwości tych związków, w wielu krajach wprowadzono prawne ograniczenia dotyczące wykorzystania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym surowców zawierających alkaloidy pirolizydynowe. Pomimo to wciąż notuje się ich obecność w żywności na rynku światowym i europejskim. W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy na temat alkaloidów pirolizydynowych z uwzględnieniem polskiego rynku żywności. Szczególny nacisk położono na możliwość występowania tych związków w miodach oraz produktach na bazie pyłku kwiatowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: alkaloidy pirolizydynowe, toksyczność, żywność
 • 30 Kofeina w produkcji żywności – aspekty prawne i zdrowotne – Regina Wierzejska
  • Kofeina od kilku lat jest popularnym składnikiem produktów spożywczych. Jest ona wykorzystywana nie tylko ze względu na właściwości aromatyzujące, ale także – coraz częściej – ze względu na jej działanie fizjologiczne w organizmie. Przepisy prawa żywnościowego regulują dodatek kofeiny stosowanej w celach aromatyczno-smakowych, nie ma natomiast wymagań dotyczących stosowania kofeiny jako substancji psychoaktywnej. Poza korzystnym oddziaływaniem kofeiny na wydolność organizmu, należy brać pod uwagę niekorzystne skutki zdrowotne związane z jej nadmiernym spożyciem. Nowe regulacje prawne dotyczące informacji na opakowaniach żywności nakładają na producentów obowiązek zamieszczania ostrzeżeń dla konsumentów z grupy ryzyka.
   SŁOWA KLUCZOWE: kofeina, żywność, regulacje prawne, zdrowie

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 34 Spożycie chlorku sodu a współczesne zalecenia żywieniowe – Monika Michalak-Majewska, Waldemar Gustaw, Aneta Sławińska, Wojciech Radzki
  • Jedną z przyczyn nadciśnienia tętniczego jest nadmierne spożycie sodu, którego głównym źródłem w diecie jest sól kuchenna (chlorek sodu). Jest ona stosowana w przetwórstwie żywności ze względów technologicznych i smakowych, a także w gospodarstwie domowym. Z powodu nadużywania soli i związanego z tym ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych, międzynarodowe organizacje i krajowe instytucje zajmujące się ochroną oraz promocją zdrowia publicznego zalecają ograniczenie spożycia chlorku sodu do 5 g dziennie. Najwięcej soli konsumuje się na Węgrzech, w Polsce jej spożycie przekracza normy prawie trzykrotnie, natomiast najmniej – we Francji, Holandii oraz Finlandii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ocenia, że obniżenie dziennego pobrania sodu o 50 mmol (2,9 g chlorku sodu) może zmniejszyć liczbę zgonów z powodu udaru mózgu o 22%, a z powodu niedokrwiennej choroby serca – o 16%.
   SŁOWA KLUCZOWE: sód, chlorek sodu, sól kuchenna, współczesne zalecenia żywieniowe
 • 38 Cukrzyca typu 2. Cz. II. Produkty spożywcze wskazane w diecie – Aleksandra Cichocka
  • Dieta jest nieodłącznym elementem leczenia osoby z cukrzycą. Prawidłowe żywienie ma istotne znaczenie w prewencji oraz leczeniu przewlekłych powikłań cukrzycy i poprawie ogólnego stanu zdrowia. Wszyscy pacjenci powinni być edukowani w zakresie prawidłowego żywienia. W artykule przedstawiono zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) dotyczące zawartości poszczególnych składników pokarmowych w diecie tak, aby zostały spełnione cele leczenia dietetycznego podane przez to towarzystwo. W zapobieganiu i leczeniu zarówno cukrzycy, jak i chorób sercowo-naczyniowych, na które ci chorzy są szczególnie narażeni, korzystny wpływ ma dieta śródziemnomorska. Ponieważ eksperci WHO/FAO wskazują na potrzebę wyrażania zaleceń żywieniowych również z uwzględnieniem produktów spożywczych, w artykule omówiono produkty spożywcze z poszczególnych grup z Piramidy Zdrowego Żywienia, zalecane diabetykom. Duże znaczenie w ułatwieniu wyboru odpowiednich produktów może mieć przemysł spożywczy.
   SŁOWA KLUCZOWE:dieta w cukrzycy, produkty spożywcze zalecane w cukrzycy, zalecenia dietetyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Piramida Zdrowego Żywienia

WYDARZENIA

 • 41 Informacje biznesowe
 • 44 Polska – Unia – Świat