Spis treści 7/2006

Przemysł Spożywczy okładka 7/2006

USTAWODAWSTWO

 • 2 Jakość żywności, produkcja i obrót w definicjach projektu ustawy. Projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – M. Taczanowski
  • 5 maja 2006 r. przesłano do Sejmu RP długo oczekiwany rządowy projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ma ona zastąpić obecnie obowiązującą Ustawę z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. 20 czerwca 2006 r. Sejmowa Komisja Zdrowia zaaprobowała projekt do drugiego czytania. Przyjęcie ustawy umożliwi uzyskanie większej zgodności z prawem wspólnotowym, zwłaszcza po wejściu w życie 1 stycznia 2006 r. nowych rozporządzeń wspólnotowych z dziedziny higieny żywności i urzędowej kontroli [1]. Projektowana ustawa wprowadza pewne zmiany w dotychczasowej terminologii polskiego prawa żywnościowego.

RYNEK

 • 10 Rynek lodów w Polsce. Stan ekonomiczny sektora – P. Szajner
  • Rynek lodów w Polsce charakteryzuje się stałą i dość wysoką dynamiką rozwoju. W latach 2001-2005 produkcja wzrosła o ok. 25% i jest bardzo skoncentrowana. Duży udział w rynku mają firmy krajowe, mimo że liderem jest koncern zagraniczny. Wyniki finansowe tych firm w latach 2003-2005 ulegały systematycznej poprawie. Po integracji z UE eksport lodów wykazuje tendencję wzrostową. Spożycie lodów w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie i charakteryzuje się dużą sezonowością.
 • 12 Współdziałanie – strategia działania przedsiębiorstwa – U. Kłosiewicz-Górecka
  • W artykule przedstawiono wyniki badań, poparte przykładami z praktyki gospodarczej, wskazujące na wzrost znaczenia współpracy firmy z podmiotami stanowiącymi jej otoczenie. Umiejętne współdziałanie przedsiębiorstwa nie tylko z kontrahentami i klientami, ale także z konkurentami oraz różnymi organizacjami i instytucjami funkcjonującymi w otoczeniu firmy stwarza nowe możliwości wzmacniania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Wskazano również na korzyści, jakie wynikają z koncentracji terytorialnej firm działających w danej sferze rynkowej (klaster).

LOGISTYKA

 • 16 Technologie informacyjne w zarządzaniu łańcuchami i sieciami dostaw na rynku żywności – W. Szymanowski
  • W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw żywności (Food Supply Chain & Network – FSCN), znajdujących zastosowanie w budowie nowoczesnych systemów dystrybucji żywności świeżej i przetworzonej (mrożonej). Wprowadzenie koncepcji traceability umożliwia analizę ruchu ładunków i ich pochodzenia, a dzięki temu śledzenie ruchu żywności oraz ich składników przez wszystkie fazy jej produkcji i dystrybucji. Ujednolicenie w skali globalnej systemów kodów kreskowych pozwala zidentyfikować miejsce produktu żywnościowego w przestrzeni i w czasie, jego nadawcy i przeznaczenia w łańcuchu żywnościowym. Temu służy wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Information & Communication Technology – ICT). Przedstawione zasady spójności i „przezroczystości” wymiany danych, a także informacji pomiędzy uczestnikami łańcuchów oraz sieci dostaw stwarzają warunki do efektywnego i skutecznego funkcjonowania systemów dostaw żywności, zapewniając im bezpieczeństwo oraz jakość, przy pełnym wykorzystaniu zasobów, dzięki elastyczności reakcji wobec zmian zachodzących na rynku.

OPROGRAMOWANIE

 • 20 Optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkujących napoje – J. Szablewski, H. Schalk
  • W 2004 r. niemieckie przedsiębiorstwo Staatliche Mineralbrunnen AG z Frankonii, do którego należą trzy zakłady produkcyjne (w Bad Brückenau, Oberleichtersbach i Siegsdorf), zdecydowało się na wdrożenie kompleksowego rozwiązania ERP, jakim jest System CSB. Konsekwentna reorganizacja procesów gospodarczych przedsiębiorstwa w celu dalszego umocnienia jego pozycji rynkowej była podstawą wszystkich decyzji zarządu.

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 22 Suplementy diety pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – limity zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych – D. Czajkowska
  • Przedstawiono proponowane przez International Alliance of Dietary-Food Supplements Associations (IADSA) limity zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych dla grup suplementów diety określanych jako: rośliny i ekstrakty roślinne do bezpośredniego stosowania w produktach do spożycia; oleje rybne stosowane w produktach do spożycia; składniki pochodzenia zwierzęcego w suplementach diety. Podane wartości porównano z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami zanieczyszczeń w produktach spożywczych, zamieszczonymi w rozporządzeniach polskich i europejskich.
 • 26 Alergia na białka mleka a procesy technologiczne. Mleko krowie jest bardzo zdrowe, ale nie dla wszystkich – M. Ziarno
  • Białka mleka charakteryzują się unikalnym składem aminokwasowym i dlatego są ważnym składnikiem diety ludzi. Paradoksalnie, prawie wszystkie białka mleka krowiego mogą powodować alergie. W artykule przedstawiono główne zagadnienia związane z alergią na białka mleka krowiego, jak również rozwiązania technologiczne mające na celu obniżenie alergenności.

TECHNOLOGIA

 • 30 Oleje tłoczone na zimno – M. Wroniak, K. Krygier
  • W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie konsumentów olejami jadalnymi. Wysokiej jakości oleje tłoczone na zimno, otrzymane wyłącznie metodami mechanicznymi, w niskiej temperaturze tłoczenia, mogą być spożywane jako nierafinowane. Technologia tłoczenia na zimno jest prosta, tania i ekologiczna. Jednak jej istotnymi wadami jest niska wydajność i problemy z uzyskaniem stałej jakości produktu związanej z jakością surowca. W artykule przedstawiono znaczenie olejów tłoczonych na zimno. Omówiono technologię tłoczenia na zimno ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na jakość oleju, omówiono wady i zalety tej metody, porównano jakość oleju tłoczonego na zimno i rafinowanego.

TARGI

 • 33 Innowacyjność na Międzynarodowych Targach Brau Beviale 2006 – A. Górecka
  • W Centrum Targowym w Norymberdze podczas konferencji prasowej poprzedzającej międzynarodowe targi dóbr inwestycyjnych dla przemysłu napojów alkoholowych i bezalkoholowych Brau Beviale udział wzięło 49 dziennikarzy prasy fachowej, głównie z Europy (z 10 krajów). Przedstawiciele targów Bernd Diederichs, Roland Kast i Petra Trommer informując o tematyce tegorocznej edycji targów, które odbędą się 15-17 listopada, szczególną wagę przywiązywali do innowacyjnych rozwiązań, które będą prezentowali wystawcy Brau Beviale 2006.

PRAWO WSPÓLNOTOWE

 • 36 Co nowego we wspólnotowym prawie żywnościowym? – Ł. Bobeł, M. Wojciechowska

38 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

40 INFORMACJE BIZNESOWE