Spis treści 6/2015; tom 69

Przemysł Spożywczy 6/2015Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Światowy handel przetworami warzywnymi – Bożena Nosecka
  • W artykule przedstawiono towarową strukturę obrotów polskiego handlu zagranicznego przetworami warzywnymi oraz zmiany w eksporcie i imporcie czołowych uczestników światowego handlu tej grupy produktów. Analizą objęto przetwory warzywne mające istotne znaczenie dla polskiej produkcji i eksportu, tj. mrożonki warzywne, susze warzywne, przetwory pomidorowe (głównie keczup) oraz marynaty i konserwy. Z analizy wynika, że największe są szanse zwiększania udziału dostaw z Polski w światowym eksporcie warzyw mrożonych, keczupu i w mniejszym stopniu suszonej marchwi. Problemem w eksporcie są okresowe zakłócenia handlu z Rosją, liczącym się odbiorcą polskich przetworów warzywnych. W sezonie 2014/2015 dotyczyło to sprzedaży do tego kraju głównie warzyw mrożonych.
   SŁOWA KLUCZOWE: przetwory warzywne, polski handel zagraniczny, czołowi eksporterzy i importerzy w świecie
 • 9 Pijmy na zdrowie. Rynek soków, napojów i wody mineralnej na świecie i w Polsce

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 12 Procesy membranowe w procesie uzdatniania wody – Agnieszka Nawirska-Olszańska
  • Nowoczesne metody usuwania zanieczyszczeń z wody, przy zmniejszających się zasobach wody czystej, stają się coraz bardziej zaawansowane i złożone. Dodatkowo nowoczesne metody analityczne przyczyniają się do wykrywania zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie w bardzo niewielkich ilościach, które ze względów zdrowotnych i technologicznych należy z niej usunąć. W przemyśle spożywczym w większości przypadków jest wymagana taka woda, jaka jest przeznaczona do spożycia przez ludzi, której jakość określa rozporządzenie Ministra Zdrowia. Jednak są pewne branże przemysłu spożywczego, które wymagają wody o znacznie wyższym stopniu oczyszczenia. Z tego względu wciąż prowadzone są prace nad jeszcze skuteczniejszymi procesami oczyszczania wody, np. procesami filtracji na membranach, które są m.in. stosowane w procesach doczyszczania wody w zakładach przemysłowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: doczyszczanie wody, mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanoflitracja, odwrócona osmoza, elektrodializa
 • 15 Wykorzystanie ozonu do niszczenia mikroorganizmów – Małgorzata Ziarno, Dorota Zaręba
  • W artykule przedstawiono charakterystykę ozonu, jego właściwości przeciwdrobnoustrojowe oraz możliwości wykorzystania go do dezynfekcji i utrwalania środków spożywczych. Ozon jest obecnie uznawany za jeden z najsilniejszych środków dezynfekujących. W postaci stałej i płynnej jest bardzo wybuchowy, w postaci gazowej ma tendencję do szybkiego rozpadu, nie pozostawiając po sobie szkodliwych produktów rozkładu. W formie płynnej i gazowej może być z powodzeniem stosowany do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, wody technologicznej i niektórych surowców oraz produktów spożywczych. Analizując wykorzystanie ozonu w procesie technologicznym należy rozpatrzeć potencjalne ryzyko niekorzystnego wpływu na cechy sensoryczne i fizykochemiczne produktów żywnościowych. Mimo zalet i możliwości zastosowań ozonu, nie wykorzystuje się całego jego potencjału na skalę przemysłową w branży spożywczej.
   SŁOWA KLUCZOWE: ozon, dezynfekcja, mikroorganizmy, bezpieczeństwo żywności, higiena
 • 22 Substancje dodatkowe w piekarstwie i ciastkarstwie. Regulacje prawne – Alicja Ceglińska, Grażyna Cacak-Pietrzak, Paulina Karczewska
  • W artykule przedstawiono obowiązujące w krajach UE regulacje prawne dotyczące stosowania substancji dodatkowych do żywności. Omówiono grupy dodatków dopuszczonych do stosowania w piekarstwie i ciastkarstwie z uwzględnieniem ich funkcji technologicznych. Więcej tych substancji może być stosowanych w produkcji wyrobów ciastkarskich niż pieczywa. W produkcji chleba i bułek stosowane są najczęściej przeciwutleniacze, emulgatory i hydrokoloidy. W produkcji pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich, oprócz tych dodatków powszechnie są wykorzystywane konserwanty – w celu przedłużenia trwałości produktów, a także barwniki, które nadając im atrakcyjny wygląd wpływają na stymulację apetytu i smakowitość.
   SŁOWA KLUCZOWE: dodatki do żywności, funkcje technologiczne, piekarstwo, ciastkarstwo, regulacje prawne

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 29 Woda butelkowana a wodociągowa – skład chemiczny, właściwości, przeznaczenie – Teresa Latour
  • Podano podstawowe informacje na temat różnych rodzajów wody udostępnianej dla ludności. Wskazano podstawowe różnice, które determinują optymalne i racjonalne stosowanie danej wody. Różnice te dotyczą przede wszystkim pochodzenia wody z różnych zasobów (podziemnych lub powierzchniowych), dopuszczalnych procedur w związku z przygotowaniem wody do udostepnienia, a w następstwie składu chemicznego wody, z której korzysta odbiorca i jej jakości pod względem bezpieczeństwa, a także korzyści dla zdrowia.
   SŁOWA KLUCZOWE: naturalna woda mineralna, źródlana woda, woda z kranu, woda gazowana, niegazowana
 • 35 Noni – tropikalny owoc o wysokim potencjale prozdrowotnym – Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska
  • Noni (Morinda citrifolia) jest tropikalnym, wiecznie zielonym drzewem, należącym do rodziny Rubiaceae. Od ponad 2000 lat było ono ważnym elementem w azjatyckiej medycynie ludowej. Owoce noni były wykorzystywane do leczenia wielu schorzeń: przeziębienia, kaszlu czy chorób wątroby. Dostępne badania sugerują, że owoce noni mają wiele właściwości prozdrowotnych. Najważniejsze z nich to działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwnowotworowe i kardioprotekcyjne. Z danych literaturowych wynika, że różne części noni zawierają wiele cennych związków bioaktywnych, wśród których do najważniejszych zalicza się fenole, kwasy organiczne i alkaloidy. Składniki te charakteryzują się wysokim potencjałem przeciwutleniającym. Przeprowadzone badania toksykologiczne wskazują, że owoce noni nie wywołują negatywnych skutków i są bezpieczne w spożyciu. Sok z noni został wpisany przez Komitet Europejski na listę „nowej żywności”.
   SŁOWA KLUCZOWE: owoce noni, przeciwutleniacze, właściwości prozdrowotne

 PRAWO

 • 40 Ekologiczny, tradycyjny, domowy – terminy stosowane w znakowaniu. Praktyka i orzecznictwo – Monika Drab-Grotowska, Paweł Mirosz
  • Atrakcyjne przekazy słowne lub graficzne stosowane w znakowaniu, prezentacji lub reklamie środków spożywczych, podkreślające szczególny charakter produkcji, pochodzenia lub składu, wyróżniają je na tle innych środków spożywczych, stanowią też atrakcyjny element dostrzegany przez konsumentów, m.in. tych, którzy deklarują, że w codziennych wyborach żywieniowych kierują się wpływem żywienia na zdrowie. Poprawne stosowanie terminów ekologiczny, tradycyjny czy domowy w odniesieniu do żywności wymaga od przedsiębiorców spełnienia wielu wymagań prawnych, które nie ograniczają się wyłączenie do nowych przepisów z zakresu informowania konsumentów na temat żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: znakowanie żywności, rozporządzenie nr 1169/2011, produkty tradycyjne, żywność ekologiczna

WYDARZENIA

 • 44 Innowacyjność tematem targów Anuga FoodTech 2015 – Beata Marchand
 • 46 Wyżywienie planety, energia dla życia – Monika Witkowska