Spis treści 6/2013

Przemysł Spożywczy okładka 6/2013

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Pozycja polskiej żywności na rynku Czech i Słowacji – Łukasz Ambroziak
  • W artykule oceniono pozycję polskiej żywności na rynku Czech i Słowacji oraz jej zmiany w latach 2003-2012. Dokonano tego opierając się m.in. na dwóch miernikach pozycji konkurencyjnej, tj. wskaźniku pokrycia importu eksportem (TC), wskaźniku ujawnionych przewag komparatywnych (RCA) oraz obu wskaźnikach jednocześnie. Przeprowadzona analiza wykazała, że w okresie członkostwa Polski w UE zwiększyło się znaczenie Czech i Słowacji jako odbiorców polskiej żywności. Analogicznie wzrósł udział dostaw z Polski na rynek czeski i słowacki. W 2012 r. na rynku Czech i Słowacji konkurencyjne były m.in.: polskie mięso i podroby, produkty mleczarskie, przetwory zbożowe i pieczywo cukiernicze, różne przetwory spożywcze, odpady i pasze dla zwierząt. Ostatnie doniesienia o wykryciu niedozwolonych substancji w produktach rolno-spożywczych pochodzących z Polski mogą spowodować osłabienie konkurencyjnej pozycji polskiej żywności na omawianych rynkach.
   SŁOWA KLUCZOWE: pozycja konkurencyjna, eksport, produkty rolno-spożywcze
 • 10 Konkurencyjność przetwórstwa owocowo-warzywnego – Iwona Szczepaniak
  • Celem artykułu jest analiza wyników produkcyjnych, wyników handlu zagranicznego oraz wybranych wskaźników konkurencyjności sektora przetwórstwa owoców, warzyw i ziemniaków po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w porównaniu z okresem bezpośrednio przed akcesją. Przeprowadzona analiza wskazuje na pozytywny wpływ akcesji do UE na kształtowanie się pozycji konkurencyjnej tego sektora. Jednocześnie z analizy tej wynika jednak, że pozycja sektora przetwórstwa owocowo-warzywnego i ziemniaczanego w całym przemyśle spożywczym stopniowo staje się coraz słabsza.
   SŁOWA KLUCZOWE: przetwory owocowe, warzywne i ziemniaczane, konkurencyjność, handel zagraniczny, produktywność
 • 16 Coraz mniejsza konkurencyjność sektora olejarskiego – Ewa Rosiak
  • Polska stała się liczącym eksporterem rzepaku, rozwija eksport oleju rzepakowego, zwiększa też wywóz śruty rzepakowej i margaryny. Wartość eksportu produktów oleistych w latach 2004-2012 wzrosła sześciokrotnie, a importu – czterokrotnie. Pomimo rozwoju eksportu, Polska -podobnie jak cała UE – pozostaje trwałym importerem netto produktów oleistych, a ujemne saldo wymiany handlowej pogłębia się. Wynika to z ograniczonych możliwości rozwoju produkcji roślin oleistych, przy dynamicznie rosnącym krajowym popycie na biopaliwa i pasze wysokobiałkowe. Polski rzepak i produkty jego przerobu charakteryzują się nadal wysoką, ale jednak malejącą konkurencyjnością na rynku UE, która pozostaje głównym rynkiem zbytu dla tych produktów.
   SŁOWA KLUCZOWE: sektor olejarski, handel zagraniczny, konkurencyjność

PRZEMYSŁ – PRODUKCJA

 • 22 Zapobieganie, monitorowanie oraz detekcja ciał obcych – Małgorzata Galczak
  • Reklamacje związane z obecnością ciał obcych w żywności stanowią poważny problem dla wielu jej producentów. Zagrożenie zdrowia konsumenta oraz wizja kryzysu medialnego, a w konsekwencji utraty klientów sprawiają, że zapobieganie, monitorowanie oraz detekcja ciał obcych są jednymi z najistotniejszych aspektów bezpieczeństwa produktu. Wszystkie te działania wymagają ogromnego wysiłku i zaangażowania całego zespołu zakładu. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wybrane aspekty zarządzania w zakresie ryzyka występowania ciał obcych w żywności oraz przedstawienie możliwości doskonalenia bezpieczeństwa produktu.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 25 Margaryna – współczesne kierunki produkcji – Karolina Kramek, Paweł Glibowski
  • Margaryna, obok masła, jest najczęściej stosowanym tłuszczem do smarowania pieczywa. Stosuje się ją również powszechnie w przemyśle ciastkarskim i cukierniczym. Pomimo iż na rynku spożywczym jest już obecne od bardzo wielu lat, a grono jej zwolenników jest duże, to konsumenci mają wiele wątpliwości dotyczących jej wartości odżywczych i wpływu na zdrowie. Margaryna, dzięki odpowiedniej kompozycji kwasów tłuszczowych, nie wpływa na podniesienie poziomu cholesterolu we krwi oraz, w przypadku margaryny kubkowej, daje się łatwo smarować, bezpośrednio po wyjęciu z lodówki. W artykule przedstawiono podstawowe fakty dotyczące margaryny – jej historię, właściwości odżywcze i sensoryczne oraz technologię wytwarzania. Omówiono także nowe trendy w produkcji, mające na celu poprawę ich właściwości prozdrowotnych margaryny.
   SŁOWA KLUCZOWE: margaryna, sterole, stanole, kwasy tłuszczowe trans
 • 30 Naturalne dodatki w produkcji pieczywa – Grażyna Cacak-Pietrzak, Alicja Ceglińska, Daria Romankiewicz
  • W procesie produkcji pieczywa mogą być stosowane naturalne dodatki. W artykule scharakteryzowano wybrane naturalne dodatki, takie jak przetwory mleczne oraz nasiona zbóż niechlebowych i pseudozbóż. Omówiono ich wpływ na właściwości reologiczne i przebieg procesu fermentacji ciasta oraz jakość uzyskanego pieczywa. Wykazano, że odpowiednio dobrany rodzaj i udział dodatku podnosi wartość odżywczą pieczywa oraz może oddziaływać korzystnie na jego właściwości fizyczne i cechy sensoryczne. Spośród wielu naturalnych dodatków na te właściwości najkorzystniej wpływają pełnotłuste mleko w proszku oraz produkty owsiane.
   SŁOWA KLUCZOWE: wartość odżywcza, dodatki naturalne, jakość pieczywa
 • 34 Lignany – funkcjonalny składnik żywności – Katarzyna Waszkowiak
  • Lignany stanowią grupę ważnych składników funkcjonalnych żywności zaliczanych do związków fenolowych. Zwraca się na nie szczególną uwagę ze względu na ich aktywność estrogenową oraz przeciwutleniającą, która decyduje o ich działaniu biologicznym i prozdrowotnym. W artykule omówiono ich najważniejsze źródła w diecie oraz właściwości funkcjonalne i wynikające z nich znaczenie w prewencji chorób.
   SŁOWA KLUCZOWE:lignany, fitoestrogeny, przeciwutleniacze

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 38 Cukrzyca typu 2. Cz. I. Epidemia naszych czasów – Aleksandra Cichocka
  • W Polsce, podobnie jak w innych krajach, obserwuje się epidemię cukrzycy typu 2, której przyczyną są głównie: otyłość, niewłaściwy sposób odżywiania i mała aktywność fizyczna. W artykule przedstawiono epidemiologię cukrzycy, czynniki jej rozwoju i powikłania tej choroby. W Polsce na cukrzycę, wg szacunków epidemiologów, choruje 3,1 mln osób, z czego u 30% choroba ta jest nierozpoznana takie wskaźnik 30% osób z cukrzycą, które nie wiedzą, że chorują na nią podają oficjalne statystyki w oficjalnych dokumentach, epidemiolodzy w jakiś sposób to oszacowują, takie dane są przyjmowane w wielu publikacjach naukowych. 5,2 mln dorosłych Polaków ma stan przedcukrzycowy. W artykule podkreślono duże znaczenie wyboru zdrowych produktów spożywczych i wskazano na istotną rolę przemysłu spożywczego w promowaniu zdrowej diety w celu profilaktyki cukrzycy typu 2.
   SŁOWA KLUCZOWE: cukrzyca typu 2, epidemiologia, zapobieganie, powikłania, zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

WYDARZENIA

 • 41 Wielkie święto branży czystości
 • 42 V Targi Packaging Innovations 2013 zakończone sukcesem
 • 43 Informacje biznesowe