Spis treści 6/2010

okładka "Przemysł Spożywczy" 6/2010

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Rynek przetworów owocowych i warzywnych w Polsce – Bożena Nosecka
  • Do 2008 r. produkcja, eksport i spożycie przetworów owocowych oraz warzywnych wykazywały systematyczną tendencję wzrostową. Tendencje wzrostowe na rynku przetworów umocniły się po akcesji do UE w wyniku rozbudowy mocy przetwórczych oraz wzrostu importu produktów zasilających i wzbogacających krajową bazę surowcową. Światowy kryzys gospodarczy i spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce spowodowały obniżenie w 2009 r. zapotrzebowania na przetworzone owoce i warzywa na rynku wewnętrznym oraz obniżenie cen w eksporcie. Zmniejszył się też, z powodu dewaluacji złotego, import przetworów owocowych i warzywnych. Mimo mniejszego wykorzystania mocy przetwórczych i spadku produkcji wielu przetworów, wyniki finansowe branży w 2009 r. były lepsze niż w roku poprzednim. Poprawa sytuacji gospodarczej w krajach europejskich oraz przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce spowodują przywrócenie tendencji wzrostowych w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw w naszym kraju.
   SŁOWA KLUCZOWE: przetwory owocowe i warzywne, produkcja, eksport, import
 • 8 Wsparcie programów promocji produktów rolno-spożywczych – Mirosława Tereszczuk
  • Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej przewiduje wspieranie działalności promocyjnej, informacyjnej i reklamowej prowadzonej na rynku produktów rolno-spożywczych. W ramach tego mechanizmu można uzyskać dofinansowanie do realizacji programów promocyjnych i/lub informacyjnych. Celem działań prowadzonych w ramach tych programów jest pogłębienie wiedzy konsumentów na temat zalet produktów żywnościowych wytwarzanych na terenie Wspólnoty Europejskiej i zwiększanie na nie popytu przez wzmocnienie wizerunku produktu, zwłaszcza w odniesieniu do jakości, wartości odżywczej, bezpieczeństwa żywnościowego oraz metod produkcji.
   SŁOWA KLUCZOWE: promocja, produkty rolno-spożywcze, producenci żywności, kampanie (programy) promocyjne, fundusze promocji
 • 14 Specjalne Strefy Ekonomiczne. Kto może liczyć na ulgę podatkową? – Marek Sienkiewicz
  • Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE, strefa) to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, na której działalność gospodarcza może być prowadzona na specjalnych, preferencyjnych warunkach. Największą zachętą dla inwestorów w SSE jest zwolnienie z podatku dochodowego. Przedsiębiorca może w tej formie uzyskać zwrot nakładów sięgający nawet 70% wydatków inwestycyjnych albo dwuletnich kosztów pracy nowych pracowników.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 16 Mikotoksyny w żywności – zmiany w ustawodawstwie Unii Europejskiej – Jacek Postupolski, Krystyna Rybińska, Ewa Lendzion, Jolanta Kurpińska-Jaworska, Małgorzata Szczęsna, Kazimierz Karłowski
  • Rozwój handlu międzynarodowego oraz postęp w badaniach zanieczyszczenia żywności mikotoksynami przyczynił się do wprowadzenia zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej. Konieczne było dostosowanie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 określającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych do wymagań Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. Przyjęto limity dla nowych grup środków spożywczych – nasion oleistych i pestek moreli. Za konieczne uznano uzupełnienie ww. rozporządzenia w kwestii zanieczyszczenia ochratoksyną A przypraw i lukrecji.
   SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo żywności, kontrola żywności, ustawodawstwo, miko toksyny
 • 24 Pozostałości pestycydów w żywności – Marek Roszko, Krystyna Szymczyk
  • Pestycydy to duża grupa zwązków chemicznych powszechnie wykorzystywanych w produkcji rolniczej do ochrony roślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami. Stosowanie pestycydów w produkcji surowców roślinnych niesie ze sobą ryzyko występowania ich pozostałości w całym łańcuchu pokarmowym, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Maksymalne poziomy pozostałości pestycydów w produktach żywnościowych zostały ustalone przez Komisję Europejską. W artykule przedstawiono ogólne zagadnienia związane z problematyką pestycydów jako chemicznych zanieczyszczeń żywności biorąc pod uwagę również analityczne aspekty ich oznaczania. Zaprezentowano także wyniki badań pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego.
   SŁOWA KLUCZOWE: pestycydy, pozostałości pestycydów, produkcja rolna
 • 28 Koncentraty deserów instant z zamiennymi środkami słodzącymi – Iwona Błasińska, Maria Jeżewska, Małgorzata Kulczak
  • W artykule przedstawiono charakterystykę i sposób otrzymywania bezcukrowych koncentratów deserów instant: galaretek, kisieli i budyni. Omówiono kryteria doboru zamiennych substancji słodzących i wypełniających do tego typu produktów, niezbędnych do zapewnienia jakości sensorycznej i technologicznej, porównywalnej z tradycyjnymi deserami z cukrem. Zwrócono uwagę na możliwości rozszerzenia krajowej oferty rynkowej o nowe, słodkie produkty z grupy wygodnej żywności bezcukrowej.
   SŁOWA KLUCZOWE: bezcukrowe koncentraty spożywcze, desery instant, intensywne środki słodzące, substancje wypełniające, żywność wygodna

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 32 Herbata – aromatyczny napój czy superantyoksydant? – Anna Gramza-Michałowska
  • Herbata (Camelia sinensis) jest jednym z najczęściej spożywanych napojów na świecie. W artykule przedstawiono rodzaje herbaty, scharakteryzowano ich skład chemiczny oraz czynniki wpływające na zawartość poszczególnych związków. Napar z liści herbaty stanowi także bardzo ważne źródło związków przeciwutleniających i przeciwrodnikowych, istotne z punktu widzenia konsumenta oraz producenta żywności. Zaprezentowano także nowe kierunki zastosowania ekstraktów z liści herbaty jako przeciwutleniaczy w produktach zawierających tłuszcze.
   SŁOWA KLUCZOWE: liście herbaty, Camelia sinensis, polifenole, katechiny, potencjał przeciwutleniający

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 37  SWDO. Dlaczego, dla kogo i jak? – Andrzej Hejduk, Anna Kosmacz-Chodorowska
  • System Wspomagania Doboru Opakowań (SWDO) został opracowany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) w ramach realizacji projektu PL 0015 „Opakowanie jako czynnik gospodarczego rozwoju regionu i poprawy ochrony zasobów naturalnych”, przy współpracy z partnerem norweskim – Østfoldforskning oraz z krajowym – Instytutem Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska. System ten jest przeznaczony dla wielkotowarowych, polskich dostawców pakowanych, świeżych produktów ogrodniczych oraz ich biznesowych partnerów, tj. wielkotowarowych odbiorców oraz producentów czy dostawców opakowań i usługodawców LTS (Logistyka-Transport-Spedycja). System ułatwia dobór odpowiednich opakowań dla określonych świeżych owoców i warzyw, zgodnie z wymaganiami odbiorców. Przygotowanie i wprowadzenie do obrotu rynkowego prawidłowo pakowanych – w formie paletowych jednostek ładunkowych – produktów, uzgodnione z uczestnikami łańcucha dostaw, stymuluje zarówno współpracę partnerów biznesowych, jak i obrót rynkowy.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania, dobór opakowań, owoce, warzywa

WYDARZENIA

 • 41 Jakie napoje piją Polacy
  • Jeszcze kilkanaście lat temu Polacy zapytani o ulubione napoje odpowiedzieliby zgodnym chórem: „Pijemy herbatę lub kompot!”. Zamiłowanie do herbaty do tej pory wyróżnia Polaków na mapie Europy. Może jeszcze tylko Rosjanie piją jej więcej od nas. Włochom czy Francuzom picie herbaty kojarzy się głównie z leczeniem niestrawności. Wprawdzie wzorem zachodnich społeczeństw rozkochaliśmy się w kawie, to jednak ciągle co piąty Polak regularnie pije herbatę. Co dziś Polacy piją najczęściej? Wyniki badań SMG/KRC Millword/ Brown pt. „Co piją Polacy” przeprowadzone w kwietniu 2010 r. na reprezentatywnej próbie Polaków powyżej 15. roku życia wskazują, że wśród ulubionych napojów znajdują się: woda, soki 100% i napoje gazowane.
 • 42 Informacje biznesowe
 • 44 Polska – Unia – Świat