Spis treści 6/2009

Przemysł Spożywczy okładka 6/2009

GOSPODARKA

 • 2 Cenowe dylematy rynku żywnościowego w 2009 r. – Krystyna Świetlik
  • Od 2004 r. utrzymuje się w Polsce tendencja relatywnego wzrostu cen towarów spożywczych. Analiza sytuacji cenowej i podażowo-popytowej na poszczególnych rynkach branżowych żywności w pierwszych miesiącach 2009 r. wskazuje, że także w br. wzrost cen żywności będzie głównym czynnikiem powodującym inflację. Należy się liczyć z wydatnym wzrostem cen mięsa wieprzowego i drobiowego oraz tłuszczów wieprzowych, ryb, cukru i jaj.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynek żywnościowy, ceny żywności
 • 10 Napoje bezalkoholowe – produkcja, ceny, spożycie – Bożena Nosecka
  • Produkcja i spożycie napojów bezalkoholowych wykazywały w obecnej dekadzie systematyczną tendencję wzrostową, a najszybciej zwiększała się produkcja i konsumpcja wód w opakowaniach jednostkowych. Wzrostowi spożycia napojów bezalkoholowych sprzyjała w ostatnich latach poprawa sytuacji dochodowej konsumentów i niewielkie tempo wzrostu cen detalicznych tych produktów, wynikające w bardzo dużym stopniu z poprawy efektywności funkcjonowania podmiotów tego sektora. W latach 2009-2010 tempo wzrostu spożycia, a w konsekwencji produkcji, będzie znacznie niższe niż w latach poprzednich z powodu zahamowania dynamiki wzrostu dochodów konsumentów.
   SŁOWA KLUCZOWE: napoje bezalkoholowe, soki, nektary, wody, rynek napojów bezalkoholowych
 • 14 I Kongres Nauk Rolniczych „Nauka-Praktyce” — Danuta Chyłek
  • W dniach 14-15 maja 2009 r. w Puławach odbył się I Kongres Nauk Rolniczych pod hasłem „Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”. Inicjatorem i głównym organizatorem Kongresu był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, a współorganizatorami tego wydarzenia: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB. Honorowy Patronat nad Kongresem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 16 Stabilność karotenoidów w żywności – Arkadiusz Szterk, Piotr P. Lewicki
  • Stabilność karotenoidów w żywności jest bardzo zróżnicowana. Występowanie w karotenoidach wielu wiązań podwójnych powoduje, że związki te są podatne na reakcje utleniania oraz izomeryzację. Stabilność karotenoidów zależy od ich budowy chemicznej, produktu, w jakim się znajdują, środowiska, głównie temperatury i czasu trwania procesu technologicznego, obecności światła, pH, tlenu oraz obecności metali ciężkich. Zrozumienie wpływu tych parametrów na stabilność karotenoidów oraz dobór odpowiedniego procesu technologicznego gwarantują uzyskanie finalnego produktu o naturalnej barwie i wysokiej jakości.
   SŁOWA KLUCZOWE: karotenoidy, stabilność karotenoidów, utlenianie karotenoidów, izomeryzacja karotenoidów
 • 26 Pomidory – najlepsze źródło likopenu – Krystyna Nowak, Barbara Żmudzińska-Żurek
  • W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę pomidorów i ich skład chemiczny. Omówiono ich prozdrowotne właściwości. Pomidory są cennym źródłem witamin i minerałów, a jednocześnie cechują się niską wartością energetyczną. Najcenniejszym składnikiem pomidorów jest likopen, biologicznie aktywny antyoksydant. Zwrócono uwagę na jego rolę w zwalczaniu chorób serca oraz niektórych chorób nowotworowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: pomidory, likopen, karotenoidy
 • 30 Pakowanie mało przetworzonych owoców i warzyw w atmosferze modyfikowanej – Elżbieta Radziejewska-Kubzdela, Róża Biegańska-Marecik
  • Atmosfera modyfikowana o obniżonej zawartości tlenu i podwyższonej ditlenku węgla jest powszechnie stosowana do pakowania mało przetworzonych owoców i warzyw. W przypadku niewłaściwie dobranych warunków pakowania i przechowywania istnieje niebezpieczeństwo wytworzenia warunków beztlenowych. Prowadzi to do pogorszenia jakości sensorycznej i mikrobiologicznej produktu. W artykule przedstawiono alternatywną metodę wykorzystującą atmosferę o wysokiej zawartości tlenu do pakowania warzyw i owoców mało przetworzonych. Opisano jej wpływ na procesy fizjologiczne, biochemiczne i zmiany mikrobiologiczne zachodzące w tkance przechowywanych produktów. Nakreślono również kierunki badań nad szerszym zastosowaniem tej metody pakowania.
   SŁOWA KLUCZOWE: atmosfera modyfikowana, wysokie stężenie tlenu, owoce i warzywa mało przetworzone
 • 34 Bakterie Alicyclobacillus acidoterrestris – problem aktualny w przemyśle sokowniczym – Alina Kunicka-Styczyńska
  • Bakterie z rodzaju Alicyclobacillus stanowią naturalną mikroflorę owoców. Alicyclobacillus acidoterrestris może niekorzystnie wpływać na smak koncentratów soków owocowych. W artykule przedstawiono występowanie tej bakterii w procesie produkcji koncentratów. Opisano wybrane procedury wykrywania i potwierdzenia obecności Alicyclobaclillus spp. Scharakteryzowano również czynniki ograniczające rozwój bakterii A. acidoterrestris w sokach. Eliminację spor bakterii w produkcie lub znaczące obniżenie ich liczby można osiągnąć przez równoczesne stosowanie kilku z opisanych metod inaktywacji spor.
   SŁOWA KLUCZOWE: bakterie Alicyclobacillus acidoterrestris, produkcja koncentratów owocowych

PRAWO

 • 38 Nowelizacja ustawy o ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych, spożywczych i tradycyjnych – Wojciech Sawicki
  • Na początku 2009 r. weszła w życie ustawa z 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (DzU z 2008 r. nr 216, poz. 1368). Zasadnicze zmiany dotyczą zakresu rejestracji i ochrony ww. nazw produktów rolnych i środków spożywczych. Uregulowano również kwestie kontroli zgodności procesu wytwarzania produktów rolnych i środków spożywczych ze specyfikacją. Nowelizacja dotyczy także ustawy z 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: prawo żywnościowe, IJHARS, produkty tradycyjne
 • 40 Żywność GMO – aspekty prawne – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) z jednej strony budzą entuzjazm i duże nadzieje na rozwiązanie wielu problemów: w medycynie, rolnictwie czy ochronie środowiska, z drugiej strony zaś istnieje wiele zastrzeżeń i obaw społeczeństwa, czy GMO są bezpieczne, czy ich tworzenie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka i przyrody. Kierując się tymi zastrzeżeniami, Komisja Europejska postanowiła jeszcze raz ocenić bezpieczeństwo omówionych w artykule regulacji prawnych dotyczących wprowadzania do obrotu żywności GMO. Raport w tej sprawie ma powstać w styczniu 2010 r.
   SŁOWA KLUCZOWE: organizmy genetycznie modyfikowane (GMO), żywność, przepisy, prawo, bezpieczeństwo, konsument
 • 44 Pasze GMO w Polsce – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Obecny kształt polskich przepisów dotyczących pasz GMO jest próbą osiągnięcia kompromisu pomiędzy producentami, ekologami oraz Komisją Europejską, co wydaje się wyjątkowo trudne, jeśli nawet nie niemożliwe.

WYDARZENIA

 • 45 Polska-Unia-Świat
 • 46 Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce
  • Z roku na rok Polacy wydają o kilkaset milionów złotych więcej na napoje bezalkoholowe. W 2008 r. wartość sprzedaży osiągnęła 10,8 mld zł (wzrost o 1,6 mld zł w porównaniu z 2007 r.). Z „Raportu o rynku napojów bezalkoholowych w Polsce w 2008 r.”, opracowanego we współpracy z ekspertami z IERiGŻ PIB oraz SGGW na podstawie danych ACNielsen Polska, GUS oraz Canadean wynika, że Polacy rozsmakowali się w napojach gazowanych, wodach butelkowanych i napojach owocowych. Nieco wolniej rośnie natomiast spożycie soków i nektarów. Głównymi przyczynami tak dynamicznego rozwoju jest dopływ do branży kapitału inwestorów strategicznych oraz skuteczność kampanii reklamowych.
 • 48 Informacje biznesowe