Spis treści 5/2008

przemysł spożywczy okładka nr 5/2008ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA

 • 2 Żywność funkcjonalna obecnie i w przyszłości – Krzysztof Krygier, Anna Florowska
  • Pomimo że termin żywność funkcjonalna jest powszechnie stosowany w Unii Europejskiej nie istnieje jego oficjalna definicja. Prawdopodobnie również w przyszłości nie będzie istniała, gdyż wprowadzane oświadczenia zdrowotne wypełniają wymagania jakie stawia się żywności funkcjonalnej. W Japonii – kraju, w którym idea żywności funkcjonalnej powstała, stosuje się obecnie nowy szerszy termin tej żywności – żywność ze specjalnymi żywieniowymi deklaracjami (Food with Health Claims – FHC). Rynek żywności funkcjonalnej rozwija się w szybkim tempie na całym świecie. Wzrasta liczba produktów adresowanych do ludzi cierpiących na różne choroby, a także tworzone są nowe produkty, które mają odpowiadać zmieniającemu się stylowi życia.

TECHNOLOGIA – TECHNIKA

 • 8 Projektowanie nowych produktów spożywczych. Cz. II – Andrzej Lenart
  • Uwarunkowania technologiczne i techniczne związane z nowymi produktami spożywczymi to istotne bariery w rozwoju nowych produktów spożywczych. W artykule omówiono znaczenie wybranych działów produkcyjnych w rozwoju nowych produktów. Inżynierowie powinni ściśle współpracować z działem produkcji oraz z technologami żywności w celu projektowania bezpiecznych procesów technologicznych. Przedstawiono znaczenie procesów produkcyjnych w rozwoju nowych, bezpiecznych, wysokiej jakości produktów. Zaprezentowano także czynniki kształtujące rozwój produktów oraz tendencje rozwoju nowych produktów przyszłości.

USTAWODAWSTWO

 • 14 Prawne warunki wprowadzania nowej żywności do obrotu – Łukasz Bobeł
  • W artykule wyjaśniono prawne pojęcie nowej żywności oraz prawne warunki wprowadzania jej do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej. Warunki te wynikają przede wszystkim z rozporządzenia nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady. Najistotniejszym wymaganiem jest konieczność zachowania odpowiedniej procedury przy wprowadzaniu nowej żywności na rynek po raz pierwszy. W zależności od okoliczności może to być procedura aplikacyjna (bardziej rygorystyczna) bądź notyfikacyjna (mniej rygorystyczna). Nowa żywność, która znajdzie się w obrocie, musi spełniać także określone, szczególne wymagania dotyczące jej znakowania.
 • 18 Nowe przepisy Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych – Joanna Gajda-Wyrębek
  • Prace nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji dodatkowych są już w końcowej fazie. Nowe rozporządzenie harmonizuje przepisy dotyczące stosowania dodatków do żywności we Wspólnocie. W artykule zostały omówione główne postanowienia ww. rozporządzenia.

SUROWCE

 • 22 Ryż – cenny składnik żywności – Małgorzata Ziarno, Dorota Zaręba
  • Ryż jest jednym z najważniejszych zbóż na świecie i trzecim po pszenicy i kukurydzy pod względem wielkości rocznej produkcji. Ze względu na swoje właściwości strukturotwórcze jest coraz częściej stosowany jako składnik artykułów spożywczych. Najczęściej wykorzystywanym składnikiem ryżu jest skrobia. Spośród wielu rodzajów skrobi powszechnie wykorzystywanych w technologii żywności, skrobia z nasion ryżu ma najbardziej neutralny smak i kolor, dzięki czemu jest uniwersalnym dodatkiem zagęszczająco-strukturotwórczym. Ponadto drobnoziarnistość skrobi ryżowej powoduje, że produkty płynne i stałe są bardziej gładkie i kremiste.

DODATKI DO ŻYWNOŚCI – TECHNOLOGIA

 • 30 Mikrokapsułkowanie dodatków do żywności – Elżbieta Dłużewska
  • W procesie mikrokapsułkowania reaktywne, wrażliwe lub lotne dodatki do żywności mogą być przekształcane w stabilne składniki żywności. Proces ten poprawia efektywność działania dodatków. W artykule omówiono zalety mikrokapsułkowanych aromatów, barwników, enzymów, środków słodzących, środków spulchniających, witamin oraz przeciwutleniaczy i konserwantów. Przedstawiono wady i zalety najczęściej wykorzystywanych nośników. Omówiono metody mikrokapsułkowania stosowane w przemyśle spożywczym.
 • 36 Przeciwutleniacze w żywności – Ewa Sicińska
  • W artykule przedstawiono wymagania, jakie muszą spełniać przeciwutleniacze dopuszczone do stosowania w żywności. Omówiono ich skuteczność i zastosowanie w produktach spożywczych. Podano charakterystykę wybranych przeciwutleniaczy syntetycznych: galusanów, tert-butylohydrochinonu (TBHQ), butylohydroksyanizolu (BHA), butylohydroksytoluenu (BHT) i soli wapniowo-disodowej EDTA.

OPROGRAMOWANIE

 • 40 System ERP usprawnia logistykę w firmach handlowych – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
  • W 1881 r. w Zurychu Guiseppe Bianchi otworzył mały sklep spożywczy. Obecnie firma jest nowoczesnym, działającym na całym świecie przedsiębiorstwem handlowym świadczącym również usługi logistyczne. I to System CSB, moduł planowania tras, wspiera organizację logistyki produktów świeżych w tej firmie. Firma Bianchi z Zufikon, miejscowości położonej w północnej Szwajcarii, jest nowoczesnym, działającym na światowych rynkach przedsiębiorstwem handlującym artykułami spożywczymi. Założyciel Giuseppe Bianchi planował import artykułów spożywczych z całego świata. Konsekwentnie realizowana idea przyniosła efekty, obecnie Bianchi oferuje swoim klientom ponad 3000 artykułów rybnych, mięsnych, drobiowych, makarony i dania gotowe.

ANALIZA ŻYWNOŚCI

 • 42 Tekstura żywności. Cz. II – Wybrane metody sensoryczne – Agata Marzec
  • Obecnie na rynku żywności coraz większą wagę przywiązuje się do upodobań i preferencji konsumenta. Przyczynia się to do rozwoju badań umożliwiających kształtowanie jakości produktów pod kątem szeroko pojętej akceptacji konsumenckiej. W badaniach tych zasadnicze znaczenie ma analiza sensoryczna. W artykule przedstawiono wybrane metody sensorycznej oceny tekstury żywności. Sensoryczne profilowanie tekstury daje dokładny opis różnych cech strukturalnych, ich porządku występowania i ich nasilenia.

KONFERENCJE

 • 46 BRC – dobrowolna certyfikacja czy konieczność rynkowa?
  • BRC – dobrowolna certyfikacja czy konieczność rynkowa? – na to pytanie starali się odpowiedzieć podczas konferencji, która odbyła się w marcu w Warszawie, eksperci z Bureau Veritas oraz zaproszeni goście – przedstawiciele firm spożywczych, które wdrożyły ten system. Specjaliści z Grupy Bureau Veritas, będącej międzynarodowym liderem specjalizującym się m.in. w certyfikacji systemu BRC, omówili zmiany wprowadzone do piątej wersji tego standardu.

RYNEK

 • 48 W Chinach rośnie popyt na żywność i napoje wysokiej jakości
  • „W efekcie fenomenalnego wzrostu gospodarczego Chin, szybko rozrasta się tam klasa średnia, która poszukuje bardziej wyrafinowanej żywności i napojów, przywiązując zarazem większą wagę do standardów jakości” – stwierdza ostatni raport amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA). W ciągu ostatnich 20 lat w Chinach dochód narodowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca zwiększył się z 963 RMB (ok. 107 USD) w 1986 r. do 16 804 RMB (2010 USD) w 2006 r., a prognozy na 2010 r. zakładają, że przekroczy on 3558 USD na osobę.
 • 49 Japoński rynek żywności trudny, ale lukratywny
  • Nie bez powodu japoński rynek żywności skupia uwagę eksporterów z całego świata. Niespełna 128 mln mieszkańców Wysp Japońskich wydaje bowiem na zakup żywności ok. 727 mld USD rocznie. Z porównania z USA, gdzie 300 mln konsumentów wydaje na żywność 1,038 bln USD wynika, że Japonia to rynek bardzo bogaty, zarazem w bardzo dużym stopniu zależny od importu. Według szacunków japońskiego ministerstwa rolnictwa konsumpcja żywności aż w 60% jest oparta na produktach pochodzących z importu (za podstawę tego rachunku ministerstwo przyjęło energetyczną wartość produktów).

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

 • 50 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności – Paweł Mirosz, Irena Ozimek
  • Powstanie w 2002 r. Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) było niezbędne ze względu na potrzebę poprawy bezpieczeństwa żywności. EFSA zapewnia zaplecze naukowe we wszystkich aspektach wspólnotowej polityki bezpieczeństwa żywności, z zachowaniem kompetencji naukowej i niezależności. EFSA współpracuje z Parlamentem Europejskim i Radą oraz kompetentnymi jednostkami naukowymi państw członkowskich, a także przyczynia się istotnie do zwiększenia bezpieczeństwa żywności w UE.

53 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

56 INFORMACJE BIZNESOWE