Spis treści 3/2011

Okładka nr 3/2011 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Gazele Biznesu wśród małych i średnich firm spożywczych – Jadwiga Drożdż
  • Producenci artykułów spożywczych i napojów stanowili 6,7% najbardziej dynamicznych małych i średnich firm z rankingu „Gazele Biznesu 2010”. Zakwalifikowało się do niego 235 producentów żywności i napojów. Byli oni reprezentantami większości branż przemysłu spożywczego. Najliczniej reprezentowana była produkcja i przetwórstwo mięsa, produkcja koncentratów spożywczych, pieczywa świeżego oraz mleka i jego przetworów. W poszczególnych branżach liderzy tego rankingu zwiększyli swoją sprzedaż nawet o kilka razy.
   SŁOWA KLUCZOWE: ranking, małe i średnie firmy, przemysł spożywczy
 • 6 Polski przemysł mleczarski, mięsny i drobiarski w Unii – Roman Urban
  • Polska jest piątym w UE producentem przetworzonej żywności pochodzenia zwierzęcego (z udziałem 8%). Przemysł drobiarski zajmuje w UE drugą, mleczarski piątą, a mięsny szóstą pozycję. Rozwój tych działów przemysłu spożywczego jest w Polsce wielokrotnie szybszy niż w „starej” Unii (UE-15). Słabą stroną tych sektorów jest prawie dwa razy niższa wydajność pracy oraz niższy poziom koncentracji. W tych dziedzinach największe różnice między Polską a UE-15 występują w przemyśle mleczarskim, mniejsze w mięsnym, a najmniejsze w drobiarskim.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł mleczarski, mięsny, drobiarski, produkcja, wydajność, koncentracja
 • 12 Wahania cen na rynku wieprzowiny – Stanisław Stańko
  • Celem artykułu jest zobrazowanie kierunków zmian cen na rynku wieprzowiny w Polsce w latach 2000-2011. Zmienność cen w 92% wyjaśniają zmiany sezonowe, cykliczne i tendencja. Wysoka dynamika cen zbóż od połowy 2010 r. pogorszyła ekonomiczne warunki chowu trzody chlewnej. Początek skutków rynkowych wzrostu kosztów uwidoczni się w drugiej połowie 2011 r. w postaci zmniejszenia produkcji i podaży, co pozytywnie wpłynie na ceny skupu. Krajowe niedobory żywca mogą być uzupełniane importem.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynek, zmiany cen wieprzowiny, cykl świński
 • 14 Rynek mleka na progu 2011 r. – Jadwiga Seremak-Bulge
  • Rosnący popyt na mleko i przetwory oraz wysokie ceny światowe tworzą dobre perspektywy dla polskiego mleczarstwa. Dotychczasowe przewagi kosztowo-cenowe nie są jednak wystarczające dla zachowania naszej pozycji w perspektywie odchodzenia od kwotowania produkcji. Konieczna jest poprawa efektywności, głównie przetwórstwa, skuteczności działań marketingowych, organizacji sprzedaży oraz niższych kosztów. Wymaga to przyspieszenia procesu koncentracji i konsolidacji kapitału.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleko, przemysł mleczarski, przetwory mleczne, ceny, popyt

PRAWO

 • 22 Znakowanie mięsa i jego przetworów – wymagania przepisów prawnych – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • Dla konsumenta głównym źródłem informacji o produkcie jest jego etykieta. Konsument ma prawo do pełnej informacji o produkcie, która powinna być mu udostępniona przez producenta. W artykule omówiono wymagania przepisów prawnych dotyczące znakowania mięsa i produktów mięsnych sprzedawanych bez opakowań oraz wymagane informacje, jakie muszą znaleźć się na etykiecie mięsa i produktów mięsnych gotowych sprzedawanych w opakowaniu.
   SŁOWA KLUCZOWE: przepisy prawne, znakowanie, mięso, wyroby mięsne

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 28 Mięso w żywieniu człowieka – aktualne kierunki w produkcji wyrobów mięsnych – Piotr Konieczny, Danuta Górecka
  • W produkcji mięsa i produktów mięsnych, które rozwijają się najdynamiczniej, priorytetowe znaczenie mają obecnie produkty oddziałujące korzystnie na zdrowie konsumenta. W artykule poruszono aspekty zdrowotne związane ze spożywaniem mięsa, podano przykłady takich działań i innowacyjnych produktów. Omówiono czynniki, które będą determinować rozwój tego rynku w najbliższej przyszłości. SŁOWA KLUCZOWE: mięso i produkty mięsne, właściwości funkcjonalne, innowacje
 • 32 Przetwory mięsne wzbogacone w kwasy tłuszczowe omega-3 – Joanna Rycielska, Mirosław Słowiński
  • Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że w przetworach mięsnych możliwe jest zastąpienie tłuszczu zwierzęcego olejem roślinnym, tak, aby gotowy produkt cechował się wysoką wartością odżywczą, a także był akceptowalny pod względem sensorycznym. W zależności od ilości (0-100%) i rodzaju oleju (rzepakowy, palmowy, lniany, rybi, oliwa z oliwek), stosowanego do wymiany tłuszczu zwierzęcego, następuje poprawa stosunku kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3. Istnieje zatem możliwość takiego wzbogacania przetworów mięsnych w składniki o charakterze prozdrowotnym (w tym kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3), aby jakość otrzymanych produktów nie różniła się od jakości produktów tradycyjnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: wzbogacanie żywności, wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, żywność funkcjonalna
 • 35 Listeria monocytogenes. Metody eliminowania z żywności – chemiczne, biologiczne i kombinowane – Anna Sip, Anna Gardo
  • W artykule omówiono wpływ różnych substancji – zarówno naturalnych, jak i syntetycznych – na przeżywalność patogennych bakterii L. monocytogenes w żywności. Zwrócono uwagę, że wiele z nich redukuje jedynie liczebność L. monocytogenes, nie gwarantuje więc otrzymania żywności w pełni bezpiecznej dla konsumentów. Podkreślono ponadto, że najlepszym sposobem eliminacji bakterii L. monocytogenes z żywności, niepowodującym pogorszenia jej właściwości sensorycznych i wartości odżywczej, jest stosowanie kombinacji dwóch lub więcej odpowiednio dobranych czynników antylisteryjnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: Listeria monocytogenes, zapobieganie, zwalczanie

WYDARZENIA

 • 39 Informacje biznesowe
 • 40 Polska – Unia – Świat