Spis treści 2/2008

Przemysł spożywczy nr 2/2008

Przemysł spożywczy nr 2/2008

RYNEK

 • 2 Jak skutecznie szukać miejsca dla nowych produktów? – Henryk Mruk
  • W artykule przedstawiono metody poszukiwania miejsca na rynku dla nowych produktów. Omówiono sposoby analizowania rynku, badania opinii konsumentów oraz planowania komunikacji z klientem. Przedsiębiorstwo powinno starannie zaplanować cały proces wprowadzania nowego produktu na rynek. Obejmuje on wysiłek związany z pogłębioną analizą rynku, w tym oferty konkurentów. Ważne są także testy prowadzone wśród klientów i wprowadzenie korekt do pierwotnej koncepcji. Duże znaczenie ma dobór odpowiednich instrumentów promocji, a także konsekwentne i powtarzalne informowanie klientów o korzyściach i wartościach związanych z nowym produktem.

SYSTEMY JAKOŚCI

 • 8 Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w sytuacji zmieniającego się rynku pracy – Marek R. Zadernowski, Anna Zadernowska, Mieczysław Obiedziński, Ryszard Zadernowski
  • Wejście Polski do Unii Europejskiej pozwoliło na otwarcie niektórych rynków pracy jak również stworzyło nowe możliwości emigracji zarobkowej. Brak pracowników odczuł również przemysł spożywczy. W takiej sytuacji często podstawowym problemem wielu właścicieli jest zapewnienie ciągłości produkcji i płynności finansowej przedsiębiorstwa jak również odpowiedni poziom bezpieczeństwa produkowanej żywności. Artykuł jest próbą analizy skutecznego funkcjonowania systemów zarządzania, skupiając się na najlepszym rozwiązaniu zapewniającym bezpieczeństwo żywności.

ANALIZA ŻYWNOŚCI

 • 12 Tekstura żywności. Część I – Wybrane metody instrumentalne – Agata Marzec
  • W artykule przedstawiono wybrane metody instrumentalnej oceny tekstury żywności. Instrumentalne metody pomiaru tekstury są zasadniczo ograniczone do cech mechanicznych. Profilowanie instrumentalne, pomiary mechaniczne i akustyczne dają w jednym teście ilościowe określenie kilku parametrów tekstury. Porównano wyniki oceny sensorycznej z instrumentalnymi.

MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI

 • 16 Prognozowanie mikrobiologiczne w łańcuchu żywnościowym – Katarzyna Godlewska, Danuta Kołożyn-Krajewska
  • Ocena ryzyka jest instrumentem pozwalającym ocenić bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Jest też jedną ze składowych analizy ryzyka. Celem pracy jest przeanalizowanie wybranego łańcucha żywnościowego „od pola do stołu” i mogących w nim wystąpić zagrożeń dla człowieka. Materiałem badawczym były zakłady przemysłu paszowego, gospodarstwo rolnicze, zakłady przemysłu mięsnego oraz dystrybucja. Symulację wzrostu Salmonelli w poszczególnych ogniwach łańcucha żywnościowego przeprowadzono przy użyciu dostępnych programów mikrobiologii prognostycznej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w przypadku przestrzegania zasad GHP i GMP oraz wynikających z systemu HACCP możliwość wystąpienia zatrucia pokarmowego jest niewielka.

HIGIENA PRODUKCJI

 • 20 Mycie w systemie CIP. Analiza zanieczyszczeń oraz dobór środków myjąco-dezynfekujących – Joanna Piepiórka
  • W artykule omówiono substancje aktywne znajdujące się w preparatach do mycia i dezynfekcji wykorzystywanych w systemach CIP w przemyśle spożywczym. Wskazano najważniejsze cechy, jakie powinny mieć te środki oraz przedstawiono ich zalety i ograniczenia w stosowaniu. Zwrócono również uwagę na ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.
 • 30 Legionella zagraża pracownikom przemysłu spożywczego – Danuta Majczyna
  • Namnażające się w instalacjach wodociągowych i klimatyzacyjnych bakterie z rodzaju Legionella sp. stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. Na legionellozę narażone są głównie osoby o obniżonej odporności immunologicznej. Wilgotna atmosfera, wysoka temperatura w halach produkcyjnych w zakładach przetwórstwa żywności, duża ilość dostępnych dla bakterii substancji organicznych, niska temperatura ciepłej wody w instalacji oraz niedostateczna konserwacja odbieralników stwarzają dogodne warunki do rozwoju Legionella sp. Spełnienie w zakładach przemysłowych wymagań zalecanych dla ciepłej wody w budynkach zbiorowego zamieszkania poprawia jej jakość mikrobiologiczną i eliminuje narażenie na zakażenie bakteriami z rodzaju Legionella.
 • 36 Podstawy skutecznego mycia rąk – Waldemar Dzwolak
  • Mycie rąk mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń i zakażeń mikrobiologicznych zostało zapoczątkowane przez środowisko lekarskie w pierwszej połowie XIX w. Od tego czasu, mimo intensywnego rozwoju nauki i techniki, mycie rąk podczas produkcji żywności wciąż jest wykonywane zbyt rzadko i nie zawsze zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. W artykule opisano zagadnienia dotyczące mycia rąk przez pracowników zakładów przemysłu spożywczego. Scharakteryzowano rodzaje mikroflory skóry rąk, a także zasady socjalnego, higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Ponadto przedstawiono czynniki determinujące skuteczność mycia rąk. Uzupełnieniem artykułu jest opis najczęściej popełnianych błędów podczas mycia rąk, które wpływają na obniżenie poziomu higieny i bezpieczeństwa żywności.

OPROGRAMOWANIE

 • 44 Atrakcyjne menu. Sander Gourmet to gwarancja jakości – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
  • Zgodnie z dewizą „jakość jest tradycją – innowacja regułą” firma Sander Gourmet od ponad 30 lat produkuje świeże dania gotowe dla dużych odbiorców hurtowych. Wspólnie z przedsiębiorstwem siostrzanym Sander Catering stanowi istotną część w segmencie usług cateringowych. W 2002 r. firma Sander wdrożyła oprogramowanie ERP firmy CSB-System jako jedno rozwiązanie do optymalizacji procesów całego przedsiębiorstwa.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

 • 46 Kodeks postępowania administracyjnego w urzędowej kontroli żywności – Maciej Taczanowski
  • W artykule omówiono wybrane zagadnienia udziału Kodeksu postępowania administracyjnego w urzędowej kontroli żywności. Omówiono m.in. zagadnienie podstaw prawnych decyzji administracyjnych wydawanych przez organy urzędowej kontroli żywności. Wykazano, że procesowe uprawnienia i obowiązki w każdorazowej indywidualnej kontroli, traktowanej jako konkretna sprawa administracyjna, wywodzą się z dwóch źródeł, tj. Kodeksu postępowania administracyjnego z przepisami ogólnymi i prawa żywnościowego z przepisami szczególnymi.

PODATKI

 • 52 Gdzie szukać oszczędności podatkowych – Maria Kukawska

54 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

56 INFORMACJE BIZNESOWE