Spis treści 7/2009

Przemysł Spożywczy okładka 7/2009

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 2 Strategia zarządzania łańcuchem dostaw FMCG – Mateusz Boruta
  • Artykuł jest poświęcony koncepcji ECR – wydajnej reakcji na potrzeby konsumenta. Zawiera omówienie koncepcji, jej elementów składowych, najlepszych praktyk i korzyści płynących z jej stosowania. Pokazana została również rola Porozumienia ECR Polska – organizacji wspierającej rozwój ECR w Polsce i pomagającej firmom wspólnie optymalizować łańcuchy dostaw w duchu ECR.
   SŁOWA KLUCZOWE: ECR, zarządzanie łańcuchem dostaw, palety EUR, globalna karta wyników
 • 6 Katalog elektroniczny – dlaczego warto z niego korzystać i w jaki sposób – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • W artykule omówiono korzyści, jakie mogą odnieść odbiorcy i dostawcy danych korzystający z katalogu elektronicznego, jako jednego z narzędzi elektronicznej gospodarki, w tym firmy przemysłu spożywczego i ich klienci. Wymieniono usługi oferowane w ramach katalogu oraz zakres, w jakim jest możliwa dwustronna komunikacja z katalogiem SA2 Worldsync, a także możliwości współpracy tego katalogu z zewnętrznym oprogramowaniem. Przedstawiono warunki jakie musi spełniać produkt w opakowaniu w celu jego umieszczenia w katalogu oraz listę danych użytkownika i oświadczeń niezbędną do zawierania umowy, zlecenia lub zamówienia w katalogu SA2 Worldsync.
   SŁOWA KLUCZOWE: katalog elektroniczny, elektroniczna wymiana danych, system GS1, kody kreskowe, przemysł spożywczy

PRAWO

 • 11 Znakowanie żywności tradycyjnej i ekologicznej – Ewa Czarniecka-Skubina, Andrzej Janicki
  • Od kilkunastu lat w Europie można zauważyć zainteresowanie żywnością wytwarzaną metodami tradycyjnymi i ekologicznymi. W celu dostarczenia informacji o produkcie i wytwórcy, a także zapobiegania nieuczciwym praktykom producentów (przywłaszczaniu nazwy, podrabianiu), stosuje się różnorodne systemy rejestracji, znakowania i certyfikacji żywności tradycyjnej, regionalnej czy ekologicznej. Chroni to konsumentów przed możliwością pomyłki i ułatwia im dokonanie wyboru podczas zakupów. Zagadnienia związane z rejestracją i ochroną produktów regionalnych, wytwarzanych tradycyjnymi metodami czy ekologicznych są określone w prawie Unii Europejskiej.
   SŁOWA KLUCZOWE: znakowanie żywności, żywność tradycyjna, żywność ekologiczna

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 16 Olej rzepakowy – jego wartość żywieniowa i użytkowa – Krzysztof Krygier
  • W Polsce olej rzepakowy nie ma dobrej opinii, zapewne z powodu dawniej uprawianych odmian o wysokiej zawartości szkodliwego kwasu erukowego, z którego otrzymywało się olej o ostrym zapachu i ciemnej barwie. Dzisiejsze odmiany (często nazywane canola) są w zasadzie bez kwasu erukowego, a otrzymywany z nich olej jest bez zapachu, bardzo jasny i bardzo wartościowy pod względem żywieniowym. Przede wszystkim charakteryzuje się korzystnym składem kwasów tłuszczowych – najmniejsza zawartość kwasów nasyconych i największa kwasów nienasyconych, w tym kwasów n-3. Olej rzepakowy ma również wysoką wartość użytkową: bardzo wysoka stabilność, polecany jest do smażenia, do produkcji emulsji majonezowych, a nawet , w postaci ciekłej, do niektórych ciast.
   SŁOWA KLUCZOWE: olej rzepakowy, skład kwasów tłuszczowych, wartość użytkowa/kulinarna
 • 21 Ochratoksyna A w żywności – Małgorzata Ziarno, Magdalena Ujazdowska
  • Penicillium nordicum to stosunkowo niedawno odkryty gatunek pleśni, mający zdolność do wzrostu w warunkach ekstremalnego zimna, chociaż dość często występujący także w regionach śródziemnomorskich. Występuje głównie w produktach bogatych w tłuszcz i białko, ale może być także izolowany z produktów roślinnych. Istnieje niebezpieczeństwo jego rozwoju w żywności, głównie mrożonej lub przechowywanej w warunkach chłodniczych, suszonej lub z dużą zawartością chlorku sodu, a także w paszach. Najważniejszym wtórnym metabolitem tej pleśni w produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz paszach są ochratoksyny, głównie ochratoksyna A (OTA). OTA została zakwalifikowana przez IARC do kategorii 2B wśród czynników kancerogennych jako toksyna prawdopodobnie powodująca raka u ludzi.
   SŁOWA KLUCZOWE: pleśnie, Penicillium nordicum, mikotoksyny, OTA, ochratoksyna A
 • 26 Sposoby zmniejszania zawartości akryloamidu w produktach skrobiowych – Waldemar Dzwola
  • Akryloamid, powstający w żywności ogrzewanej w temperaturze powyżej 120°C, od 2002 r. jest przedmiotem wzmożonego zainteresowania świata nauki i przedstawicieli sektora spożywczego ze względu na jego szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Prace badawcze prowadzone na całym świecie najwięcej uwagi poświęcają produktom ziemniaczanym i zbożowym poddawanym obróbce cieplnej. W artykule scharakteryzowano najważniejsze sposoby zmniejszania zawartości akryloamidu podejmowane w ramach strategii przedzbiorczej i pozbiorczej. Dokonano na podstawie literatury przeglądu aktualnych prac badawczych, które mogą znaleźć zastosowanie w praktycznych działaniach związanych ze zmniejszeniem zawartości akryloamidu w chipsach, frytkach, snackach, pieczywie i innych przetworach ziemniaczanych i zbożowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: akryloamid, redukcja akryloamidu, prekursory akryloamidu, bezpieczeństwo żywności

GOSPODARKA

 • 30 Źródła informacji o nowych produktach – Bogdan Sojkin, Tomasz Olejniczak
  • Zakup nowego produktu żywnościowego obarczony jest znacznym ryzykiem decyzji dla konsumenta. W tym procesie istotne znaczenie mają informacje, które docierają do konsumenta, dotyczące nowej oferty produktów żywnościowych. Znajomość tych źródeł oraz ich znaczenia dla konsumenta odgrywa szczególną rolę dla przedsiębiorstw. Odpowiedni komunikat skierowany do konsumenta przyspiesza proces dyfuzji innowacji produktowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: innowacja produktowa, produkty żywnościowe, źródła informacji
 • 33Niestandardowe reklamy na rynku żywności – Monika Świątkowska
  • Nowoczesna komunikacja marketingowa wykorzystuje różnorodne, często niekonwencjonalne formy przekazu. Przedsiębiorstwa branży spożywczej, ze względu na masowy charakter produktu, w dalszym ciągu korzystają z tradycyjnej reklamy w radio, telewizji czy prasie, ale także coraz częściej sięgają po niestandardowe jej formy (ambient media, guerilla marketing, marketing szeptany czy tryvertising). W artykule scharakteryzowano wybrane niestandardowe formy reklamy i omówiono ich wykorzystanie w promocji produktów spożywczych, a także ich wpływ na konsumenta.
   SŁOWA KLUCZOWE: reklama, rynek żywności, konsument

WYDARZENIA

 • 37 Posiedzenie ZG SITSpoż. – Małgorzata Wojnarowska
  • 3 czerwca br. w warszawskim Domu Technika NOT odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Tematem przewodnim obrad było sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia w 2008 r. Spotkaniu przewodniczył doc. dr hab. Andrzej Borys – przewodniczący Zarządu Głównego SITSpoż.
 • 38 Targi Ekogala 2009 – Iwona Leniuch
  • Już po raz trzeci do Rzeszowa przyjechali producenci żywności ekologicznej z Polski i zza granicy na Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej Ekogala 2009. Impreza odbyła się w dniach 22-24 maja. Pierwsza edycja (w 2007 r.) miała charakter targów krajowych, jednak udany debiut i zainteresowanie uczestników sprawiły, że obecnie jest to wydarzenie o randze międzynarodowej i największa impreza promująca żywność wyłącznie ekologiczną w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • 39 Profesjonalne utrzymanie czystości – tragi ISSA/INTERCLEAN – Mikołaj Jankowiak
  • Już po raz czwarty mieliśmy okazję podziwiać najnowsze technologie i innowacje z zakresu profesjonalnego utrzymania czystości. W dniach 13-15 maja br. w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbyła się kolejna, polska edycja Międzynarodowych Targów Czystości ISSA/INTERCLEAN Europa Środkowo-Wschodnia 2009.
 • 40 Euro Lider Rynku dla Instytutu Biotechnologii Przemysłu Spożywczego – Krystyna Zielińska
  • W tegorocznym konkursie zorganizowanym przez Interres International Fair, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno- -Spożywczego po raz kolejny został wyróżniony tytułem Lidera i Euro Lidera Rynku w kategorii najlepszy produkt w Polsce, za rozwiązanie: „grupa biopreparatów do kiszenia pasz probiotycznych”. Gala finałowa Forum Liderów Polskich, połączona z uroczystą ceremonią wręczenia nagród, odbyła się 23 maja 2009 r. w hotelu Sheraton w Warszawie.
 • 42 Polska-Unia-Świat
 • 44 Informacje biznesowe