Spis treści 12/2010

Okładka 12/2010 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Konsumpcja żywności w Polsce w latach 2000-2009 – Krystyna Świetlik
  • W artykule omówiono główne kierunki zmian popytu na żywność w Polsce w latach 2000-2009. Koncentrując się na podstawowych wyznacznikach rozwoju gospodarczego (PKB, zatrudnienie i bezrobocie, dochody ludności, poziom inflacji i cen żywności), które w sposób zasadniczy wyznaczają kierunki spożycia, omówiono wpływ tych uwarunkowań na kształtowanie się wydatków na żywność oraz ilościowego spożycia żywności w ujęciu makro- i mikroekonomicznym.
   SŁOWA KLUCZOWE: spożycie żywności, popyt na żywność, wydatki na żywność
 • 8 Handel detaliczny artykułami żywnościowymi – Edward Maleszyk
  • Proces transformacji gospodarki polskiej wywołał wiele zmian w jej sektorach, w tym także w handlu. Największe przeobrażenia dokonały się w strukturze podmiotowej i funkcjonalnej handlu, czego przejawem są postępujące procesy koncentracji i integracji. W handlu detalicznym objęły one przede wszystkim wyodrębniające się stopniowo przedsiębiorstwa sieciowe (zarówno w postaci form koncentracji kapitałowej, jak i grup zintegrowanych przedsiębiorstw), zwłaszcza na rynku artykułów żywnościowych. W artykule naświetlono przebieg tego procesu w latach 1989-2009, wskazując na główne tendencje oraz uwarunkowania rozwoju. Zarysowano także perspektywy dalszego rozwoju przedsiębiorstw sieciowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: handel w warunkach transformacji, koncentracja i integracja handlu detalicznego, przedsiębiorstwa z sieciami handlowymi
 • 12 Zmiana stawek VAT – problemy z nią związane – Radosław Maćkowski
  • Obecny stan zaawansowania prac nad przepisami nowelizującymi regulacje dotyczące stawek VAT pozwala sądzić, że zmiany te zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2011 r. Zmiany stawek będą dotyczyły wszystkich artykułów spożywczych, w tym np. z 22 do 23% wzrośnie stawka VAT na kawę, herbatę i słodycze, a z 3 do 5% wzrośnie stawka przy sprzedaży surowych warzyw, olei spożywczych i mięsa. Jeszcze w innych przypadkach stawka VAT spadnie o 2 punkty – z 7 do 5% (np. na wyroby mleczarskie, makaron, napoje owocowe i warzywne). Zmiany stawek VAT będą dotyczyć także produktów oferowanych przez branżę piekarniczo-cukierniczą, czyli pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich (kategoria 15.81.1 w stosowanej obecnie do celów VAT klasyfikacji PKWiU z 1997 r.).

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 14 Pieczywo funkcjonalne – dlaczego należy je spożywać? – Hanna Kowalska, Agata Marzec, Monika Janowicz, Malwina Mucha
  • Pieczywo jest niezbędnym składnikiem diety człowieka. Zawiera wszystkie składniki potrzebne do życia, tj. węglowodany, białka, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne oraz błonnik pokarmowy. Szczególnie bogate w w/w składniki jest pieczywo ciemne (żytnie). Istnieje potrzeba uświadamiania konsumentów, aby przynajmniej częściowo zastępowali pieczywo jasne ciemnym lub spożywali pieczywo jasne wzbogacone w naturalne dodatki poprawiające jego wartość odżywczą i przyczyniające się do zwalczania niedoborów ważnych składników codziennej diety. Ze względu na dużą różnorodność, przedstawiono walory zdrowotne wybranych rodzajów pieczywa jak np.: pieczywo wyprodukowane z zastosowaniem kultur starterowych, chrupkie, orkiszowe, z dodatkiem nasion słonecznika, wzbogacone w wapń, wzbogacone ekstraktem z nasion winogron oraz nasionami amarantusa.
   SŁOWA KLUCZOWE: pieczywo funkcjonalne, walory zdrowotne pieczywa, pieczywo orkiszowe, nasiona amarantusa
 • 18 Kawa – szkodzi czy pomaga? – Regina Wierzejska
  • Kawa jest jednym z głównych źródeł kofeiny, która pobudza działanie centralnego układu nerwowego. Wpływ kawy na zdrowie człowieka zależy od ilości i rodzaju wypijanej kawy, istniejących zaburzeń stanu zdrowia i innych czynników ryzyka, a także od nawyku picia kawy. Regularne picie kawy prowadzi na ogół do rozwoju tolerancji organizmu, co powoduje, że efekty długotrwałego spożywania kawy mogą być inne niż przy spożyciu sporadycznym. Umiarkowane picie kawy przez zdrowe osoby dorosłe, nieprzekraczające czterech filiżanek dziennie, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jednocześnie wyniki niektórych badań wskazują na możliwość prewencyjnego wpływu picia kawy na rozwój cukrzycy typu 2 i innych chorób przewlekłych. Kawa zawiera zatem wiele składników, które mogą mieć zarówno korzystne, jak i szkodliwe działanie.
   SŁOWA KLUCZOWE: kawa, kofeina, wpływ na zdrowie
 • 24 Paryska IPA i SIAL barometrem innowacyjności – Agnieszka Górecka
  • Tegoroczne targi IPA (maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego) oraz targi SIAL (produktów spożywczych) odbyły się 17-21 października br. w Paryżu. Targi te okazały się nie tylko kolejnym wielkim sukcesem organizatorów, ale stanowiły też potwierdzenie dużej dynamiki rozwoju branży spożywczej. W targowej ofercie uwagę zwracała bardzo duża liczba różnego rozdzaju innowacji zarówno w sektorze maszyn, jak i produktów spożywczych. Innowacje stały się tym samym jednym z podstawowych czynników zwiększjących konkurencyjność firm spożywczych.
 • 26 Znaczenie orzechów w żywieniu człowieka – Ewa Flaczyk, Joanna Kobus-Cisowska
  • W artykule omówiono skład chemiczny orzechów uwzględniając zawartość tłuszczu, białka, błonnika, witamin (E, A, B1, B3, B9) i składników mineralnych. Wykazano obecność niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (w tym z rodziny n-3 i n-6), jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, błonnika, wybranych witamin z grupy B i składników mineralnych (potasu, magnezu, żelaza i selenu) oraz polifenoli, fitosteroli i melatoniny. Omówiono oddziaływanie tych składników orzechów na organizm człowieka.
   SŁOWA KLUCZOWE: orzechy, wartość odżywcza, substancje biologicznie aktywne
 • 31 Spożywczy w prestiżowym gronie – Henryk Piekut
  • Zdobycie jednej z kilku równorzędnych głównych nagród i odbieranie jej w dniu Święta Niepodległości 11 listopada, w pięknej Sali Balowej Zamku Królewskiego, to rzeczywiście wyróżnienie najwyższego stopnia. Tak uhonorowano spółkę Cuprod z Kluczborka – producenta pieczywa cukierniczego. Została ona laureatem XVI edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w grupie średnich organizacji produkcyjnych. Nagrodę z rąk wicepremiera – ministra gospodarki Waldemara Pawlaka odbierał prezes Zarządu Cuprod Sp. z o.o. Krzysztof Kozłowski, który jest jednocześnie głównym udziałowcem spółki.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 32 Jakość mikrobiologiczna żywności w krajach Unii Europejskiej na podstawie doniesień RASFF – Halina Ścieżyńska, Łukasz Mąka, Anna Grochowska, Kamila Pawłowska, Bożena Windyga, Kazimierz Karłowski
  • W artykule omówiono zgłoszenia w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) dotyczące żywności w latach 2007-2009, z uwzględnieniem udziału w zgłoszeniach poszczególnych drobnoustrojów chorobotwórczych. W powiadomieniach dotyczących żywności najczęściej zgłaszana była obecność w żywności Salmonella, Listeria monocytogenes i Escherichia coli. Porównano częstotliwość ich występowania w różnych asortymentach żywności. Najczęściej kwestionowano mięso drobiowe i produkty z mięsa drobiowego, a także mięso i wyroby z gatunków innych niż drób.
   SŁOWA KLUCZOWE: RASFF, żywność, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, mikroorganizmy chorobotwórcze
 • 35 Radiacyjna obróbka żywności – kierunki zastosowania – Waldemar Dzwola
  • W artykule przedstawiono oficjalne dane dotyczące światowej produkcji żywności poddanej promieniowaniu jonizującemu w 2005 r., a także dane z UE za 2005 i 2006 r. Podsumowano kierunki zastosowania promieniowania jonizującego do utrwalania jakości i bezpieczeństwa żywności. Scharakteryzowano i podano przykłady możliwości wykorzystania obróbki radiacyjnej do spowalniania procesów fizjologicznych owoców i warzyw, eliminacji szkodników płodów rolnych, eliminacji lub redukcji mikroflory patogennej oraz powodującej psucie się żywności. Podano także przykłady nietypowych kierunków zastosowania promieniowania jonizującego, np. do zwiększania szybkości suszenia surowców pochodzenia roślinnego, a także do redukcji alergenności niektórych białek oraz poziomu szkodliwych związków chemicznych powstających w żywności (N-nitrozoamin i amin biogennych).
   SŁOWA KLUCZOWE: radiacja żywności, promieniowanie jonizujące, patogeny żywności, jakość żywności, alergeny żywnościowe
 • 39 Jak obliczyć zawartość mięsa i tłuszczu wieprzowego w produktach objętych refundacją w Unii – Stanisław Tyszkiewicz
  • Władze Wspólnoty Europejskiej w ramach wspólnej organizacji rynku mięsa wieprzowego stosują refundacje wspierające eksport żywności zawierającej mięso wieprzowe. Refundacje dotyczą wszelkich przetworów z mięsa i podrobów wieprzowych, w których wsad tego surowca przekracza 80%. Kryterium wielkości tego wsadu jest oparte na analitycznym oznaczeniu zawartości tłuszczu i azotu białkowego w produkcie przy szacunkowym uwzględnieniu poprawek na azot białkowy zawarty w surowcach zawierających białko, ale niebędących mięsem i podrobami wieprzowymi. Obowiązujące przepisy nie są jednoznaczne i wymagają dokładniejszej interpretacji, którą przedstawimy w niniejszym artykule.
   SŁOWA KLUCZOWE: dopłaty do eksportu mięsa, wieprzowina, zawartość azotu białkowego, zawartość tłuszczu, zawartość wody, zawartość popiołu

WYDARZENIA

 • 42 Polska – Unia – Świat
 • 44 Informacje biznesowe