Spis treści 12/2009

okładka "Przemysł Spożywczy" 12/2009TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 2 Fałszowanie żywności od czasów starożytnych do dziś – Wojciech Sawicki
  • Media nieustannie mówią o złej jakości żywności i warunkach sanitarnych panujących u jej producentów. Wielu ludzi zachowało w pamięci smak jakiegoś rarytasu z dzieciństwa: wędliny od miejscowego rzeźnika, chleba z pobliskiej piekarni, cukierków kupowanych u wędrownego handlarza czy oranżady w proszku. Wspomnieniom często towarzyszy myśl, że teraz już tak się nie robi. Istnieje powszechne przekonanie, że dawniej jedzenie było zawsze smaczne i nieskażone, krótko mówiąc – prawdziwe. Tymczasem już w czasach antycznych opisywano proceder fałszowania żywności i próbowano z nim walczyć.
   SŁOWA KLUCZOWE: fałszowanie żywności, prawo żywnościowe
 • 8 Pomagamy lepszym – wywiad ze Stanisławem Kowalczykiem z IJHARS – Agnieszka Górecka, Henryk Piekut
  • Ze Stanisławem Kowalczykiem, Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, rozmawiają Agnieszka Górecka i Henryk Piekut. Wśród wielu zadań, jakie realizuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, najważniejszy jest nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a zwłaszcza kontrola jakości handlowej tych artykułów w produkcji i obrocie. Odpowiadamy za kontrolę wszystkich artykułów rolno- -spożywczych, a więc badamy wszystkie grupy produktowe pod względem jakości handlowej. W pierwszych trzech kwartałach 2009 r. przeprowadziliśmy łącznie 43 687 kontroli, z czego 6242 na rynku krajowym i 37 445 w obrocie z zagranicą.
 • 12 Zastosowanie metody PCR do wykrywania patogenów w żywności – Piotr Walczak, Elżbieta Ołtuszak-Walczak, Dorota Merlak
  • W artykule omówiono wykorzystanie różnych metod PCR do wykrywania patogenów w próbkach żywności, ze szczególnym uwzględnieniem automatycznego systemu BaxQ7®. Omówiono podstawy działania tego systemu oraz metody wykorzystywane do detekcji produktów PCR i weryfikacji ich specyficzności. System BaxQ7® pozwala na analizę obecności Salmonella sp., E. coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Listeria sp., Enterobacter sakazaki, Campylobacter coli/jejuni/lari, Staphylococcus aureus oraz drożdży i pleśni w różnych produktach spożywczych, znacznie skraca czas ich badania.
   SŁOWA KLUCZOWE: PCR, patogeny żywności, system BaxQ7
 • 16 Błonnik pokarmowy – korzyści zdrowotne i technologiczne – Danuta Górecka
  • Epidemiologiczne badania wskazują, że błonnik pokarmowy ma wiele zalet, zwłaszcza w zakresie obniżania poziomu cholesterolu i glukozy we krwi, przyspieszania pasażu treści pokarmowej przez jelita i zwiększania masy kału, zapobiegania otyłości, a także zmniejszania ryzyka powstawania chorób układu krążenia i nowotworów okrężnicy. To fizjologiczne działanie zależy od ilości i jakości błonnika pokarmowego oraz jego funkcjonalnych właściwości. Spożycie błonnika przez osoby dorosłe nie jest wystarczające do zapobiegania chorobom dietozależnym. Zalecenia dietetyczne dotyczące zwiększonego spożycia produktów wysokobłonnikowych, takich jak: owoce, warzywa, całe ziarna zbóż oraz nasiona roślin strączkowych powinny być rozszerzone o produkty spożywcze wzbogacone w błonnik pokarmowy. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania błonnika pokarmowego pochodzącego z owoców i warzyw, zbóż i nasion roślin strączkowych w produktach spożywczych w celu poprawy jakości żywności i diety.
   SŁOWA KLUCZOWE: błonnik pokarmowy, właściwości żywieniowe błonnika, właściwości technologiczne błonnika
 • 25 Wzbogacanie żywności w witaminy – za i przeciw – Krystyna Nowak, Barbara Żmudzińska- -Żurek
  • W artykule podano przyczyny wzbogacania żywności w składniki odżywcze. Przedstawiono ogólną charakterystykę witamin stosowanych do wzbogacania, funkcję, jaką pełnią w organizmie człowieka oraz dzienne zapotrzebowanie na nie. Przedstawiono wykaz produktów spożywczych, do wzbogacania których stosuje się preparaty zawierające witaminy. Omówiono straty poszczególnych witamin ponoszone podczas procesów przetwórczych, zwłaszcza pod wpływem światła i temperatury. Zwrócono również uwagę na zalety wzbogacania produktów spożywczych w witaminy oraz ewentualne wynikające z tego zagrożenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: witaminy, dodatki do żywności
 • 30 Powłoki jadalne – tworzenie i zastosowanie – Sabina Kokoszka, Andrzej Lenart
  • Ostatnio więcej uwagi poświęca się jadalnym opakowaniom z naturalnych polimerów. W literaturze naukowej spotyka się coraz to nowsze rozwiązania, często już wprowadzone na rynek. Powłoki jadalne stosowane na produktach spożywczych mają większe zastosowanie. Niniejszy artykuł przybliża problematykę, funkcje, tworzenie i zastosowanie jadalnych powłok do żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: powłoki jadalne, opakowania biodegradowalne

GOSPODARKA

 • 33 Rola lidera w zarządzaniu przedsiębiorstwem – Henryk Mruk
  • Skuteczne przewodzenie pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku żywnościowym. Lider odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Powinien w tym celu kształtować cechy przywódcze oraz dbać o własny rozwój osobisty. Istotne jest także motywowanie pracowników do osiągania celów. Znajomość pułapek decyzyjnych ogranicza ryzyko zarządzania przedsiębiorstwem w przemyśle żywnościowym.
   SŁOWA KLUCZOWE: lider, zarządzanie, rola lidera w zarządzaniu

WYDARZENIA

 • 24 Jubileusz 80-lecia Spółdzielni Mleczarskiej Lazur
  • 23 listopada 2009 r. podwójny jubileusz 80-lecia Spółdzielni Mleczarskiej i 50-lecia tradycji serów pleśniowych obchodziła firma Lazur w Nowych Skalmierzycach. Obchody jubileuszu rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowych Skalmierzycach celebrowaną przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Napierałę, ordynariusza diecezji kaliskiej. W kościele miało też miejsce uroczyste poświęcenie sztandaru SM Lazur.
 • 36 Noty o książkach
 • 38 Polska-Unia-Świat
 • 40 Informacje biznesowe