Spis treści 12/2007

okładka Przemysł Spożywczy 12/2007EKONOMIKA

 • 2 Rozwijanie działalności eksportowej w firmach przetwórstwa rolno-spożywczego – Paweł Bryła
  • W artykule przedstawiono sposoby rozwijania działalności eksportowej w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Wiele miejsca poświęcono znaczeniu programów Unii Europejskiej w przełamywaniu barier ekspansji międzynarodowej polskich firm mleczarskich, mięsnych i owocowo-warzywnych. Omówiono czynniki utrudniające internacjonalizację i sposoby ich pokonywania, które są szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozpatrzono także szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na rynkach Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej.
   Słowa kluczowe: działalność eksportowa, przetwórstwo rolno-spożywcze, bariery internacjonalizacji, standardy UE

USTAWODAWSTWO

 • 8 Akryloamid – nowe zalecenia Unii Europejskiej – Hanna Mojska
  • Akryloamid powstaje podczas termicznego przetwarzania żywności wysokowęglowodanowej, przede wszystkim w produktach z ziemniaków i zbóż oraz w kawie. Ze względu na doniesienia o neurotoksycznym, genotoksycznym i kancerogennym działaniu akryloamidu, obecność tego związku w żywności może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. W maju 2007 r. zostało opublikowane zalecenie Komisji UE „w sprawie monitorowania poziomów akryloamidu w żywności” (2007/331/EC), zgodnie z którym w latach 2007-2009 kraje członkowskie powinny kontrolować poziom akryloamidu w wybranych grupach środków spożywczych, a wyniki przekazywać co roku do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Po tym okresie na podstawie uzyskanych wyników, zostaną podjęte dalsze działania, w tym również ewentualna decyzja dotycząca limitowania poziomu tego związku w żywności.
   Słowa kluczowe: akryloamid, żywność, monitoring, zalecenia Komisji Unii Europejskiej

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 14 Białka pochodzenia zwierzęcego jako alergeny pokarmowe – Barbara Wróblewska
  • Alergeny pochodzenia zwierzęcego stanowią ponad połowę alergenów z tzw. wielkiej ósemki, odpowiedzialnych za ok. 90% wszystkich natychmiastowych reakcji alergicznych (IgE-zależnych) w populacji światowej. W artykule przedstawiono charakterystykę najważniejszych alergenów mleka krowiego, jaj, ryb oraz skorupiaków i mięsa, w tym również drobiowego. Mniej popularne w polskiej diecie są takie źródła alergenów, jak mięso żab i ślimaków, aczkolwiek mogą stanowić również zagrożenie alergenne.
   Słowa kluczowe: alergia, alergeny pochodzenia zwierzęcego

TECHNOLOGIA

 • 18 Fosforany w żywności – Halina Makała, Barbara Cichy, Stanisław Folek
  • W artykule scharakteryzowano metody wytwarzania fosforanów spożywczych oraz przedstawiono kierunki ich zastosowania. Omówiono rolę fosforanów jako dodatków w przetwórstwie żywności, zwłaszcza w przetwórstwie mięsa. Opisano czynniki wpływające na działanie fosforanów, poziom dawek do wyrobów oraz możliwości ich użycia w produktach dietetycznych. Scharakteryzowano nowo opracowane mieszanki fosforanowe, przedstawiono wpływ ich dodatku na jakość drobno rozdrobnionych przetworów.
   Słowa kluczowe: fosforany spożywcze, funkcje, zastosowanie, przetwórstwo mięsa

TARGI

 • 26 Polagra – targi dla specjalistów – Danuta Chyłek
  • Tegoroczne Targi Polagra Food po raz pierwszy zorganizowano w zupełnie nowej formule, a zakres zmian organizatorzy określili jako wielką metamorfozę – i trudno się z tym nie zgodzić. Najistotniejsza bowiem zmiana to wyodrębnienie dwóch imprez wystawienniczych: Polagry Food – Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych i Gastronomii oraz Polagry-Tech – Międzynarodowych Targów Technologii Spożywczych. Koncepcja nowej organizacji tych największych targów spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej wynika z obserwacji dynamicznie rozwijającej się branży spożywczej oraz większych oczekiwań wystawców i zwiedzających, którymi coraz częściej są specjaliści, a nie przypadkowi konsumenci.

INICJATYWY UNII EUROPEJSKIEJ

 • 30 Otwarte rynki przed Slow Food
  • „Produkty z rekomendacją Slow Food mają nieprawdopodobny odbiór na świecie” – twierdzi Karol Majewski, współwłaściciel firmy Nalewki Staropolskie. Opinię tę wyraził w trakcie warsztatów „Tradycja i innowacja w rolnictwie” połączonych z wystawą i degustacjami, które odbyły się we wrześniu 2007 r. w Warszawie.

OPROGRAMOWANIE

 • 32 Innowacyjne rozwiązanie IT do efektywnego sterowania sprzedażą – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
  • Użytkownicy Systemu CSB w zakładach spożywczych mają do dyspozycji wydajny moduł o nazwie „uzgodnienia logistyczne” pozwalający na szybkie i bezbłędne opracowywanie zleceń klientów. „Uzgodnienia logistyczne” są dla procesów wewnętrznych określonymi punktami czasu, które mogą mieć wpływ na przetwarzanie pojedynczych zleceń lub kompletnych tras. Rozwiązanie to daje gwarancję, że zlecenia klientów są rejestrowane bezpośrednio w bazie danych Systemu i terminowo realizowane.

TECHNIKA

 • 34 Koagulanty i flokulanty – zbiór praktycznych porad Kemipolu – Krzysztof Chmielewski

SUROWCE

 • 36 Gryka – cenny surowiec w produkcji żywności funkcjonalnej – Karolina Christa, Maria Soral-Śmietana
  • Wartościowy skład chemiczny ziarniaków gryki sprawia, że są one cennym materiałem dla przemysłu spożywczego do komponowania żywności funkcjonalnej. Ziarniaki gryki najczęściej wykorzystuje się w kaszarstwie. W Indiach gryka jest zbożem chlebowym, w Chinach i Japonii – podstawowym składnikiem lub dodatkiem do produkcji makaronów. W artykule przedstawiono aktualne informacje o białkach i polisacharydach gryki, pełniących funkcje odżywczo-dietetyczne.
   Słowa kluczowe: gryka, skrobia, białko, błonnik

PRODUKCJA

 • 38 Regionalne zróżnicowanie przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego – Robert Mroczek
  • Regionalne zróżnicowanie przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego po integracji z UE wynika z wielu czynników. Najbardziej równomiernie rozmieszczone w kraju są zakłady przetwórstwa mleka. O ich liczbie na danym terenie decyduje głównie wielkość produkcji mleka. To samo dotyczy lokalizacji zakładów przemysłu rybnego. Prawie 80% zakładów tego sektora znajduje się na terenie dwóch regionów Polski, tj. północnego i północno-zachodniego, położonych nad morzem. Natomiast na lokalizację zakładów przemysłu mięsnego i drobiarskiego istotny wpływ ma liczba mieszkańców (potencjalnych konsumentów).
   Słowa kluczowe: region, meat processing plant, meat and milk production, meat market, milk market

KONFERENCJE – SEMINARIA

 • 42 Regulacje prawne rynku suplementów diety – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Problematyce regulacji prawa i rozwoju rynku suplementów w Polsce i UE była poświęcona konferencja zorganizowana 13-14 września br. w Jabłonnie przez Krajową Radę Suplementów i Odżywek (KRSiO) przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego – Europa (PSPE).
 • 43 Nowe zagrożenia w łańcuchu żywnościowym
  • Podczas szkolenia kadry kierowniczej branży spożywczej, zorganizowanego przez firmę Silliker w październiku br., omówiono wiele istotnych zagadnień związanych z realnym zagrożeniem bezpieczeństwa żywności, m.in. bioterroryzm, wirusy w żywości, zarządzanie ryzykiem w łańcuchu żywnościowym, a także znaczenie certyfikacji systemów bezpieczeństwa żywności oraz nowe kierunki w znakowaniu żywności.

PROJEKTY UNII EUROPEJSKIEJ

 • 44 Projekt Functional Food NET – Anna Florowska, Krzysztof Krygier
  • Europejski projekt Functional Food Net (FFNet) rozpoczął się w styczniu 2006 r. w ponad dwudziestu krajach europejskich, w ramach 6. Ramowego Programu (EC FP6). Przewidywany termin jego zakończenia został ustalony na grudzień 2007 r., jednak rozważa się przedłużenie go o kolejne trzy lata. Projekt ma polegać na zainicjowaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami spożywczymi a jednostkami naukowymi w pięciu obszarach tematycznych: otyłość (obesity), probiotyki (probiotics), dieta i zapalenia (diet and inflamation), produkty pełnoziarniste (whole grain products) oraz mikrokapsułkowanie i biodostępność (encapsulation and bioavailability).

45 NOWOŚCI

46 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

48 INFORMACJE BIZNESOWE