Spis treści 1/2017; tom 71

Przemysł Spożywczy 1/2017

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 2 Drukowanie żywności w 3D. Nowe technologie – Ewa Jakubczyk
  • W artykule przedstawiono charakterystykę procesu drukowania 3D produktów spożywczych. Scharakteryzowano podstawowe techniki wykorzystywane w drukowaniu przestrzennym, które znajdują zastosowanie w wytwarzaniu żywności. Przedstawiono przykłady materiałów spożywczych, jakie mogą być wydrukowane techniką druku trójwymiarowego oraz zaprezentowano komercyjne rozwiązania stosowane w druku żywności w 3D. Omówiono potencjał wykorzystania drukowania 3D do żywności oraz wady i zalety tej technologii.
   SŁOWA KLUCZOWE: drukowanie, drukarki 3D, żywność
 • 9 Kontrola freonów w całym łańcuchu produkcji żywności. Zmiany klimatu – Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Urszula Stęplewska, Elżbieta Polak
  • W artykule przedstawiono obowiązującą legislację krajową i unijną dotyczącą przeciwdziałania zmianom zachodzącym w środowisku oraz ograniczania ich niekorzystnych skutków. Zaprezentowano wpływ chłodniczych gazów fluorowanych na efekt cieplarniany. Omówiono metodę badawczą chromatografii gazowej z użyciem detektora wychwytu elektronów ECD umożliwiającą analizy śladowych ilości tych związków.
   SŁOWA KLUCZOWE: fluorowane gazy cieplarniane, efekt cieplarniany, metody chromatograficzne
 • 15 Skład napojów funkcjonalnych a ich stabilność mikrobiologiczna – Hubert Antolak, Dorota Kręgiel
  • W ciągu ostatniej dekady na rynku napojów bezalkoholowych odnotowano znaczące zmiany. Napoje energetyczne, napoje izotoniczne, smakowe wody mineralne, opisywane jako napoje funkcjonalne zyskują coraz większą popularność. W skład takich napojów wchodzi coraz większa liczba składników, często o egzotycznym pochodzeniu. Przyczynia się to do wzrostu zainteresowania produktem, wzrostu sprzedaży i poprawy wskaźników ekonomicznych zakładów branży rozlewniczej. Obecnie duża grupa napojów funkcjonalnych wprowadzana jest na rynek jako produkty o składzie bardziej naturalnym, z dodatkiem naturalnych soków oraz ze zmniejszoną zawartością środków konserwujących. Nowe, naturalne składniki napojów mogą jednak stać się nie tylko źródłem drobnoustrojów, ale także stanowić dodatkową pożywkę stymulującą wzrost mikroflory zanieczyszczającej.
   SŁOWA KLUCZOWE: napoje funkcjonalne, dodatki do napojów, zanieczyszczenie mikrobiologiczne

GOSPODARKA

 • 19 Polskie przetwórstwo rybne w latach 1990-2015. Ocena efektywności innowacji – Piotr J. Bykowski
  • Polskie przetwórstwo rybne intensywnie rozwinęło się w ciągu ostatniego 25-lecia. Szczególnie szybki rozwój przypada na lata 2004-2015, kiedy realizowane były programy pomocowe UE. Obecnie nowoczesny przemysł rybny pod względem wielkości produkcji plasuje się na piątym miejscu w UE. W artykule przedstawiono ważniejsze obszary, w których prowadzono najistotniejsze wdrożenia innowacyjne zarówno procesowe, jak i produktowe. Przedstawiono problemy których rozwiązanie jest konieczne, dla dalszego rozwoju branży.
   SŁOWA KLUCZOWE: Polskie przetwórstwo rybne, innowacje, inwestycje, rozwój
 • 23 Aplikacje mobilne i innowacje technologiczne w handlu – Wiesław Ciechomski
  • Artykuł jest poświęcony znaczeniu aplikacji mobilnych i innowacji technologicznych w funkcjonowaniu nowoczesnego handlu. Celem rozważań jest podkreślenie znaczenia innowacji, w tym głównie technologicznych i asortymentowych, w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi. Autor charakteryzuje zasady funkcjonowania aplikacji mobilnych oraz opisuje korzyści, jakie przynoszą one klientom. Ponadto podaje i komentuje wiele przykładów ilustrujących najnowsze innowacje technologiczne, które są testowane i wdrażane przez detalistów w Polsce. W konkluzji autor dowodzi, że przyszłością handlu jest intensywny rozwój sprzedaży wielokanałowej (tzw. omnichannel). Wynika to z faktu, iż wzbogacenie oferty sklepu stacjonarnego formułą e-sklepu i wykorzystanie aplikacji mobilnych (e-commerce i m-commerce) powinno przynieść optymalne rezultaty. Źródło sukcesu tkwi bowiem we wzajemnie uzupełniających się, zintegrowanych kanałach dystrybucji.
   SŁOWA KLUCZOWE: handel detaliczny, innowacja, marketing

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 26 Międzynarodowe zalecenia żywieniowe – Mariola Kwasek
  • Zalecenia żywieniowe odzwierciedlają najnowsze wyniki badań naukowych w zakresie żywienia człowieka. Stanowią one podstawowy instrument polityki rolnej, żywnościowej i prozdrowotnej. Zalecenia żywieniowe dla mieszkańców Europy są formułowane przez organizacje międzynarodowe zajmujące się problematyką wyżywienia ludności: Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W Polsce zalecenie żywieniowe są opracowywane przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ). Są one upowszechniane w formie graficznej w celu łatwiejszego ich przyswajania przez konsumentów. Obecnie zalecenia żywieniowe koncentrują się nie tylko na zdrowiu człowieka, ale także na środowisku. Z badań Centrum Żywności i Żywienia włoskiego koncernu Barilla (BCFN) wynika, że żywność korzystnie wpływająca na zdrowie człowieka ma jednocześnie pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze.
   SŁOWA KLUCZOWE: zdrowie, gospodarka, zalecenia żywieniowe, przewlekłe choroby niezakaźne
 • 30 Produkty zbożowe – źródło składników prozdrowotnych. Ocena spożycia – Danuta Górecka, Marzanna Hęś, Anna Stachecka, Krzysztof Dziedzic
  • Celem pracy jest ocena spożycia wybranych bioaktywnych składników, tj. błonnika pokarmowego, przeciwutleniaczy i fitoestrogenów, na podstawie analizy spożycia produktów zbożowych. Przeciętne miesięczne spożycie omawianych składników prozdrowotnych obliczono na podstawie danych GUS oraz publikacji naukowych o spożyciu następujących produktów zbożowych: pieczywa, ryżu, makaronu, kasz i płatków zbożowych. Analiza spożycia bioaktywnych składników z przetworów zbożowych dotyczyła lat 2002-2012. Przeciętne miesięczne spożycie przeciwutleniaczy, fitoestrogenów i błonnika pokarmowego w 2012 r. (w porównaniu z 2002 r.) uległo znacznemu obniżeniu, odpowiednio o 31, 65 i 32%. Dlatego należy prowadzić działania edukacyjne wśród konsumentów w celu uzupełnienia wiedzy na temat spożycia produktów zbożowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkty zbożowe, błonnik pokarmowy, fitoestrogeny, przeciwutleniacze, spożycie
   LITERATURA: (dostępna również w redakcji)
   [1] Analizy Rynkowe – rynek zbóż stan i perspektywy: 2005, 2009, 2012, 2013, nr 29, 38, 43, 45, Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, Warszawa.
   [2] Andlauer W., P. Furst. 1998. „Antioxidative power of phytochemicals with special reference to cereals”. Cereal Foods World 5 : 356-360.
   [3] Andlauer W., P. Furst. 1999. „Does cereal reduce the risk of cancer?” Cereal Foods World 44 (2) : 76-78.
   [4] Badowska-Kozakiewicz A.M. 2010. „Biologiczne znaczenie fitoestrogenów”. Życie Weterynaryjne 85 (6) : 520-521.
   [5] Carlsen M.H., B.L. Halvorsen, K. Holte1, S.K. Bøhn, S. Dragland, L. Sampson, C. Willey, H. Senoo, Y. Umezono, C. Sanada, I. Barikmo, N. Berhe, W.C. Willett, K.M. Phillips, D.R. Jacobs, R. Blomhoff. 2010. „The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide”. Nutrition Journal 9 : 3-11.
   [6] Carmichael S.L., A.G. Gonzalez-Feliciano, C. Ma, G.M. Shaw, M.E Cogswell. 2011. „Estimated dietary phytoestrogen intake and major food sources among women during the year before pregnancy”. Nutrition Journal 10:105 : 1-9.
   [7] Fiber Content of Foods. Anonim. Dostępny na https://www.prebiotin.com/resources/fiber-content-of-foods/. Dostęp 28 kwietnia 2015.
   [8] Gani A., S.M. Wani, F.A. Masoodi, G. Hameed. 2012. „Whole-grain cereal bioactive compounds and their health benefits: a review”. J. Food Process. Technol. 3 : 1-10.
   [9] Gawęcki J. 2014. Żywność prozdrowotna – terminologia, składniki, informacja dla konsumenta. W Żywność prozdrowotna. Czapski J., D. Górecka (red.). , 21-46. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
   [10] Górecka D. 2009. „Błonnik pokarmowy korzyści zdrowotne i technologiczne”. Przemysł Spożywczy 63 (12) : 16-20.
   [11] Górecka D., J. Anioła. 2014. Błonnik pokarmowy. W Żywność prozdrowotna. Czapski J., D. Górecka (red.), 100-112. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
   [12] Guaadaoui A., S. Benaicha, N. Elmajdoub, M. Bellaoui, A. Hamal. 2014. „What is a bioactive compound? A combined definition for a preliminary consensus”. International Journal of Nurtition and Food Sciences 3 : 174-179.
   [13] Halvorsen B.L., M.H. Carlsen, K.M. Phillips, S.K. Bøhn, K. Holte, R.D. Jacobs, R. Blomhoff. 2006. „Content of redox-active compounds in food consumed in the United States”. The American Journal of Clinical Nutrition 84 (1) : 95-135.
   [14] Hamułka J., A. Wawrzyniak, S. Sosińska. 2008. „Ocena spożycia błonnika pokarmowego oraz jego frakcji w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1996-2005”. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2 : 211-221.
   [15] Jasińska I., P. Kołodziejczyk, J. Michniewicz. 2005. „Ziarno żyta jako źródło fitoestrogenów – związków o aktywności hormonalnej”. Przegląd Zbożowo-Młynarski 8 : 24-25.
   [16] Jasińska I., K. Waszkowiak, A. Makowska, J. Michniewicz. 2014. Fitoestrogeny. W Żywność prozdrowotna: Składniki i technologia. Czapski J., D. Górecka (red.). , 150-163.Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
   [17] Jeżewska-Zychowicz M. 2014. „Akceptacja konsumencka soków owocowych i jasnego pieczywa z dodatkiem błonnika i jej uwarunkowania”. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 576 : 57-66.
   [18] Kawka A. 2010. „Współczesne trendy w produkcji piekarskiej – wykorzystanie owsa i jęczmienia jako zbóż niechlebowych”. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (70) : 25-43.
   [19] Kawka A. 2014. Zboża i przetwory zbożowe. W Żywność prozdrowotna. Czapski J., D. Górecka (red.), 306-319. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
   [20] Kawka A., B. Achremowicz. 2014. „Owies – roślina XXI wieku. Wykorzystanie żywieniowe i przemysłowe”. Nauka Przyr. Technol. 8, 3, #41.
   [21] Kędzior Z. 2014. Fityniany. W Żywność prozdrowotna. Czapski J., D. Górecka. (red.), 183-195. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
   [22] Kot M.: 2008. „Żyto – źródło fitoestrogenów”. Cukiernictwo i Piekarstwo 01-02 : 38-40.
   [23] Kozłowska K., A. Troszyńska. 1999. „Rola naturalnych substancji nieodżywczych pochodzenia roślinnego jako składników żywności funkcjonalnej”. Żywność. Technologia. Jakość 4 (21) : 63-74.
   [24] Kraszewska O., A. Nynca, B. Kamińska, R. Ciereszko. 2007. „Fitoestrogeny. Występowanie, mteabolizm i znaczenie biologiczne u samic”. Postępy Biologii Komórki 1 : 189-205.
   [25] Kuhnle G.C, C. Dell’Aquila, S.M. Aspinall, S.A. Runswick, A.A. Mulligan, S.A. Bingham. 2009. „Phytoestrogen Content of Cereals and Cereal-Based Foods Consumed in the UK”. Nutrition and Cancer 61 (3) : 302-309.
   [26] Lange E. 2010. „Produkty owsiane jako żywność funkcjonalna”. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 : 7-24.
   [27] Lattimer J.M., M.D. Haub. 2010. „Effects of dietary fiber and its components on metabolic health”. Nutrients 2 : 1266-1289.
   [28] Marciniak A., W. Obuchowski. 2007. „Prozdrowotne właściwości produktów zbożowych”. Przegląd Piekarski i Cukierniczy 55 (02) : 12-15.
   [29] Ötles S., S. Osgoz. 2014. „Health effects of dietary fiber”. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment, 13 (2) : 191-202.
   [30] Paczkowska M., H. Kunachowicz, U. Rutkowska. 2000. „Jakość zdrowotna krajowych racji pokarmowych-badania analityczne i ocena teoretyczna. Cz. IV. Błonnik pokarmowy”. Żywienie Człowieka i Metabolizm 1 : 12-19.
   [31] Presha A., J. Biernat: 2008. „Wpływ fitoestrogenów pokarmowych na organizm człowieka, cz. I”. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna XLI (3) : 209-214.
   [32] Rotsztejn H. 2005. „Znaczenie fitoestrogenów w świetle obecnej wiedzy”. Przegląd Menopauzalny 4 : 47-50.
   [33] Rzedzicki Z., E. Sykut, Z. Nita. 2008. „Błonnik pokarmowy najważniejszym wyróżnikiem jakości zbóż spożywczych”. Fragmenta Agronomica 1 (97) :, 357-367.
   [34] Szawra-Nowak D. 2013. „Bioaktywne składniki pieczywa”. Towaroz. Problemy Jakości 3 (36) : 103-114.
   [35] Szołtysek K. 2013. „Przegląd rynku funkcjonalnych wyrobów piekarniczo-cukierniczych na terenie Dolnego Śląska”. Nauki Inżynierskie i Technologie 1 (8) : 51-63.
   [36] Thompson L.U., B.A. Boucher, Z. Liu, M. Cotterchio, N. Kreiger. 2006. „Phytoestrogen content of foods consumed in Canada, including isoflavones, lignans, and coumestan”. Nutrition and Cancer 54 (2) : 184-201.
   [37] Wiczkowski W., M. Piskuła. 2014. Biodostępność biologicznie aktywnych składników żywności. W Żywność prozdrowotna. Czapski J., D. Górecka (red.), 74-84. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
   [38] Wilczyńska A., M. Retel. 2011. „Oszacowanie pobrania związków fenolowych z dietą z uwzględnieniem udziału miodów pszczelich”. Probl. Hig. Epidemiol. 92 (4) : 709-712.
   [39] Wojciechowicz A., Z. Gil. 2009. „Jakość pieczywa pszennego z udziałem błonnika pokarmowego różnego pochodzenia”. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 6 : 102-111.
   [40] Zieliński H., H. Kozłowska, B. Lewczuk. 2001. „Bioactive compounds in the cereal grains before and after hydrothermal processing”. Innov. Food Sci. Emerg. Technol. 2/3 : 159-169.
   [41] Zieliński H., Michalska A.: 2007. Występowanie przeciwutleniaczy w ziarniakach zbóż (pszenica, jęczmień, żyto i owies) i w nasionach gryki. W „Przeciwutleniacze w żywności – aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne”. W. Grajek (red.). WNT, Warszawa, 187-201.
   [42] Zieliński H., B. Achremowicz, M. Przygodzka. 2012. „Przeciwutleniacze ziarniaków zbóż”. Żywn. Nauka Technol. Jakość 80 (1) : 5-26.
   [43] Zujko M.E., A.M. Witkowska, A. Waśkiewicz, P. Piotrowski, K.M. Terlikowska. 2015. „Dietary antioxidant capacity of the patients with cardiovascular disease in a cross-sectional study”. Nutrition Journal 14 (26) : 1-13. DOI 10.1186/s12937-015-0005-4.
 • 34 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością. Gastronomia – przemysł spożywczy – Ewa Czarniecka-Skubina, Joanna Trafiałek
  • W artykule porównano systemy zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego produkcji żywności w zakładach przemysłu spożywczego i zakładach gastronomicznych, wyszczególniając różnice w systemowym podejściu do aspektów bezpieczeństwa żywności i jakości. W zakładach gastronomicznych wdrożenie systemów w takim wymiarze jak w przemyśle spożywczym jest utrudnione ze względu na specyfikę pracy w gastronomii. Wdrożone są głównie GHP, GMP i HACCP. Więcej uwagi zapewnieniu i zarządzaniu jakością oraz bezpieczeństwu żywności poświęcają duże firmy gastronomiczne i cateringowe. Praktycznym aspektem pracy jest prezentacja możliwości poprawy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w gastronomii przez współpracę z zakładami przemysłu spożywczego.
   SŁOWA KLUCZOWE: gastronomia, żywność, jakość, bezpieczeństwo zdrowotne
 • 38 Wydział Nauk o Żywności SGGW ma już 55 lat!!!
 • 39 Czy łubin może stać się polską soją? – Magdalena Zielińska-Dawidziak, Eleonora Lampart-Szczapa
  • Polska gospodarka paszowa jest zależy od importu soi. Interesującą alternatywą dla soi mogą stać się rośliny strączkowe hodowane na terenie Europy, takie jak łubin, zarówno ze względu na łatwość uprawy, jak i jego wartości odżywcze. Nasiona łubinu są bogate w cenne białka. Wskaźnik aminokwasów egzogennych jest oszacowany na ok. 70%, a zawartość białka w przypadku niektórych odmian przewyższa nawet 40%. W przypadku żywienia człowieka istotna jest także mała ilość skrobi, skład lipidów, zawartość przeciwutleniaczy i błonnika pokarmowego. Nasiona łubinu wykorzystywane są w piekarnictwie i cukiernictwie, a także jako zastępniki mleka i produktów mięsnych. Wykorzystywane są zwłaszcza do produkcji żywności dla sportowców, osób na diecie bezglutenowej, wegan i wegetarian. Zawartość interesujących składników pokarmowych sugeruje jednak możliwe wykorzystanie nasion łubinu w produkcji żywności prozdrowotnej, przeznaczonej nie tylko dla osób nietolerujących glutenu, ale także cierpiących na otyłość, cukrzycę, choroby układu krążenia a nawet nowotwory. Zainteresowania polskiego przemysłu spożywczego łubinem jest jednak nadal małe.
   SŁOWA KLUCZOWE: łubin, soja, żywność prozdrowotna, artykuły spożywcze
   LITERATURA: (dostępna również w redakcji)
   [1] Awad Rezik A., Wafaa M. Salama, Azza M. Farahat. 2014. „Effect of lupine as cheese base substitution on technological and nutritional properties of processed cheese analogue”. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 13 (1) : 55-64.
   [2] Bähr Melanie, Anita Fechner, Julia Krämer, Michael Kiehntopf, Gerhard Jahreis. 2013. „Lupin protein positively affects plasma LDL cholesterol and LDL:HDL cholesterol ratio in hypercholesterolemic adults after four weeks of supplementation: a randomized, controlled crossover study”. Nutrition Journal 12 : 107-116.
   [3] Bähr Melanie, Anita Fechner, Martin Kaatz, Gerhard Jahreis. 2014. „Skin prick test reactivity to lupin in comparison to peanut, pea, and soybean in atopic and non-atopic German subjects: A preliminary cross-sectional study”. Immunity, Inflammation and Disease 2 (2) : 114-120.
   [4] Burgos-Díaz Cesar C., Jose A. Piornos, Traudy Wandersleben, Takahiro Ogura, Xaviera Hernández, Mónica Rubilar. 2016. „Emulsifying and Foaming Properties of Different Protein Fractions Obtained from a Novel Lupin Variety AluProt-CGNA® (Lupinus luteus)”. Journal of Food Science 81 (7) : C1699-C16706.
   [5] Closs Brigitte, Jean Paufique. 1999. „White Sweet Lupine extract as a skin restructuring agent”. Cosmetics and Toiletries 114 (8) : 75-82.
   [6] Colin L. White, Victoria E. Staines, Martin VH. Staines. 2007. „A review of the nutritional value of lupines for dairy cows”. Australian Journal of Agricultural Research 58 : 185-202.
   [7] Duranti Marcello. 2006. „Grain legume proteins and nutraceutical properties”. Fitoterapia 77 : 67-82.
   [8] Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1299. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie.
   [9] Dz.U. 2012, poz. 1512. Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.
   [10] Gawłowska Magdalena, Wojciech Święcicki. 2007. „Uprawa, rynek i wykorzystanie roślin strączkowych w Unii Europejskiej”. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 522 : 505-513.
   [11]https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-programu-wieloletniego-pod- ulepszanie.html nazwa-
   [12] http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosc-za-zazielenienie-w-roku-2015/platnosc-za-zazielenienie-obszary-proekologiczne.html
   [13] http://www.faostat.org, FAOSTAT 2007 i 2009.
   [14] https://www.agric.wa.gov.au/crops/grains/lupins
   [15] http://www.lupins.org/lupins
   [16] http:// nutritiondata/lupine
   [17] Kohajdová Zlatica, Jolana Karovičová, Štefan Schmidt. 2011. „Lupin Composition and Possible Use in Bakery – a Review”. Czech Journal of Food Sciences 29 (3) : 203-211.
   [18] Lampart-Szczapa Eleonora, Jarosław Czubiński. 2011. „Niedoceniony łubin. Cenne właściwości roślin strączkowych”. Przemysł Spożywczy 65 (11) : 29-33.
   [19] Lampart-Szczapa Eleonora, Józef Korczak, Małgorzata Nogala-Kałucka, Renata Zawirska-Wojtasiak. 2003. „Antioxidant properties of lupin seed products”. Food Chemistry 83 (2) : 279-285.
   [20] Lampart-Szczapa Eleonora, Wiktor Obuchowski. 1997. Produkty zbożowe z dodatkiem łubinu. W Łubin we współczesnym rolnictwie. W: Materiały konferencyjne 25-27.06.1997, 191-198, Olsztyn-Kortowo.
   [21] Martínez-Villaluenga Cristina, Henryk Zieliński, Juana Frias, Mariusz K. Piskuła, Halina Kozłowska, Concepción Vidal-Valverde. 2009. „Antioxidant capacity and polyphenolic content of high-protein lupin products”. Food Chemistry 112 (1) : 84-88.
   [22] Millán-Linares Maria del Carmen, Beatriz Bermúdez, Maria del Mar Yust, Francisco Millán, Justo Pedroche. 2014. „Anti-inflammatory activity of lupine (Lupinus angustifolius L.) protein hydrolysates in THP-1-derived macrophages”. Journal of Functional Foods 8 (1) : 224-233.
   [23] Obulesu Tácgiả M., Swamylingappa Bhagya. 2006. „Biochemical, Functional and Nutritional Characteristics of Soy Protein Concentrate Prepared by Thermal Processing”. Journal of Food Science and Technology 43 (2) : 161-166.
   [24] Palacio María, Analía Etcheverría, Guillermo Manrique. 2014. „Fermentation by Lactobacillus paracasei of galactooligosaccharides and low-molecular weight carbohydrates extracted from squash (Curcubita maxima) and lupin (Lupinus albus) seeds”. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences 3 (4) : 329-332.
   [25] Pisarikova Bohumila, Zdeněk Zraly, Francisko Bunk, Marie Trckova. 2008. „Nutritional value of white lupine cultivar Butan in diets for fattening pigs”. Veterinarni Medicina 53 : 124-134.
   [26] Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r.
   [27] Ruiz Leonard P. Jr., Sally F. White Edwin L. Hove. 1977. „The alkaloid content of sweet lupin seed used in feeding trials on pigs and rats”. Animal Feed Science and Technology 2 (1) : 59-66.
   [28] Ruiz-Lopez Mario A., Pedro M. Garcia Lopez, Hugo Castañeda Vázquez, Juan F. Zamora-Natera, Pedro Garzón de la Mora, Jacinto Baňuelos Pineda, Carmen Burbano, Mercedes M. Pedrosa, Carmen Cuadrado, Mercedes Muzquiz. 2000. „Chemical composition and antinutrient content of three Lupinus species from Jalisco, Mexico”. Journal of Food Composition Analysis 13 : 193-199.
   [29] Saini Harsimran. 1989. Legume seed oligosaccharides. W Recent Advances of Research in Antinutritional Factors in Legume Seeds, 329-341. Wageningen: Pudoc.
   [30] Scarafoni Alessio, Alessandro Ronchi, Marcello Duranti. 2009. „A real time PCR method for the detection and quantification of lupin flour in wheat flour-based matrices”. Food Chemistry 115 : 1088-1093.
   [31] Siger Aleksander, Jarosław Czubiński, Piotr Kachlicki, Małgorzata Nogala-Kałucka. 2012. „Antioxidant activity and phenolic content in three lupin species.” Journal of Food Composition and Analysis 25 (2) : 190-197.
   [32] Skibniewska Krystyna A., Katarzyna Majewska, K. Chwalisz, Tadeusz Bieniaszewski. 2003. „Zastosowanie dodatku mąki różnych odmian łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) do wypieku chleba”. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 495 : 415-423.
   [33] Smith Stuart C., Rachel Choy, Stuart K. Johnson, Ramon S. Hall, Alida C.M. Wileboer Gjalt W. Welling. 2006. „Lupin kernel fiber consumption modifies fecal microbiota in healthy men as determined by rRNA gene florescent in situ hybridization”. European Journal of Nutrition 45 : 335-341.
   [34] Stanek Maria, Jacek Bogusz, Wiesław Sobotka, Tadeusz Bieniaszewski. 2012. „Wartość odżywcza nasion łubinu wąskolistnego”. Fragmenta Agronomica 29 (4) : 160-166.
   [35] Stawiński Stanisław. 2010. Łubin wąskolistny – gatunek niewykorzystanych możliwości. Rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne. Agro-Serwis wydanie 2.
   [36] Tronc Edward. 1999. „Lupin flour: a new ingredient for human food”. Grains Legumes 25 : 3, 24.
   [37] Uzun Bülent, Çiğdem Arslan, Mustafa Karhan, Cengiz Toker. 2007. „Fat and fatty acids of white lupin (Lupinus albus L.) in comparison to sesame (Sesamum indicum L.) ”. Food Chemistry 102 (1) : 45-49.
   [38] White Colin L., Alan D. Robson, Henry M. Fisher. 1981. „Variation in nitrogen, sulphur, selenium, cobalt, manganese, cooper and zinc contents of grain from wheat and two lupine species grown in a range of Mediterranean environments”. Australian Journal of Agriculture Research 32 : 47-59.
   [39] Zduńczyk Zenon, Jerzy Juskiewicz, Marian Flis, Ryszard Amarowicz, B. Krefft. 1996. „The chemical composition and nutritive value of low-alkaloid varieties of white lupine. 1. Seed, cotyledon and seed coat characteristics”. Journal of Animal Feed Sciences 5 : 63-72.
   [40] Department of Agriculture and Food, Government of West Australia. 2016. http://www.agric.wa.gov.au.

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 42 Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów – Jarosław Świda, Ewa Jaracz
  • W artykule podjęto próbę określenia niektórych wymagań wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów. Przedstawiono przesłanki określenia szczególnych wymagań wobec opakowań wód butelkowanych wynikające z rozwoju rynku wód oraz procesu starzenia się społeczeństwa. Zaprezentowano także wyniki badań przeprowadzonych metodami: ankietową oraz eye tracking, dotyczące identyfikacji problemów starszych konsumentów z opakowaniami wód butelkowanych. Zakres prowadzonych badań dotyczył problemów starszych konsumentów związanych z bezpieczeństwem produktu i konsumenta oraz ochroną środowiska naturalnego, problemów z użytkowaniem opakowań wód butelkowanych oraz informacjami zamieszczonymi na opakowaniach. Analiza wyników badań pozwoliła na określenie niektórych wymagań wobec opakowań, jakie powinny być spełnione w celu poprawy satysfakcji starszych konsumentów z użytkowania wód butelkowanych. Analiza pozwoliła również wskazać dalsze kierunki badań opakowań wód butelkowanych, w wyniku których będzie możliwe szczegółowe uzupełnianie rekomendowanych wymagań.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowanie, woda butelkowana, starszy konsument, wymagania wobec opakowań

WYDARZENIA

 • 46 Wybrane targi dla branży spożywczej w 2017 r