Spis treści 1/2011

Okładka "Przemysł Spożywczy nr 1/2011

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Wzrost światowych cen produktów rolnych i jego skutki – Roman Urban
  • Na światowych rynkach rolnych i żywnościowych ponownie notuje się duże podwyżki cen, których wielkość jest podobna do notowanej w pierwszej fazie światowego kryzysu żywnościowego. Skutki tego widoczne są już na polskim rynku zbóż, mleka oraz rzepaku i tłuszczów roślinnych, a także na rynku żywności. Może to powodować osłabienie tempa wzrostu krajowego popytu na produkty zbożowe, mleczne i olejarskie, a więc także spowolnieniem rozwoju przemysłowej produkcji żywności. Wzrost cen zbóż i śrut oleistych skutkuje gwałtownym pogorszeniem relacji cen trzody i drobiu do cen pasz.
   SŁOWA KLUCZOWE: podwyżki cen żywności, rynek żywności
 • 7 Polskie firmy spożywcze na rankingowej Liście 2000 – Jadwiga Drożdż
  • Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ok. 9% przedsiębiorstw i grup kapitałowych z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw. Udział tej grupy w obrotach wyniósł ok. 5%. Wystąpili na niej reprezentanci wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrotach poszczególnych sektorów często przekraczał 50%, a w niektórych gałęziach przemysłu spożywczego był bliski 100%.
   SŁOWA KLUCZOWE: Lista 2000 polskich przedsiębiorstw, producenci żywności
 • 12 Społeczna odpowiedzialność biznesu – Michał Kociszewski, Joanna Szwacka-Mokrzycka
  • W artykule podjęto próbę przedstawienia istoty tożsamości i wizerunku przedsiębiorstwa. Pokazano czynniki, które wpływają na wizerunek oraz proces jego budowania. Przedstawiono rolę, jaką w tym procesie odgrywa społeczna odpowiedzialność biznesu. Przywołano także przykłady firm z sektora żywnościowego prowadzących działania w ramach społecznej odpowiedzialności. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na następujące pytania: czy wizerunek może stanowić istotne źródło przewagi konkurencyjnej, jak przedsiębiorstwa z sektora żywnościowego powinny kształtować swoje strategie wizerunkowe, jaki wpływ na budowanie wizerunku firmy mają działania z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu.
   SŁOWA KLUCZOWE: wizerunek, tożsamość, społeczna odpowiedzialność biznesu

PRAWO

 • 15 Substancje dodatkowe i aromaty – zganiany w znakowaniu żywności – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • Nowa ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 8 stycznia 2010 r. wdraża pakiet rozporządzeń unijnych z 2008 r. Wnosi ona zmiany w przepisach prawnych dotyczących znakowania żywności. W artykule przedstawiono zasady znakowania żywności zawierającej substancje dodatkowe oraz aromaty, uwzględniając nowe wymagania.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje dodatkowe, aromaty, znakowanie, przepisy prawne
 • 22 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – aktualny stan prawny – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Komisja Europejska pracuje nad wykazem „ogólnych” oświadczeń zdrowotnych (tzn. innych niż dotyczących zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci). Po opublikowaniu wykazu nieumieszczone w nim oświadczenia zdrowotne zostaną zakazane z mocy prawa. Natomiast EFSA stara się określić definicję profili składników odżywczych, z którymi muszą być zgodne produkty żywnościowe lub niektóre ich kategorie, aby prawidłowo podać oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymagania UE będą musiały spełniać oświadczenia umieszczane nie tylko na opakowaniach produktów, ale również przy ich reklamie lub prezentacji.
   SŁOWA KLUCZOWE: reklama, żywność, oświadczenia zdrowotne, produkt

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 25 Żywność dla zestresowanych – Krystyna Nowak, Barbara Żmudzińska-Żurek
 • 29 Celiakia – aspekty molekularne, technologiczne, dietetyczne – Małgorzata Darewicz, Jerzy Dziuba, Leszek Jaszczak
  • W artykule przedstawiono charakterystykę prolamin zbóż oraz pochodzących z nich peptydów toksycznych dla chorych na celiakię oraz specyficzne reakcje układu immunologicznego u osób predysponowanych genetycznie. Zaprezentowano wyniki badań in silico (badania komputerowe) dotyczące białek i peptydów celiakiotoksycznych. Przedyskutowano metody proteolizy prolamin zbóż z wykorzystaniem wybranych szczepów mikroorganizmów oraz enzymów w celu detoksykacji tych białek. Omówiono wady i zalety diety stosowanej przez chorych na celiakię, rynek produktów bezglutenowych, a także przepisy dotyczące znakowania produktów bezglutenowych i alergennych.
   SŁOWA KLUCZOWE: celiakia, gluten, prolaminy zbóż, bioinformatyka, produkty bezglutenowe, oznakowanie produktów bezglutenowych
 • 33 Product placement – narzędzie marketingowe na rynku żywności – Bogna Pilarczyk
  • W artykule przedstawiono analizę wykorzystania product placement na rynku artykułów żywnościowych. Określono istotę oraz dokonano klasyfikacji tej formy komunikacji marketingowej. Wskazano na najczęściej lokowane marki produktów żywnościowych w filmach, sztukach teatralnych, programach telewizyjnych, grach komputerowych itp. Podjęto próbę określenia skuteczności product placement na rynku artykułów żywnościowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: lokowanie produktu, komunikacja marketingowa, reklama
 • 36 Sól z umiarem, a jodu więcej – Agnieszka Górecka

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 37 SWDO – system wspomagania doboru opakowań – Andrzej Hejduk, Anna Kosmacz- Chodorowska, Jan Świetlik
  • System wspomagania doboru opakowań świeżych owoców, warzyw i grzybów opracowano w ramach realizacji projektu PL0015 w COBRO przy współpracy z norweskim partnerem – instytutem badawczym Østfoldforskning AS oraz Instytutem Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska. W artykule pokazano, jakie czynniki brano pod uwagę przy wyborze asortymentu świeżych, polskich produktów ogrodniczych, które należy odpowiednio pakować, zgodnie z wymogami i oczekiwaniami wielkotowarowego, europejskiego obrotu rynkowego. Przedstawiono analizę rynków zbytu.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania, dobór opakowań, świeże owoce, świeże warzywa, grzyby

WYDARZENIA

 • 40 Wybrane targi dla branży spożywczej w 2011 r.
 • 42 Konferencje
 • 43 Polska – Unia – Świat