Spis treści 11/2009

Przemysł Spożywczy 11/2009

GOSPODARKA

 • 2 Konsolidacja mleczarstwa sposobem na kryzys gospodarczy Jadwiga Seremak-Bulge
  • Poprawiająca się opłacalność produkcji i przetwórstwa mleka, zwłaszcza po integracji, przy stabilnym, ale okresowo malejącym spożyciu, była przyczyną wzrastającej samowystarczalności Polski w produkcji mleka. Wraz z rosnącą nadwyżką podaży nad krajowym spożyciem, polskie mleczarstwo coraz bardziej uzależniało się od eksportu, który stał się jednym z podstawowych czynników prorozwojowych. Jednak dynamika eksportu osłabła w 2008 r., a w 2009 r. nastąpił jego spadek. Polskie mleczarstwo musi szybciej niż dotychczas szukać rozwiązania dotychczasowych problemów obniżających jego konkurencyjność. Jednym z najskuteczniejszych sposobów wydaje się być konsolidacja.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynek mleka, konkurencyjność, eksport
 • 8 Ekodotacje dla producentów branży spożywczej – Agata Kurcewicz, Michał Jaworski
  • Przedsiębiorcy realizujący projekty zmierzające do ochrony środowiska naturalnego mogą uzyskać dofinansowanie z wielu funduszy unijnych. Obecnie największym instrumentem finansującym tego typu projekty jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, z którego można otrzymać wsparcie na uzyskanie certyfikatów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i systemu EMAS, a także ekoznaków. Przedsiębiorcy mogą również uzyskać wsparcie w ramach regionalnych programów operacyjnych, działań i konkursów organizowanych przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także kredytów preferencyjnych z BOŚ SA.
   SŁOWA KLUCZOWE: ekoinwestycje, ochrona środowiska, dotacje unijne, kredyty preferencyjne

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 10 Produkcja biogazu z organicznych odpadów przemysłu mięsnego -Tomasz Florowski, Andrzej Pisula
  • Obecnie polski przemysł mięsny zbiera i przerabia ok. 800 tys. t odpadów rocznie (z 1,2 mln t odpadów, jakie są wytwarzane podczas uboju ponad 24,5 mln szt. trzody chlewnej, 1,3 mln szt. bydła oraz ponad 1,5 mln t drobiu). Odpady te są przerabiane na mączkę mięsno-kostną oraz tłuszcz i spalane lub używane jako polepszacz gleby. Proces ten jest jednak bardzo kosztowny, dlatego współczesny przemysł mięsny poszukuje nowych, alternatywnych metod utylizacji, o większej ekonomicznej opłacalności. Specyfiką odpadów wytwarzanych w zakładach przemysłu mięsnego jest duża zawartość materii organicznej, którą można wykorzystać jako surowiec do fermentacji metanowej. Produkcja biogazu jest w opinii wielu ekspertów skuteczną i obecnie najbliższą ekonomicznej opłacalności metodą utylizacji odpadów poubojowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: odpady poubojowe, biogaz, produkcja biogazu
 • 18 Analiza cyklu życia – jak chronić środowisko Marek Druri
  • Analiza cyklu życia jest integralną częścią norm serii ISO 14000. Wdrożenie tych norm w firmie gwarantuje niezmienną wysoką jakość produkcji, a także stosowanie technologii przyjaznych środowisku. W artykule przedstawiono kolejność czynności analizy cyklu życia i kategorie wpływu na ekologię będące przedmiotem analizy. Omówiono zastosowanie analizy cyklu życia w procesach produkcji żywności. Analizę zilustrowano prostym przykładem procesu gotowania ziemniaków w warunkach domowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: analiza cyklu życia, LCA, ISO 14000, przetwórstwo żywności
 • 23 Cykl życia opakowań
  • Na zlecenie firmy SIG Combibloc, niemiecki Instytut Ifeu (Institut für Energie und Umweltforschung – Instytut Badań Energetycznych i Środowiskowych) przeprowadził ocenę wpływu różnych rodzajów opakowań produktów spożywczych na środowisko naturalne przy użyciu analizy porównawczej ich cyklu życia. Ogólnoeuropejskie badanie oceniające cykl życia metalowych puszek, szklanych słoików, opakowań kartonowych i woreczków syntetycznych potwierdziło, że używanie opakowań kartonowych ogranicza emisję ditlenku węgla i zużycie zasobów paliw kopalnych nawet o 60%.
 • 24 Targi Polagra atrakcyjne mimo kryzysu – Agnieszka Górecka
  • Tegoroczne poznańskie targi dla specjalistów z branży spożywczej – Polagra-Food, Gastro Trendy oraz Polagra-Tech i Pakfood były atrakcyjne mimo kryzysu gospodarczego. 800 wystawców z Polski i z zagranicy prezentowało nowoczesne produkty na ekspozycjach targowych o łącznej powierzchni 18 tys. m2, a zwiedziło je ok. 25 tys. profesjonalistów. Targi uatrakcyjniła wystawa żywności tradycyjnej – Smaki regionów oraz bogaty program interesujących wydarzeń towarzyszących.
 • 29 Instalacje rurowe – mycie w obiegu zamkniętym – Joanna Piepiórka, Sylwia Mierzejewska
  • W artykule omówiono zagrożenia higieniczne związane z myciem specyficznych elementów instalacji rurowych – kolanek, trójników oraz elementów o zmiennym przekroju poprzecznym. Zaprezentowano analizę warunków mycia na podstawie rozkładu linii prądu przepływu cieczy. Podstawą były obliczenia symulacyjne wykonane metodą elementów skończonych (FEM) przeprowadzone w środowisku Ansys Flotran
   SŁOWA KLUCZOWE: mycie, rurociągi, system CIP, warunki przepływu

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 33 Wartość odżywcza białek mleka, tłuszczu mlekowego, laktozy – Stanisław Zmarlicki
  •  W  artykule podkreślono wysoką wartość odżywczą białek mleka. Omówiono występowanie alergii – w przypadku indywidualnej wrażliwości na te białka. Scharakteryzowano właściwości odżywcze i zdrowotne tłuszczu mlecznego. Krótko zaprezentowano wybrane metody zwiększania jego wartości żywieniowej. Opisano różne aspekty nietolerancji laktozy oraz metody łagodzenia tych problemów.
   SŁOWA KLUCZOWE: białko mleka, tłuszcz mlekowy, laktoza, gęstość odżywcza mleka

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 38 Wyposażenie techniczne magazynów przetwórstwa spożywczego – Adam Wojciechowski
  •  Artykuły spożywcze i surowce wymagają transportu i składowania. Obecnie realizacja tych zadań jest związana z mechanizacją prac oraz wykorzystaniem do składowania odpowiednich budowli i urządzeń magazynowych umożliwiających zachowanie prawidłowych warunków przechowywania. W artykule zaprezentowano najczęściej wykorzystywane wolno stojące regały magazynowe oraz ich zalety i wady. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane z ich eksploatacją.
   SŁOWA KLUCZOWE: magazyn, składowanie, urządzenia do składowania, regały, regały wolno stojące
 • 43 Przyszłość opakowań biodegradowalnych – Hanna Żakowska, Grzegorz Ganczewski
  • Na konferencji pt. „Przyszłość opakowań biodegradowalnych” zaprezentowano światowe i polskie osiągnięcia w dziedzinie wytwarzania biodegradowalnych materiałów opakowaniowych i opakowań kompostowalnych. Zwrócono także uwagę m.in. na takie istotne problemy, jak terminologia, kryteria biodegradacji i kompostowania, wprowadzanie w błąd konsumentów przez nieuprawnioną reklamę opakowań z tworzyw sztucznych z udziałem degradantów jako opakowań biodegradowalnych, konieczność budowy systemów selektywnego zbierania.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania biodegradowalne i kompostowalne, selektywna zbiórka opakowań

WYDARZENIA

 • 46 Polska-Unia-Świat
 • 48 Informacje biznesowe