Spis treści 11/2008

LOGISTYKA – DYSTRYBUCJA

 • 2 Liderzy handlu detalicznego żywnością – Edward Maleszy
  • Postępujące procesy konsolidacyjne na polskim rynku artykułów żywnościowych powodują wyodrębnianie się przedsiębiorstw z sieciami handlowymi o coraz silniejszej pozycji rynkowej. Przebiegają one stopniowo i mimo ich nasilenia się (a nawet przełomu) w ostatnich latach rynek polski jest nadal rozdrobniony. W artykule poddano analizie dokonujące się zmiany, zwłaszcza wśród przedsiębiorstw z sieciami handlowymi, skupiając uwagę na liderach handlu detalicznego żywnością. Wskazano na istotne kierunki rozwoju odnoszące się zwłaszcza do form handlu i kierunków ekspansji głównych graczy na rynku FMCG.
 • 8 Budowanie przewagi konkurencyjnej firm spożywczych
  • W budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku producenci wyrobów spożywczych mogą korzystać z informacji o stanie rynku żywności, poziomie dochodów ludności, zmianach w zachowaniach konsumentów, a także z wyników badań analizujących reakcje nabywców na promocje cenowe. Ważna jest też wiedza o zarządzaniu produktem w kontekście ustalania portfela produktu w zależności od strategii firmy, cyklu życia produktu, a także jego funkcji. To najistotniejsze zagadnienia, o których dyskutowano na panelu pt. „Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej firm spożywczych” zorganizowanym przez redakcję „Przemysłu Spożywczego” przy współudziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego i Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas targów Polagra-Food i Polagra-Tech w Poznaniu.
 • 10 Rola ekspozycji w kanałach dystrybucji – Jarosław Mruk
  • We współczesnym świecie liczba przekazów marketingowych już dawno przekroczyła możliwości percepcji i zapamiętywania przez konsumenta, dlatego jest on coraz trudniejszym celem dla działań marketingowych producentów czy właścicieli marek. Wiedząc, że wiele decyzji konsumenci podejmują przed półką sklepową, producenci i właściciele marek powinni większą uwagę zwrócić na komunikację w miejscach sprzedaży.
 • 18 Elektroniczna gospodarka w przemyśle spożywczym – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • Polska po włączaniu do struktur UE znacznie rozszerzyła rynek zbytu dla towarów krajowych producentów, w tym opakowań. Zyskała także możliwości korzystania z szerokiego dostępu do surowców, materiałów i wyrobów producentów zachodnich. Podstawowym jednak warunkiem wykorzystania nowych możliwości było nie tylko spełnienie obowiązujących w UE standardów dotyczących jakości produkowanych wyrobów, lecz także wprowadzenie systemów organizacji i zarządzania przepływem produktów, informacji i dokumentów tam obowiązujących.
 • 19 Dlaczego etykieta logistyczna GS1? – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • W artykule omówiono m.in. celowość wdrażania etykiety logistycznej, podano także wskazówki, jak wydrukować taką etykietę i z użyciem jakich narzędzi ją wdrożyć, aby spełniała wszelkie wymagania merytoryczne i techniczne, a jej tworzenie było możliwie proste i tanie, zwłaszcza dla małych i średnich firm.

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 22 Cenne polskie surowce do produkcji biopreparatów – Jacek Leonkiewicz
  • Współczesna cywilizacja, oprócz dynamicznego rozwoju technologii i nauki praktycznie we wszystkich  dziedzinach, niesie ze sobą również wiele zagrożeń, w tym coraz poważniejszych problemów związanych z chorobami cywilizacyjnymi. Otyłość, cukrzyca czy osteoporoza występują coraz powszechniej i oprócz dotkliwości dla każdego chorego, stanowią przyczynę poważnych kosztów społecznych. W USA w ciągu ostatnich 40 lat stwierdzono wzrost zachorowań na nowotwory o 50%. W Polsce niepokoi fakt, że coraz częściej na nowotwory krwi i kości zapadają młodzi ludzie. Jeśli do tego dodamy choroby układu krążenia, problemy z lekoopornością, uczulenia, a także choroby przewodu pokarmowego, to należy postawić sobie pytanie o przyszłość polskiego społeczeństwa w przypadku braku podjęcia szybkich działań zaradczych?

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

 • 25 Konferencja Stowarzyszenia na Polagrze Food
  • Podczas tegorocznych targów Polagra-Food Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników PrzemysłuSpożywczego wraz z redakcjami czasopism branży spożywczej i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zorganizowało sześć paneli poświęconych aktualnym problemom w przetwórstwie żywności. Spotkania te na stałe wkomponowały się w kalendarz imprez towarzyszących Polagrze i cieszyły się dużym zainteresowaniem producentów, środowiska naukowego związanego z przetwórstwem żywności i organizacji działających na rzecz tej branży.

TARGI

 • 26 Najciekawsze wydarzenia i produkty spożywcze – Agnieszka Górecka
  • Polagra-Food, dzięki bogatej ekspozycji i licznym wydarzeniom towarzyszącym, to bez wątpienia najważniejsze międzynarodowe targi wyrobów spożywczych i gastronomii organizowane w Polsce. W tym roku targi obejmowały pięć salonów tematycznych: gastronomia, wyroby spożywcze i napoje, wina i alkohole, franchising oraz wyposażenie sklepów.

OPROGRAMOWANIE

 • 30 Systemy magazynowania i kompletacji zapewniają przejrzystość procesów i zmniejszenie kosztów. Cz. 2 – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk 
  • Podstawą działań racjonalizacyjnych mogą być dobrze zaplanowane i zrealizowane systemy kompletacji oraz systemy magazynowe, które zmieniają się w zależności od struktury artykułów, zleceń i ruchów magazynowych. Dla kompleksowej koncepcji logistycznej mają znaczenie aktualne dane, wskaźniki, analizy „wąskich gardeł” i symulacje procesów. Wiadomo, że inwestycje tylko w nowe rozwiązania techniczne nie zagwarantują pełnego sukcesu. Integracja jest podstawą wydajnych i kompleksowych rozwiązań logistycznych.

RYNEK

 • 32 Ceny żywności pochodzenia zwierzęcego – Robert Mroczek
  • Ceny produktów rolnych i żywności podlegają znacznym wahaniom. Większość produktów rolnych i żywności podrożała w krajach nowych członków w roku akcesji do Unii Europejskiej. Był to impuls do wyraźnego wzrostu cen na wszystkich poziomach łańcucha żywnościowego. Dynamika tego zjawiska była różna i zależała od wielu czynników, m.in. od rodzaju produktu, pozycji producenta (kraju), konkurencji oraz zamożności społeczeństwa. We Wspólnocie postępuje proces wyrównywania się cen, aczkolwiek nadal występują duże różnice cen produktów rolniczych i żywności w poszczególnych krajach. Drugi znaczący wzrost cen żywności na rynku unijnym miał miejsce w 2007 r., a jego przyczyną były zjawiska globalne, m.in. zwiększony popyt na świecie (Chiny, Indie), większe zainteresowanie biopaliwami oraz działania spekulacyjne.
 • 38 Trudny dla importerów rynek ryżu
  • Rynek ryżu, podstawowego produktu spożywczego dla połowy ludzkości, przeżywał na początku dramatyczne wstrząsy. Po 70-procentowym wzroście cen w 2007 r., silna wzrostowa tendencja cenowa utrzymywała się także w pierwszych miesiącach 2008 r. Cena ryżu z Tajlandii (Thai Grade B), która przed rokiem nie przekraczała 325 USD/t, w końcu kwietnia br. wzrosła do 960 USD/t!

ANALIZA ŻYWNOŚCI

 • 42 Zdolności adhezyjne Proteus vulgaris zagrożeniem dla przemysłu spożywczego – Kamila Myszka, Katarzyna Czaczyk
  • Identyfikacja komórek Proteus vulgaris w badaniach wody ma znaczenie dla zapewnienia jakości produktów spożywczych. Obecność tych drobnoustrojów w żywności może powodować trudne do leczenia biegunki i wymioty u ludzi. Proteus vulgaris może być również przyczyną niekorzystnych zmian organoleptycznych żywności. W artykule omówiono gatunek Proteus vulgaris, scharakteryzowano podstawowe testy identyfikujące te mikroorganizmy w próbach wody, a także podstawowe czynniki warunkujące proces adhezji Proteus vulgaris do powierzchni stałych. Dokonano również przeglądu podstawowych metod do oceny tego zjawiska.
 • 46 Bakterie Aeromonas sp. – nowy wskaźnik mikrobiologiczny? – Dorota Kręgiel, Anna Rygała
  • Pałeczki należące do rodzaju Aeromonas wykazują podobne właściwości biochemiczne jak pałeczki z grupy coli. Mogą wywoływać choroby u zwierząt i ludzi, a ponadto charakteryzują je silne właściwości adhezyjne. Wzrost tych bakterii w systemach dystrybucji wody prowadzi zwykle do tworzenia biofilmów. Oznaczanie bakterii Aeromonas sp. w wodzie nie jest obligatoryjne. Jednak wyniki badań mikrobiologicznych wody sugerują uznanie tych bakterii jako wskaźników potencjalnej kolonizacji systemów dystrybucji wody pitnej.

PRAWO WSPÓLNOTOWE

 • 48 Co nowego we wspólnotowym prawie żywnościowym? – Łukasz Bobeł, Marta Wojciechowska

KONFERENCJE

 • 50 Zamieszanie wokół PROW – Henryk Piekut
  • Tuż przed gwałtownym spadkiem wartości złotówki, 21 października br. w Falentach k. Warszawy, z inicjatywy redakcji „Agro Trendy”, spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, szefowie agencji wspierających rolnictwo i przetwórstwo, naukowcy oraz reprezentanci wszystkich branż przetwórstwa rolnego, aby dyskutować nad problemami nękającymi branżę spożywczą, a także nad perspektywami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

51 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

52 INFORMACJE BIZNESOWE