Spis treści 10/2007

okładka Przemysł Spożywczy 10/2007

UNIA EUROPEJSKA

 • 2 Wpływ zmian polityki unijnej na sektor mleczarski – Elżbieta Nitecka
  • W artykule przedstawiono zmiany Wspólnej Polityki Rolnej ze szczególnym uwzględnieniem reformy z 2003 r. i jej wpływu na sektor mleczarski. Opisano projekt nowych założeń prawnych upraszczających Wspólną Organizację Rynków Rolnych Unii Europejskiej – uproszczenie WPR oraz tzw. minipakiet mleczarski, a także przygotowania do przeglądu funkcjonowania WPR. Zaprezentowano dyskusję oraz opinie branży mleczarskiej i Komisji Europejskiej dotyczące przyszłości kwotowania produkcji mleka w UE oraz najlepszego sposobu odejścia od tego systemu.
   Słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna, Organizacja Rynków Rolnych, przegląd WPR, kwotowanie produkcji mleka, minipakiet mleczarski

GOSPODARKA

 • 10 Przemysł mleczarski – wyniki ekonomiczne – Jadwiga Drożdż
  • Od kilku lat w Polsce szybko rozwija się produkcja serów i twarogów, napojów mlecznych, zwłaszcza jogurtów, a nieco wolniej śmietany normalizowanej. Przetwórstwo mleka od dwóch lat napotyka barierę wynikającą z systemu kwotowania. Sytuacja ekonomiczna polskiego mleczarstwa jest dobra i stabilna, a stan finansowy bezpieczny. Znaczna aktywność inwestycyjna producentów wyrobów mleczarskich przyczyniła się do kilkakrotnego zwiększenia liczby zakładów z uprawnieniami do eksportu na rynek Wspólnoty.
   Słowa kluczowe: przemysł mleczarski, przetwórstwo mleka, ekonomia
 • 14 Handel zagraniczny produktami mleczarskimi – Piotr Szajner
  • W 2007 r. eksport produktów mleczarskich może osiągnąć rekordowy poziom. Barierą dalszego wzrostu eksportu w warunkach dobrej koniunktury cenowej na rynku światowym pozostają kwoty mleczne. Równocześnie wystąpił znaczący wzrost importu, ale jego udział w podaży rynkowej wciąż pozostaje niewielki. Niekorzystny wpływ na opłacalność transakcji eksportowych ma aprecjacja złotego. Następują korzystne zmiany w strukturze towarowej eksportu, gdyż wzrasta udział produktów przetworzonych. Wymiana handlowa sektora mleczarskiego jest coraz bardziej związana z rynkiem unijnym i to ona głównie powoduje wzrost cen na rynku krajowym.
   Słowa kluczowe: eksport produktów mleczarskich, mleczarstwo

RYNEK

 • 20 Konkurencyjność polskiego sektora mleczarskiego – Monika Szczególska
  • Ocena konkurencyjności polskiego sektora mleczarskiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej potwierdza jego dobre przygotowanie do działalności na Wspólnym Rynku Europejskim. Polscy producenci i przetwórcy mleka wykorzystali tę szansę, efektywnie zwiększając eksport. Było to możliwe dzięki inwestycjom na modernizację produkcji oraz podniesienie i zapewnienie jej jakości. Sektor mleczarski dobrze radzi sobie w zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym.
   Słowa kluczowe: przemysł mleczarski, konkurencyjność, eksport
 • 24 Rynek żywności wygodnej w Polsce – Michał Kociszewski
  • Konsument XXI w. poszukuje żywności wysoko przetworzonej i wygodnej w przygotowaniu, a jednocześnie o wysokiej wartości odżywczej i bezpiecznej pod względem zdrowotnym. W przemyśle spożywczym stosuje się wiele innowacji technologii, zastosowanie których umożliwia opracowanie i wyprodukowanie nowych, wysoko przetworzonych wyrobów. W artykule przedstawiono rynek żywności wygodnej w Polsce i kierunki jego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznie rozwijającego się rynku dań gotowych.
   Słowa kluczowe: żywność wygodna, przemysł spożywczy

OPROGRAMOWANIE

 • 32 Racjonalizacja organizacji w przedsiębiorstwie Kroeswang – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
  • Manfred Kroeswang w latach 60. rozpoczął prace nad rozwojem hodowli drobiu. Dzisiaj oferta handlowa przedsiębiorstwa Kroeswang GmbH obejmuje prawie 1400 artykułów świeżych i mrożonych, w tym wyroby drobiowe, rybne, mięsne, dziczyznę, jagnięcinę, lody, owoce, produkty mączne i żywność typu convenience. Szczególną pozycję w ofercie firmy zajmują produkty świeże. Większość z nich przygotowuje się do sprzedaży na zmianach nocnych, tak aby rano dostarczyć klientowi wysokiej jakości świeże produkty. Firma ma 9 oddziałów w Austrii i zatrudnia 130 pracowników.

TECHNOLOGIA

 • 34 Substancje dodatkowe stosowane w serowarstwie – Małgorzata Ziarno, Dorota Zaręba
  • Komisja Europejska pracuje obecnie nad nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji dodawanych do produktów spożywczych. W artykule przedstawiono wpsółczesną wiedzę na temat substancji dodatkowych stosowanych w produkcji różnych typów serów. Wśród nich można wymienić substancje pomocnicze, takie jak: preparaty koagulujące lub kultury bakteryjne, dodatki modyfikujące konsystencję lub cechy sensoryczne oraz rzadko stosowane substancje konserwujące.
   Słowa kluczowe: dodatki do żywności, serowarstwo, sery

HIGIENA

 • 40 Mycie w systemie CIP – Joanna Piepiórka, Jarosław Diakun
  • W artykule omówiono budowę i zasadę działania instalacji do mycia w obiegu zamkniętym. Przedstawiono czynniki konstrukcyjne wpływające na poprawność zabiegu higienizacji, uwzględniono także zasady projektowania niektórych urządzeń produkcyjnych pod względem ich przystosowania do mycia w systemie CIP.
   Słowa kluczowe: system CIP, proces mycia i dezynfekcji, higiena produkcji żywności
 • 46 Escherichia coli w produktach spożywczych – Irena Molska
  • W artykule przedstawiono dane dotyczące występowania Escherichia coli w produktach spożywczych. Omówiono znane grupy serotypów chorobotwórczych tego gatunku i ich znaczenie jako czynników zatruć pokarmowych ludzi. Szczególną uwagę poświęcono serotypowi 0157:H7, którego znaczenie w wywoływaniu zatruć pokarmowych i ich komplikacji w postaci ciężkich chorób ludzi systematycznie wzrasta.
   Słowa kluczowe: Escherichia coli, serotypy chorobotwórcze, zatrucia pokarmowe

SYSTEMY JAKOŚCI

 • 52 Utrzymanie dobrej opinii o polskiej żywności – Agnieszka Górecka
  • ISO 22000 to system zarządzania bezpieczeństwem żywności adresowany do wszystkich firm, które uczestniczą zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio w łańcuchu żywnościowym, a więc producentów żywności, pasz, surowców i dodatków dla przemysłu spożywczego, materiałów opakowaniowych, a także firm transportowych, czy świadczących usługi sprzątania i dezynfekcji.
 • 54 Satysfakcja klienta w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego – Bożena Pawłowska, Anna Strychalska-Rudzewicz
  • Norma PN-EN ISO 9001:2001 obliguje przedsiębiorstwa do prowadzenia pomiarów satysfakcji klienta. Jednak większość badanych przedsiębiorstw przed wprowadzeniem systemu zarządzania jakością takich badań nie prowadziła. Przedsiębiorstwa nie mają jeszcze dobrej metodyki pomiaru satysfakcji klienta. Należy wprowadzić nowe metody bardziej angażujące pracowników, gdyż z przeprowadzonych analiz wynika, że pracownicy boją się konsekwencji stwierdzenia braku satysfakcji klienta.
   Słowa kluczowe: satysfakcja klienta, pomiar satysfakcji klienta, PN-EN ISO 9001:2001

58 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

60 INFORMACJE BIZNESOWE