Spis treści 1/2021; tom 75

GOSPODARKA

 • 2 Rynek i przemysł spożywczy w 2020 roku – Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek (DOI 10.15199/65.2021.1.1)
  • Dotychczasowe wyniki produkcyjno-ekonomiczne, finansowe i handlowe za 2020 r. świadczą o dość dużej odporności polskiego przemysłu spożywczego na kryzys spowodowany przez pandemię COVID-19. Mimo dobrych wyników na poziomie całego sektora występuje jednak wyraźne zróżnicowanie sytuacji pomiędzy poszczególnymi branżami. W największym stopniu ucierpiała branża mięsna (w tym drobiarska), mleczarska oraz napojów. Ma to związek głównie z ograniczeniem działalności sektora hotelarsko-gastronomicznego (HoReCa) w okresie lockdownu w Polsce i na świecie. To, że sektor spożywczy dobrze radzi sobie z wyzwaniami, jakie wynikają z funkcjonowania w trudnej pandemicznej rzeczywistości, wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, żywność jest produktem pierwszej potrzeby i cechuje ją niższa elastyczność dochodowa popytu. Po drugie, w porównaniu z innymi działami przetwórstwa przemysłowego łańcuchy dostaw w przemyśle spożywczym są krótsze i mniejsze jest ryzyko ich zerwania. Po trzecie, polscy producenci i eksporterzy żywności konkurują na rynkach zagranicznych głównie ceną. Utrzymanie dobrej kondycji przemysłu spożywczego i wysokiej dynamiki eksportu w warunkach trwającej wciąż pandemii będzie coraz trudniejsze. W dużej mierze zależeć będzie od działań dostosowawczych podejmowanych przez przedsiębiorstwa oraz od polityki gospodarczej realizowanej w trakcie kryzysu.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, produkcja, wyniki ekonomiczno-finansowe, ceny, handel zagraniczny, pandemia COVID-19
   PDF artykułu odpłatnie dostępny na stronie: https://www.sigma-not.pl/zeszyt-6439-przemysl-spozywczy-2021-1.html
 • 11 Stan i perspektywy rozwoju handlu rolno-spożywczego Polski z Chinami – Małgorzata Bułkowska (DOI 10.15199/65.2021.1.2)
  • Celem artykułu jest przestawienie obecnych relacji w handlu produktami rolno-spożywczymi między Polską a Chinami oraz ocena perspektyw rozwoju polskiego eksportu rolno-spożywczego do Chin. Wielkość gospodarki Chin sprawia, że o wejście na rynek Państwa Środka konkurują najwięksi producenci i eksporterzy produktów rolno-spożywczych na świecie. Również polscy przedsiębiorcy postrzegają Chiny jako jeden z najbardziej perspektywicznych rynków zbytu i prowadzą intensywne działania mające na celu zwiększenie sprzedaży. Mimo podejmowanych starań, eksport produktów rolno-spożywczych z Polski do Chin jest wciąż niewielki. Wprawdzie w 2019 r. osiągnął on rekordową wartość 207 mln euro, ale nadal stanowiło to zaledwie 0,7% eksportu rolno-spożywczego ogółem. Wybuch pandemii COVID-19 w Chinach pod koniec 2019 r. spowodował dodatkowe niespotykane dotąd perturbacje w handlu zagranicznym.
   SŁOWA KLUCZOWE: Polska, Chiny, produkty rolno-spożywcze, handel zagraniczny, pandemia COVID-19
   PDF artykułu odpłatnie dostępny na stronie: https://www.sigma-not.pl/zeszyt-6439-przemysl-spozywczy-2021-1.html

PRAWO

 • 15 Etykietowanie i reklama żywności w praktyce – Marta Zawadka (DOI 10.15199/65.2021.1.3)
  • W artykule dokonano podsumowania zagadnień poruszonych na webinarium Foodie pt. „Etykietowanie i reklama żywności w praktyce – warsztaty ze stosowania prawa”, które odbyło się 26 października 2020 r. Omówiono wybrane treści obowiązkowe i dobrowolne, których przekazywanie może być problematyczne dla podmiotów odpowiedzialnych za informacje o żywności. Szczególną uwagę poświęcono wątpliwościom interpretacyjnym, jakie wzbudza tworzenie przekazu, który będzie z jednej strony atrakcyjny dla konsumenta, a z drugiej strony zgodny z przepisami. W części dotyczącej danych obowiązkowych poruszono kwestię zależności między poszczególnymi elementami etykiety na przykładzie informacji o składnikach, wartości odżywczej i aspektów wizualnych. Omówiono także wymagania dotyczące wskazywania pochodzenia podstawowego składnika produktu. W odniesieniu do informacji dobrowolnych wskazano, na co należy zwrócić uwagę, żeby nie wprowadzać konsumenta w błąd. Poruszono także zagadnienie oświadczeń zdrowotnych, skupiając się na elastyczności ich brzmienia i zakresie stosowania przepisów dotyczących oświadczeń.
   SŁOWA KLUCZOWE: znakowanie żywności, reklama żywności, dane obowiązkowe, informacje dobrowolne, pochodzenie podstawowego składnika
   PDF artykułu odpłatnie dostępny na stronie: https://www.sigma-not.pl/zeszyt-6439-przemysl-spozywczy-2021-1.html

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • 19 Występowanie i zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w produktach spożywczych – Halina Makała (DOI 10.15199/65.2021.1.4)
  • Obecność izomerów trans kwasów tłuszczowych (TFA) w żywności i ich wpływ na zdrowie są przedmiotem wielu badań i dyskusji w środowisku naukowym. Naturalne izomery TFA występują w mięsie i mleku przeżuwaczy (1-11% wszystkich kwasów tłuszczowych) oraz w ich tłustych przetworach. Przemysłowych izomerów TFA dostarczają głównie tłuszcze częściowo uwodornione lub tłuszcze długotrwale ogrzewane w temperaturach >200°C, a ich największą zawartością charakteryzują się wyroby cukiernicze, margaryny twarde i słone przekąski (nawet >40% całej puli KT). Średnie spożycie izomerów TFA (głównie przemysłowych) w Europie wynosi 1,2-6,7 g dziennie, zaś w Polsce 2,8-6,9 g dziennie. Ze względu na ich negatywny wpływ na zdrowie, eksperci zalecają, żeby ilość izomerów TFA w diecie nie przekraczała 2 g dziennie (1% dobowego zapotrzebowania energii). W Unii Europejskiej wprowadzono limit zawartości przemysłowych izomerów TFA w produktach spożywczych – do 2 g na 100 g tłuszczu. Podejmowane są również liczne inicjatywy społeczne mające na celu zwiększenie świadomości konsumentów poprzez edukację żywieniową
   SŁOWA KLUCZOWE: izomery trans kwasów tłuszczowych, źródła w diecie, wielkość spożycia, wpływ na zdrowie
   PDF artykułu odpłatnie dostępny na stronie: https://www.sigma-not.pl/zeszyt-6439-przemysl-spozywczy-2021-1.html

LOGISTYKA-OPAKOWANIA

 • 24 Zamknięcia do opakowań w przemyśle spożywczym – Izabela Gajlewicz (DOI 10.15199/65.2021.1.5)
  • Nieustanny rozwój opakowalnictwa żywności jest związany z rosnącymi wymaganiami konsumentów, wzmocnienia funkcji marketingowej czy koniecznością ochrony środowiska naturalnego. Bezpieczne i funkcjonalne opakowanie do żywności wymaga odpowiedniego zamknięcia. Dobór rodzaju zamknięcia w dużej mierze zależy od rodzaju materiału opakowaniowego oraz cech zapakowanego produktu. Do zamknięć opakowań zaliczane są: zamknięcia metalowe/plastikowe, korki, kapsle, wieczka z blachy stalowej lakierowanej, pokrywy czy zgrzewy. Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed wydostaniem się z opakowania czy oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Materiały zastosowane do produkcji opakowania i zamknięcia nie powinny reagować z produktem i wpływać na jego właściwości. Ponadto, zamknięcia są zaopatrywane w paski, mostki czy membrany, których obecność gwarantuje konsumentowi, że opakowanie nie zostało otwarte od momentu zapakowania produktu. Zamknięcie opakowania coraz częściej (poprzez szatę graficzną) pełni funkcję reklamowo- -promocyjną produktu i marki. Obecnie jednym z ważniejszych aspektów, obok zwiększania wytrzymałości opakowania, jest projektowanie ekologiczne.
   SŁOWA KLUCZOWE: zamknięcie, opakowanie, zakrętka
   PDF artykułu odpłatnie dostępny na stronie: https://www.sigma-not.pl/zeszyt-6439-przemysl-spozywczy-2021-1.html

WYDARZENIA

 • 23 Rada UE chce wprowadzić system znakowania żywności uwzględniający dobrostan zwierząt
 • 23 Nowy raport „Logistyka 2040” – trzy scenariusze przyszłości logistyki
 • 27 Co trzecia firma z branży spożywczej zwiększyła automatyzację