Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 12/2020

GOSPODARKA

 • Inwestycje bezpośrednie w przemyśle spożywczym: zagraniczne w Polsce i polskie za granicą   (DOI10.15199/65.2020.12.1)
  Łukasz Ambroziak   3
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – zrównoważony rozwój w produkcji żywności   (DOI10.15199/65.2020.12.2)
  Agnieszka Sznyk   9

PRAWO

 • Suplementy diety – przegląd zmian w prawie polskim i wspólnotowym   (DOI10.15199/65.2020.12.3)
  Grażyna Osęka, Iwona Kowalczyk-Andrzejewska   14

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Charakterystyka olejów tłoczonych na zimno z wybranych nasion ziół i pestek owoców   (DOI10.15199/65.2020.12.4)
  Patrycja Goździk, Małgorzata Wroniak, Anna Florowska   19
 • Żywność projektowana dla kobiet oraz mężczyzn   (DOI10.15199/65.2020.12.5)
  Adonis Hilal, Natalia Pyl, Anna Florowska, Małgorzata Wroniak   25

LOGISTYKA-OPAKOWANIA

WYDARZENIA

 • Lokalni producenci, rodzime firmy z tradycją, rolnicy – komu i dlaczego ufają polscy konsumenci?  9
 • Czy wartość odżywcza ma dla Polaków… wartość?  33
 • Wartości odżywcze mięsa karpia  35

Aktualności

Konferencja on-line PFPŻ ZP

„Produkcja żywności – kwestie istotne dla przedsiębiorców” 28 lipca 2022 r. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w konferencji