Spis treści 1/2008

Przemysł Spożywczy okładka 1/2008RYNEK

 • 2 Kraje WNP – rynki zbytu czy konkurenci? – Wiesław Łopaciuk
  • W Polsce w okresie gospodarki rynkowej zaszły bardzo duże zmiany w handlu zagranicznym. Nastąpił przede wszystkim rozwój wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi. W latach dziewięćdziesiątych WNP, włączając Rosję jako głównego partnera, była największym rynkiem zbytu polskich produktów rolno-spożywczych. Natomiast w imporcie rola tych państw była znikoma. Rosyjski kryzys ekonomiczny był punktem zwrotnym dla rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. Jego wolumen do tej pory nie osiągnął rozmiarów sprzed kryzysu. Wprowadzony w 2005 r. zakaz eksportu wielu produktów rolno-spożywczych z Polski do Rosji był kolejnym ważnym czynnikiem w tym względzie.

GOSPODARKA

 • 8 Poziom wyżywienia w Chinach i Indiach – Mariola Kwasek
  • W artykule zaprezentowano analizę spożycia żywności w Chinach i Indiach na tle ich rozwoju społeczno-gospodarczego. Zwrócono uwagę na sytuację demograficzną na świecie, poziom rozwoju społecznego, tendencje w spożyciu żywności, różnice w poziomie spożycia podstawowych produktów żywnościowych oraz samowystarczalność żywnościową. Podstawą wyżywienia ludności w Chinach i Indiach są produkty zbożowe, głównie ryż i pszenica, ziemniaki oraz warzywa i owoce. Wzrost zamożności społeczeństwa powoduje zmiany we wzorcach konsumpcji żywności w tych krajach. Wzrasta spożycie produktów przetworzonych, tj. produktów mięsnych, głównie wieprzowych i drobiowych, a w mniejszym stopniu wołowych, a także mleka i przetworów mlecznych, jaj, ryb oraz warzyw i owoców, zmniejsza się spożycie zbóż, w tym pszenicy, ryżu i kukurydzy.
 • 14 Wzrost produkcji biopaliw z olejów roślinnych – Ewa Rosiak
  • W bieżącej dekadzie dynamiczny wzrost światowego popytu na oleje roślinne jest w coraz większym stopniu spowodowany wzrostem ich zużycia na cele techniczne (zwłaszcza w produkcji biopaliw). W najbliższych latach rozwój sektora biopaliw będzie wpływał na globalny popyt na oleje roślinne. W ostatnich latach w sektorze biopaliw wykorzystywano ok. 40-50% przyrostu światowej produkcji olejów. Rozwój biopaliw wpłynął na znaczący wzrost cen olejów na rynkach światowych.

FUNDUSZE UNIJNE

 • 16 Dla kogo fundusze europejskie w latach 2008-2013 – Marek Wigier
  • W latach 2008-2013 przemysł spożywczy w Polsce uzyska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dostęp do 1,1 mld euro publicznych środków finansowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji z zakresu poprawy konkurencyjności produkcji i handlu hurtowego. Suma tych środków jest wyższa niż łączna wartość funduszy przeznaczonych na inwestycje w przemyśle spożywczym w ramach programów SAPARD i SPO „Restrukturyzacja…”. Wsparcie ze środków PROW w sposób bezpośredni przyczyni się także do rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów kraju, na obszarach wiejskich zaś przyspieszy dywersyfikację działalności gospodarczej oraz rozwój infrastruktury technicznej.

TECHNOLOGIA

 • 18 Sukcesy i porażki – opracowywania nowych produktów spożywczych – Bohdan Achremowicz, Stanisław Kowalski
  • Przedstawiono etapy procesu opracowywania nowych produktów żywnościowych. Zaprezentowano czynniki wpływające na sukces lub porażkę tego procesu. Omówiono przykłady wprowadzania produktów spożywczych na rynek z uwzględnieniem popełnianych błędów. Wskazano na problemy i perspektywy rozwoju procesu opracowywania nowych produktów. Stwierdzono, że do najważniejszych czynników wpływających na sukces nowych produktów należą: oryginalność pomysłu, wiedza rynkowa oraz zaangażowanie konsumentów i detalistów w proces rozwojowy. Z drugiej strony porażki są zwykle wynikiem braku konsultacji z detalistami, naśladownictwem (produkty typu me too), brakiem odpowiednich działań marketingowych.
 • 27 Jakość hamburgerów dostępnych na polskim rynku – Krzysztof Krygier, Katarzyna Maksimowicz
  • Przebadano 21 hamburgerów obecnych na polskim rynku. Tylko jeden z nich składał się z samego mięsa (wołowiny) z dodatkiem soli
   i pieprzu (hamburger McDonald’s). Większość hamburgerów była wyprodukowana z mięsa wieprzowego, drobiowego lub ich mieszaniny, jeden hamburger był rybny i dwa wegetariańskie. W produktach mięsnych głównym składnikiem mięsnym było mięso odkostnione mechanicznie, poza tym zawierały one do 23 dodatków (wypełniaczy, wzmacniaczy smaku, konserwantów). Zawartość podstawowych składników była zróżnicowana: białko 10-24%, tłuszcz 8-21%, węglowodany 0,6-21% i sól 0,6-2,4%. Również odnotowano ogromne różnice w zawartości wapnia: 0,02-0,44% i cholesterolu: 0-454 mg/100 g. Jest to konsekwencją stosowania bardzo dużych ilości mięsa oddzielonego mechanicznie. Jakość hamburgerów na polskim rynku jest bardzo zróżnicowana, wiele z nich ma niską wartość odżywczą.

TARGI

 • 24 Polagra-Tech i PakFood – po raz pierwszy na targach poznańskich – Agnieszka Górecka
  • Pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Technologii Spożywczych Polagra-Tech odbyła się we wrześniu 2007 r., równocześnie z targami Polagra-Food. Targi te obejmowały trzy salony: maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego, maszyn i urządzeń dla przemysłu mięsnego oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Nowa formuła targów poświęcona technologiom spożywczym zakłada, że cztery z pięciu salonów odbywać się będą w cyklu dwuletnim, a tylko salon maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego co roku.

FIRMY

 • 34 Polskie przedsiębiorstwa spożywcze na rankingowej Liście 2000 – Jadwiga Drożdż
  • Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ok. 10% przedsiębiorstw i grup kapitałowych z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Udział w obrotach tej grupy podmiotów wyniósł ok. 6%. Znaleźli się na niej reprezentanci prawie wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrotach poszczególnych sektorów często przekraczał 50%, a w niektórych gałęziach przemysłu spożywczego był bliski 100%.
 • 36 Finistere – kraina produkcji roślin w Bretanii – Agnieszka Górecka
  • Finistere to departament położony w północno-zachodniej Francji, na Półwyspie Bretońskim, nad Oceanem Atlantyckim. Region ten, wyróżniający się odrębnością kulturową i naturalnymi warunkami przyrodniczymi, cieszy się dużą popularnością wśród turystów. W gospodarce Finistere istotne znaczenie ma rolnictwo (zwłaszcza uprawa warzyw), przetwórstwo żywności oraz działalność związana z gospodarką morską. W październiku ub.r. z inicjatywy Conseil General Finistere (Rady Regionu Finistere) odbyło się spotkanie dla prasy, promujące region Finistere. W spotkaniu udział wzięło szesnastu dziennikarzy z Francji, dwóch z Włoch, jeden przedstawiciel chińskiej agencji prasowej. Polskę reprezentowała redaktor Agnieszka Górecka z „Przemysłu Spożywczego”.

OPROGRAMOWANIE

 • 38 Zakłady EDEKA NORDfrische Center w Valluhn – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
  • Latem 2006 r. uruchomiono nowoczesny zakład EDEKA NORDfrische Center w Valluhn (Meklemburgia – Pomorze Przednie). Budowę nowego centrum logistycznego i zakładu produkcyjnego rozpoczęto z myślą o rosnących wymaganiach branży spożywczej, zgodnie z wymaganiami prawa żywnościowego i standardu IFS. Wraz z uruchomieniem NORDfrische Center, wdrożono także oprogramowanie branżowe ERP firmy CSB-System. Celem projektu Systemu CSB była integracja wszystkich obszarów przedsiębiorstwa w jednym systemie informatycznym klasy ERP.

MARKI

 • 40 Najcenniejsze z cennych – Hanna Górska-Warsewicz
  • Marka postrzegana jest jako nazwa produktu lub w szerszym ujęciu jako produkt zapewniający korzyści i wartości dodane, które pewni konsumenci cenią w wystarczającym stopniu, aby dokonać zakupu. W artykule przedstawiono wyniki czwartego Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek, opublikowanego przez dziennik Rzeczpospolita przy współudziale Rady Patronów Marki. Ranking skonstruowano na podstawie wartości marki, czyli miary finansowej wyrażonej w mln zł. Szczególną uwagę zwrócono na rankingi szczegółowe dotyczące siły marki, prestiżu, świadomości marki, jej wartości i postrzeganej jakości.
 • 44 Wybrane targi dla branży spożywczej w 2008 r.

46 INFORMACJE BIZNESOWE

48 POLSKA – UNIA – ŚWIAT