Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Klaster CPG dla branży opakowaniowej

Klaster Creative Packaging Grup skupia przedsiębiorców z branży opakowaniowej, stawiając sobie za cel rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym. Klaster CPG stara się rozwijać, poprzez współtworzenie wykwalifikowanych zasobów ludzkich oraz realizować projekty, mając na uwadze odpowiedzialność za środowisko. Dzięki sieci wzajemnej współpracy reprezentuje branżę opakowaniową na arenie polskiej i międzynarodowej. Członkowie pod szyldem Klastra CPG promują swoja działalność poprzez udział w konferencjach, targach i eventach biznesowych

Już 29 listopada br. wraz z redakcją „Rzeźnika Polskiego” podczas targów Food Tech Expo (Ptak Warsaw Expo) Klaster CPG organizuje konferencję  „Optymalizacja procesów w zakładzie produkcyjnym, jako odpowiedź na rosnące koszty prowadzenia działalności”. W ramach panelu dyskusyjnego eksperci z firm członkowskich, którzy na co dzień stykają się z praktycznymi aspektami tematu, podzielą się uwagami dotyczącymi optymalizacji procesów produkcyjnych dla zredukowania kosztów prowadzenia działalności.

Natomiast w dniach 13-15 lutego 2024 r. Klaster będzie obecny na targach IN-PACK EXPO w Kielcach. Współpraca z Targami Kielce w ramach tego nowego projektu pozwoli zaprezentować we wspólnym stoisku zarówno sam Klaster, jak i jego poszczególnych członków. Będzie też okazja do zabrania głosu w trakcie towarzyszącej imprezie konferencji, by podzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz udzielić praktycznych wskazówek zainteresowanym firmom.

Dzielenie się wiedzą jest wpisane w DNA Klastra, będącego platformą do wymiany doświadczeń oraz do ponadkonkurencyjnego porozumienia firm, którego celem jest rozwój polskiego packagingu.

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.