Spis treści 1/2007

okladka Przemysł Spożywczy 1/2007

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 2 Postęp w produkcji żywności a zalecenia żywieniowe – J. Gawęcki
  • W artykule zaprezentowano związki miedzy produkcją żywności a zaleceniami żywieniowymi. Działania producentów podejmowane z myślą o ulepszeniu wartości odżywczej żywności nie zawsze muszą okazać się korzystne dla zdrowia konsumenta. Zostało to dostrzeżone przez specjalistów z Unii Europejskiej i przyczyniło się do opracowania przez nich nowych uregulowań prawnych, które w przyszłości mogą znacząco wpływać na rynek żywności.
 • 6 Konsument XXI wieku – E. Babicz-Zielińska, R. Zabrocki
  • W artykule przedstawiono wyniki badań preferencji i postaw współczesnego konsumenta w stosunku do żywności, a zwłaszcza żywności funkcjonalnej, genetycznie modyfikowanej, ekologicznej, wygodnej oraz nieznanej konsumentowi. Wykazano, że niewłaściwy stosunek do żywności często wynika z nieznajomości samych produktów (neofobia) oraz ich wpływu na zdrowie (np. żywności funkcjonalnej i genetycznie modyfikowanej). Żywność ekologiczna jest utożsamiana z żywnością bezpieczną dla zdrowia, o wyższej wartości odżywczej i walorach smakowych niż konwencjonalna. Żywność wygodna jest ważnym elementem stylu życia zwłaszcza dla osób młodych, prowadzących małe gospodarstwa domowe.

NAUKA

 • 10 Od biochemii do nowoczesnej biotechnologii – J. R. Warchalewski
  • W artykule dokonano przeglądu istotnych osiągnięć naukowych, które miały wpływ na powstanie współczesnej biotechnologii, przyjaznej dla środowiska, a także dały początki produkcji żywności transgenicznej. Pierwsze badania biochemiczne miały miejsce w końcu XVIII w., a dynamiczny rozwój biochemii przypada na połowę XX w. Odkrycie budowy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) przez Jamsa Watsona i Francisa Cricka (laureaci nagrody Nobla w 1962 r.) było uznane przez wiele autorytetów naukowych za przełomowe, które doprowadziło do powstania biologii molekularnej i w konsekwencji nowoczesnej biotechnologii. Pełen potencjał nowoczesnej biotechnologii może być jednak osiągnięty dopiero wówczas, gdy jej narzędzia, np. technologia odczytywania genomu, będą niedrogie i łatwo dostępne.

TECHNOLOGIA

 • 15 Mikrofale w przemyśle spożywczym – R. Parosa
  • Zastosowanie energii mikrofalowej w procesach przetwarzania, przygotowywania produktów żywnościowych jednoznacznie kojarzy się z popularnymi domowymi kuchenkami mikrofalowymi, stosowanymi przede wszystkim do szybkiego podgrzewania i rozmrażania żywności. Tymczasem mikrofale są coraz częściej wykorzystywane w przemysłowych procesach przetwarzania żywności. W skali przemysłowej mikrofale są stosowane do rozmrażania mięsa, ryb i innych produktów żywnościowych (tempering), pasteryzacji, sterylizacji oraz dezynsekcji, do podgrzewania, gotowania i innych procesów obróbki cieplnej, a także do suszenia żywności, w tym suszenia w warunkach obniżonego ciśnienia z tzw. efektem puffingu.
 • 20 Żyć, aby jeść czy jeść, aby żyć?
  • W ostatnim stuleciu styl życia bardzo się zmienił. Zapewne jednak najbardziej zaskakujące jest to, że upodobania konsumentów „zatoczyły koło” – konsumenci są niechętni przetworzonej żywności, bogatej w dodatki, natomiast rośnie popularność tradycyjnej, zdrowej żywności „wracającej do korzeni” oraz nowych jej odmian charakteryzujących się wysoką jakością.

OPROGRAMOWANIE

 • 22 Informatyczny system zarządzania wspiera procesy produkcyjne i logistyczne – A. Krzywiński, H. Schalk
  • Struktura organizacyjna w gospodarce materiałowej i produkcji w zakładach piekarskich i cukierniczych powinna dokładnie odzwierciedlać zachodzące procesy. W Systemie CSB, specjalistycznym oprogramowaniu branżowym, jest ona zbudowana na bazie wielopoziomowych receptur.

RYNEK

 • 24 Wzbogacanie żywności – wartości deklarowane a rzeczywiste – D. Jantarska, B. Ratkovska, H. Kunachowicz
  • W artykule porównano zawartość witaminy C i zawartość wapnia deklarowane na etykietach produktów z wartościami oznaczonymi analitycznie w wybranych produktach wzbogaconych, dostępnych na warszawskim rynku. W przypadku witaminy C stwierdzono stosowanie znacznych naddatków technologicznych w procesie wzbogacania żywności. Natomiast rzeczywista zawartość wapnia nie różniła się znacząco od wartości deklarowanych na etykietach. W końcu 2006 r. opublikowano tekts rozporządzenia UE o dodawaniu witamin i składników mineralnych oraz innych substancji. Rozporządzenie będzie obowiązywać we wszystkich krajach Wspólnoty i zastąpi przepisy krajowe dotyczące dobrowolnego wzbogacania żywności.
 • 27 Forum brytyjskich i polskich producentów
  • Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) wspiera rozwój polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej i handlowej – ułatwia nawiązywanie kontaktów biznesowych m.in. przez organizację potkań dla polskich i brytyjskich przedsiębiorców czy handlowców. W listopadzie ubiegłego roku w Falentach k. Warszawy miało miejsce jedno z takich spotkań.
 • 28 Brytyjski rynek spożywczy – M. Dembiński
  • W ostatnich latach w Wielkiej Brytanii odnotowano największą w historii migrację ludności polskiej – od maja 2004 r. do tego kraju przybyło ponad 600 tys. Polaków. Wraz ze wzrostem migracji zwiększa się też zapotrzebowanie na polską żywność na Wyspach, a to stanowi szansę zdobycia kolejnego rynku zbytu przez polskich przedsiębiorców.
 • 30 Polskie przedsiębiorstwa spożywcze na rankingowej Liście 2000 – J. Drożdż
  • Firmy spożywcze znajdujące się na Liście 2000 „Rzeczpospolitej” stanowią niewielki odsetek (ok. 7%) przedsiębiorstw funkcjonujących w branży, lecz ich udział w przychodach jest znaczący i przekracza 50%. Uplasowali się na niej przedstawiciele wszystkich branż przemysłu spożywczego, aczkolwiek najliczniej reprezentowane są sektory: mleczarski, mięsny, paszowy i owocowo-warzywny. Reprezentacja pozostałych branż jest mniej liczna, lecz są to firmy duże, a ich udział w obrotach poszczególnych sektorów – znaczący.

SZKOLENIA

 • 34 Wspieranie kreatywności pracowników – E. Jerzyk
  • Rosnąca konkurencja rynkowa i presja wynikająca z turbulentnego otoczenia powodują, że jedyną drogą odniesienia sukcesu jest zdolność organizacji do dokonywania innowacji. Wprowadzanie nowych produktów i technologii, dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań rynkowych jest koniecznością dla firmy, która chce się utrzymać i rozwijać na rynku. W artykule prezentuje się poglądy na temat możliwości wspierania kreatywności pracowników na podstawie ich indywidualnych atrybutów oraz warunków związanych ze środowiskiem pracy. Autor twierdzi, że wspieranie kreatywności w przedsiębiorstwie jest skuteczniejsze przez tworzenie właściwych warunków pracy i prokreatywną politykę firmy aniżeli zatrudnianie kreatywnych jednostek.

36 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

37 INFORMACJE BIZNESOWE

TECHNIKA

 • 38 Taropak’2006 i Polagra-Food. Opakowania i urządzenia pakujące dla przemysłu spożywczego – A. Górecka
  • Rynek opakowań w Polsce jest ok. trzy razy mniejszy od rynku krajów starej UE, dlatego też będzie się on szybko rozwijał, tym bardziej że obserwuje się rosnący eksport w tej branży. Według analiz Polskiej Izby Opakowań w 2006 r. rynek opakowań w Polsce wzrósł o 6-8%, w kolejnych latach wzrost ten powinien być jeszcze większy. Zdaniem ekspertów wzrost PKB o 1% wywołuje wzrost popytu na opakowania o 2%. Na ubiegłorocznych targach Polagra-Food i jubileuszowej 25. edycji Taropaku w Poznaniu można było zapoznać się z wieloma najnowocześniejszymi rozwiązaniami z branży opakowaniowej, przeznaczonymi m.in. dla przemysłu spożywczego.
 • 38 Najnowocześniejsze i innowacyjne produkty Taropaku’2006
  • Podczas poznańskich targów opakowań i logistyki prezentowano wiele nowości, ale tylko nieliczne spośród kilkudziesięciu produktów zgłoszonych do konkursu zostały uhonorowane Złotym Medalem MTP. To najważniejsze trofeum Taropaku przyznawane jest najnowocześniejszym, innowacyjnym produktom wysokiej jakości o doskonałych cechach estetycznych, egronomicznych i użytkowych. Poniżej zaprezentowano osiem spośród dziesięciu produktów nagrodzonych Złotymi Medalami, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym.
 • 42 Wybrane targi dla branży spożywczego w 2007 r.