Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Wykorzystanie badań eye trackingowych do oceny postrzegania wzrokowego znakowania produktów spożywczych

Opakowanie to jedno z narzędzi zintegrowanego marketingu, a także ważny atrybut każdego produktu. Poprzez opakowanie identyfikuje się dany wyrób z marką, dokonuje porównania kilku produktów tego samego rodzaju, a producent ma możliwość komunikacji z potencjalnym nabywcą. Opakowanie jest nośnikiem charakterystycznych dla danego produktu elementów tekstowych i graficznych. Konsumenci produktów żywnościowych zwracają coraz większą uwagę na […]