Wykorzystanie badań eye trackingowych do oceny postrzegania wzrokowego znakowania produktów spożywczych

Opakowanie to jedno z narzędzi zintegrowanego marketingu, a także ważny atrybut każdego produktu. Poprzez opakowanie identyfikuje się dany wyrób z marką, dokonuje porównania kilku produktów tego samego rodzaju, a producent ma możliwość komunikacji z potencjalnym nabywcą. Opakowanie jest nośnikiem charakterystycznych dla danego produktu elementów tekstowych i graficznych. Konsumenci produktów żywnościowych zwracają coraz większą uwagę na […]