Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 5/2022

Gospodarka

 • KHandel rolno-spożywczy Polski z Wlk. Brytanią w pierwszym roku po brexicie  (DOI10.15199/65.2022.5.1)
  Łukasz Ambroziak  4

Żywność-Żywienie

 • Spirulina – dlaczego określana jest mianem super food?  (DOI10.15199/65.2022.5.2)
  Jagoda Kępińska-Pacelik, Wioletta Biel  10
 • Kombucha – fermentowany napój herbaciany o właściwościach prozdrowotnych  (DOI10.15199/65.2022.5.3)
  Katarzyna Neffe-Skocińska, Piotr Lalowski, Ewelina Gocalińska, Dorota Zielińska  17
 • Porównanie jakości chlebów bezglutenowych z mieszanek mąki kukurydzianej i mąki z nasion roślin strączkowych  (DOI10.15199/65.2022.5.4)
  Joanna Kaszuba, Justyna Ptak, Karolina Pycia  21
 • Spożycie przetworów mięsnych, a pobranie azotanu (III) sodu wśród dorosłych Polaków  (DOI10.15199/65.2022.5.5)
  Katarzyna Stoś, Barbara Wojda, Maciej Ołtarzewski  27
 • Wpływ dodatku mąk niechlebowych (kasztanowej, migdałowej i owsianej), na jakość pieczywa pszenno-żytniego  (DOI10.15199/65.2022.5.6)
  Izabella Kwaśniewska-Karolak  31

Logistyka-Opakowania

Wydarzenia

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line