Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 2/2021

GOSPODARKA

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • Wykorzystanie badań eye trackingowych do oceny postrzegania wzrokowego znakowania produktów spożywczych   (DOI10.15199/65.2021.2.3)
  Maria Sielicka-Różyńska, Joanna Brzezińska   16

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Przyprawy – naturalne składniki żywności   (DOI10.15199/65.2021.2.4)
  Elżbieta Hać-Szymańczuk, Aneta Cegiełka, Kamil Piwowarek, Alicja Napiórkowska   22
 • 27 Psychobiotyki – rola w kształtowaniu zdrowia człowieka   (DOI10.15199/65.2021.2.5)
  Iwona Szymańska, Dorota Zielińska, Anna Żbikowska, Katarzyna Marciniak-Łukasiak   27
 • Znaczenie glutenu w technologii żywności i jego wpływ na zdrowie konsumenta   (DOI10.15199/65.2021.2.6)
  Jagoda Kępińska-Pacelik, Wioletta Biel   33

WYDARZENIA

 • Należy czy najlepiej?  32

Aktualności

Wykaz recenzentów 2021 r.

dr hab. inż., prof. UE Magdalena Ankiel UE w Poznaniu dr hab. inż., prof. UR Emilia Bernaś UR w Krakowie dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna

olej konopy

Właściwości prozdrowotne oleju konopnego

DOI 10.15199/65.2021.12.5 Jagoda Kępińska-Pacelik, Wioletta Biel STRESZCZENIE: Olej konopny jest otrzymywany z nasion i kwiatów konopi siewnych (Cannabis sativa L.). Najbardziej rozpowszechniony rodzaj oleju to