Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 10/2020

GOSPODARKA

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • Bioaktywne składniki mleka – właściwości i możliwości otrzymywania za pomocą technik membranowych   (DOI10.15199/65.2020.10.2)
  Agata Zajączkowska, Jarosław Kowalik, Justyna Żulewska, Adriana Łobacz   9
 • Wybrane aspekty jakości mleka surowego w ujęciu sezonowym   (DOI10.15199/65.2020.10.3)
  Antoni Stanisław Pluta, Emilia Piętka   14

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • 24 Mleko i produkty mleczne jako potencjalne źródło enterotoksyn gronkowcowych   (DOI10.15199/65.2020.10.4)
  Patryk Wiśniewski, Wioleta Chajęcka-Wierzchowska   24
 • Mleko i mleczne napoje fermentowane oraz ich wpływ na zdrowie   (DOI10.15199/65.2020.10.5)
  Diana Wolańska-Buzalska, Klaudia Wiśniewska, Katarzyna Okręglicka   30
 • Charakterystyka właściwości prozdrowotnych wybranych gatunków grzybów i ocena ich dostępności na rynku lokalnym Warszawy   (DOI10.15199/65.2020.10.6)
  Katarzyna Świąder, Marta Wojda, Anna Piotrowska, Joanna Rachtan-Janicka   38

WYDARZENIA

 • Stan i perspektywy rozwoju wsi i rolnictwa – 70 lat IERiGŻ-PIB  8
 • Realna szansa na ograniczenie skali marnowania żywności?  21
 • BIOEXPO WARSAW 2020  27
 • Targi Packaging Innovations w dobrej formie!  37

Aktualności

Wykaz recenzentów 2021 r.

dr hab. inż., prof. UE Magdalena Ankiel UE w Poznaniu dr hab. inż., prof. UR Emilia Bernaś UR w Krakowie dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna

olej konopy

Właściwości prozdrowotne oleju konopnego

DOI 10.15199/65.2021.12.5 Jagoda Kępińska-Pacelik, Wioletta Biel STRESZCZENIE: Olej konopny jest otrzymywany z nasion i kwiatów konopi siewnych (Cannabis sativa L.). Najbardziej rozpowszechniony rodzaj oleju to