Prenumerata

Cena prenumeraty „Przemysłu Spożywczego” w 2018 r. (brutto):

 • roczna PLUS – 423,00 zł
 • ciągła PLUS (10% rabatu) – 380,70zł
 • roczna (wersja papierowa) –324,00 zł
 • półroczna –162,00 zł
 • kwartalna –81 zł
 • ulgowa 1 egz. (brutto): 18,90 zł

Do cen brutto prenumeraty czasopism (poza prenumeratą PLUS) dolicza się roczną opłatę za ich dostarczenie w wysokości 30 zł brutto.

cena 1 egz. (wersja papierowa) 27 zł (brutto)

 W przypadku zmiany stawki VAT na czasopismo i – w konsekwencji – zmiany ceny brutto prenumeraty, prenumeratorzy zobowiązanie są do dopłaty różnicy

Zamówienie prenumeraty „Przemysłu Spożywczego”

„Przemysł Spożywczy” można zaprenumerować w dowolnym terminie

Prenumeratę można zamówić:

 • faksem:  22 891 13 74,  22840 35 89, 22840 59 49
 • listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.,
  00-707 Warszawa, ul. Ku Wiśle 7
 • wpłata na konto: Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.
  ul. Ratuszowa 11,skr. poczt. 1004,
  nr 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

Oferujemy następujące warianty prenumeraty:

 • prenumerata roczna PLUS (czasopisma w wersji papierowej + dostęp do Portalu Informacji Technicznej SIGMA-NOT),
 • prenumerata ciągła PLUS (przedłużana automatycznie do odwołania) – 10% rabatu
 • prenumerata roczna, półroczna i kwartalna w wersji papierowej
 • prenumerata ulgowa (tylko na wersję papierową) przysługuje osobom fizycznym, członkom stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych – 30% rabatu

PRENUMERATOROM „Przemysłu Spożywczego” w wariancie prenumerata roczna PLUS oferujemy roczny dostęp do elektronicznych publikacji naszego tytułu z lat 2004-2018 (zeszyty z 2018r. będą dostępne na Portalu po 2 miesiącach od daty ukazania się aktualnego numeru w wersji papierowej) na PORTALU INFORMACJI TECHNICZNEJ (www.sigma-not.pl)

Pojedyncze artykuły opublikowane w „Przemyśle Spożywczym” w latach 2008-2017 można kupić na portalu www.sigma-not.pl 

Bezpłatny dostęp do lektury artykułów z lat 2004-2007 oraz wybranych z lat 2008-2017.

Więcej informacji nt. prenumeraty „Przemysłu Spożywczego” oraz innych czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT : http://sigma-not.pl/strona-1-prenumerata.html