Prenumerata

Cena prenumeraty „Przemysłu Spożywczego” w 2019 r. (brutto):

 • roczna PLUS – 450,00 zł
  (wersja papierowa i dostęp do publikacji „PS” na www.sigma-not.pl)
 • ciągła PLUS – 405,00 zł
  (10% rabatu – umowa ciągła automatycznie przedłużana co roku)
 • roczna (wersja papierowa) –330,00 zł
 • półroczna –165,00 zł
 • kwartalna –82,50 zł

Do cen brutto prenumeraty czasopism (poza prenumeratą PLUS) dolicza się roczną opłatę za ich dostarczenie w wysokości 30 zł brutto.

cena 1 egz. (wersja papierowa) 27,50 zł (brutto)

 W przypadku zmiany stawki VAT na czasopismo i – w konsekwencji – zmiany ceny brutto prenumeraty, prenumeratorzy zobowiązanie są do dopłaty różnicy

Zamówienie prenumeraty „Przemysłu Spożywczego”

„Przemysł Spożywczy” można zaprenumerować w dowolnym terminie

Prenumeratę można zamówić:

 • faksem:  22 891 13 74,  22840 35 89, 22840 59 49
 • listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.,
  00-707 Warszawa, ul. Ku Wiśle 7

Oferujemy następujące warianty prenumeraty:

 • prenumerata roczna PLUS (czasopisma w wersji papierowej + dostęp do Portalu Informacji Technicznej SIGMA-NOT),
 • prenumerata ciągła PLUS (przedłużana automatycznie do odwołania) – 10% rabatu
 • prenumerata roczna, półroczna i kwartalna w wersji papierowej

PRENUMERATOROM „Przemysłu Spożywczego” w wariancie prenumerata roczna PLUS oferujemy roczny dostęp do elektronicznych publikacji naszego tytułu z lat 2004-2019 (zeszyty z 2019 r. będą dostępne na Portalu po 2 miesiącach od daty ukazania się aktualnego numeru w wersji papierowej) na PORTALU INFORMACJI TECHNICZNEJ (www.sigma-not.pl)

Pojedyncze artykuły opublikowane w „Przemyśle Spożywczym” w latach 2008-2018 można kupić na portalu www.sigma-not.pl 

Bezpłatny dostęp do lektury artykułów z lat 2004-2007 oraz wybranych z lat 2008-2018.

Więcej informacji nt. prenumeraty „Przemysłu Spożywczego” oraz innych czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT : http://sigma-not.pl/strona-1-prenumerata.html