Kim jesteśmy

</p>„Przemysł Spożywczy”  (PL ISSN 00-33-250X; e-ISSN 2449-996X) – fachowy miesięcznik przeznaczony dla menadżerów i technologów branży spożywczej, w 2019 r. rozpoczął już 73. rok działalności wydawniczej (bieżący rocznik ma nr tomu 73). Wieloletnie doświadczenie edytorskie zapewniło naszemu pismu pozycję najbardziej opiniotwórczego czasopisma w środowisku związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym i rynkiem żywności. „Przemysł Spożywczy” jest na liście  punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów – 12.
W „Przemyśle Spożywczym” publikujemy artykuły wysokiej klasy ekspertów specjalizujących się w zagadnieniach gospodarczych i rynku żywnościowego, techniki i technologii, bezpieczeństwa i oceny jakości żywności, prawodawstwa, badań konsumenckich i wielu innych.

Naszymi Czytelnikami są technolodzy, kadra zarządzająca, inżynierowie i pracownicy działu rozwoju dużych, średnich i małych firm wszystkich branż przetwórstwa spożywczego, jednostki kontrolujące i certyfikujące, laboratoria, administracja rządowa i samorządowa, placówki naukowo-badawcze, środowisko akademickie.

Czasopismo dostępne jest w prenumeracie. Nakład pisma do 2500 egz.

Każdego roku wydajemy 12 zeszytów poświęconych zagadnieniom, które dokładniej precyzujemy w planie tematycznym uwzględniającym oczekiwania naszych Czytelników.

Wydawcą „Przemysłu Spożywczego” jest Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., a właścicielem tytułu – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.