Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 10/2019

ECONOMY

 • 4 Domestic Dairy Sector After Poland’s Accession to the EU – Piotr Szajner (DOI 10.15199/65.2019.10.1) 

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 12 The Use of Propionic Acid Bacteria in Dairy Production – Małgorzata Ziarno, Dorota Zaręba  (DOI 10.15199/65.2019.10.2) 
 • 17 Comparison of Polyphenol Content and Antioxidant Activity of Selected Chocolates Obtained from Roasted and Unroasted Cocoa Beans – Paweł Pawłowski, Jolanta Kowalska (DOI 10.15199/65.2019.10.3) 
 • 24 Properties of raw materials for the production of unconventional flour  – Katarzyna Marciniak-Łukasiak, Anna Żbikowska, Iwona Szymańska, Katarzyna Żbikowska (DOI 10.15199/65.2019.10.4) 

FOOD – FEEDING

 • 32 Current Microbiological Hazards Listeria monocytogenes – Elżbieta Maćkiw, Monika Stasiak, Joanna Kowalska, Katarzyna Kucharek (DOI 10.15199/65.2019.10.5) 
 • 40 Water in Human Nutrition – Consumers Dilemmas – Klaudia Wiśniewska, Diana Wolańska-Buzalska, Katarzyna Okręglicka (DOI 10.15199/65.2019.10.6) 
 • 46 Plant Substitutes for Dairy Products Most Commonly Available on the National Market – Magdalena Stobiecka Joanna Wajs (DOI 10.15199/65.2019.10.7) 

EVENTS

 • 8 World Fruit and Vegetable Day!
 • 22 Superfruits
 • 29 17 International Dairy Forum completed
 • 37 World Food Day – the problems are still the same
 • 45 Report from the Polish Federation of Food Industry (PFPZ ZP) conference entitled „Labeling of food products in the light of legal requirements and case law”

Aktualności

Wykaz recenzentów 2021 r.

dr hab. inż., prof. UE Magdalena Ankiel UE w Poznaniu dr hab. inż., prof. UR Emilia Bernaś UR w Krakowie dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna

olej konopy

Właściwości prozdrowotne oleju konopnego

DOI 10.15199/65.2021.12.5 Jagoda Kępińska-Pacelik, Wioletta Biel STRESZCZENIE: Olej konopny jest otrzymywany z nasion i kwiatów konopi siewnych (Cannabis sativa L.). Najbardziej rozpowszechniony rodzaj oleju to