Grupa Akomex z brązowym medalem EcoVadis za zrównoważony rozwój

Grupa Akomex została nagrodzona brązowym medalem przez EcoVadis – czołową globalną agencję ratingową, zajmującą się oceną działań i praktyki przedsiębiorstw z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zaangażowania ekologicznego. Brązowy medal od EcoVadis Grupa Akomex otrzymała w wyniku oceny dokonywanej w 4 wymiarach: środowiskowym, społecznym, etycznym i dotyczącym łańcucha dostaw. Certyfikaty takie jak EcoVadis staną się w przyszłości istotnym elementem […]

<strong>Wspomnienie Pana Profesora Andrzeja Jarczyka</strong>

Prof. dr hab. Andrzej Jarczyk urodził się 1 lipca 1933 r. w Warszawie. Szkołę średnią ukończył w 1951 r. w Toruniu. W tym samym roku rozpoczął studia w SGGW na Wydziale Rolniczym, Oddziale Technologii Rolno-Spożywczej. Dyplom inżynierski uzyskał w roku 1955, a rok później ukończył studia magisterskie na specjalizacji Technologia Owoców i Warzyw. Pod koniec […]

Pracodawcy RP: projekt ustawy o systemie kaucyjnym wymaga zmian

kaucja

Zakończyły się konsultacje społeczne zmian w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz w ustawie o odpadach. W projekcie ustawy zostały określone wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia przez przedsiębiorców systemu kaucyjnego, który ma wspomagać selektywne zbieranie opakowań. Pracodawcy RP skierowali do Ministerstwa Klimatu i Środowiska swoje stanowisko, w którym zawarto propozycje zmierzające do prawidłowej […]

Marek Marzec – nowo wybrany Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego

Absolwent SGGW – Wydziału Technologii Żywności. Posiada wszechstronną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji i sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Przedstawiciel ds. Standardu IFS na Europę Środkową i Wschodnią. Przez 17 lat pracował w Grupie METRO Group, w której odpowiadał m.in. za wspieranie wprowadzania programu własnych marek w Regionie Centralnej Europy. W latach 2001-2009 pełnił funkcję […]

Działalność Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego w latach 2017-2021

Miniona kadencja przypadająca na lata 2017-2021 charakteryzowała się dwoma etapami. Pierwszy etap to lata przed pandemią. Był to okres stabilnej kontynuacji dotychczasowej działalności. Etap drugi to okres dwuletniej pandemii. Okres ten znacząco wyhamował działalność Stowarzyszenia wskutek wprowadzenia lockdown’u oraz konieczności przestawienia się ze stacjonarnej i osobistej formy działalności, na pracę z wykorzystaniem elektronicznych środków informatycznych. […]

Dlaczego warto być na targach IFFA 2022?

W dniach 14-19 maja 2022 roku we Frankfurcie nad Menem, odbędą się największe na świecie Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Mięsnego oraz Białka Alternatywnego Pochodzenia – IFFA. Na ostatnią edycję targów IFFA do Frankfurtu przybyło ponad 66 000 odwiedzających ze 149 krajów. Ponad 70% z nich stanowili branżyści spoza Niemiec. Najwięcej zagranicznych przedstawicieli przybyło z Holandii, Hiszpanii, Polski oraz […]

Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawiema zaszczyt zaprosićPrzedstawicieli Nauki oraz Przedstawicieli Przemysłuna XIII Ogólnopolską Konferencję Naukową Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw,która odbędzie się w dniach 26 – 27 maja 2022 pod Warszawą Tematyka konferencji: projektowanie nowych produktów, procesów i opakowań, innowacje w […]

Nominacja dr inż. A. Fetlińskiego na Ambasadora GHI w Polsce

Dr inż. Andrzej Fetliński wykładowca w Katedrze Ekonomii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, będącej w sieci uczelnianej Akademii Finansów i Biznesu Vistula, a także członek Rady Programowej „Przemysłu Spożywczego” otrzymał nominację na Ambasadora The Global Harmonization Initiative (GHI) w Polsce. https://www.globalharmonization.net/   The Global Harmonization Initiative (GHI) to międzynarodowa sieć non-profit indywidualnych naukowców i organizacji naukowych współpracujących w celu promowania harmonizacji globalnych regulacji i przepisów w […]

Paszportyzacja polskiej żywności

Skąd pochodzi żywność, jaka jest jej jakość i jakim została poddana zabiegom – konsumenci coraz częściej poszukują wiarygodnych informacji o produktach żywnościowych. Sprawne zbieranie i przekazywanie takich danych wymaga zaangażowania technologii cyfrowych. Dlatego Państwowy Instytut Badawczemu NASK razem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) startuje z pilotażowym projektem „Paszportyzacja polskiej żywności”. W grudniu 2021 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisano umowę w tej […]