Wykaz recenzentów 2021 r.

dr hab. inż., prof. UE Magdalena Ankiel UE w Poznaniu dr hab. inż., prof. UR Emilia Bernaś UR w Krakowie dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna WUM dr hab. Elżbieta Dłużewska SGGW w Warszawie dr inż. Anna Florowska SGGW w Warszawie prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki UP w Lublinie dr inż. Mariusz Giemza UE w Krakowie […]

Właściwości prozdrowotne oleju konopnego

olej konopy

DOI 10.15199/65.2021.12.5 Jagoda Kępińska-Pacelik, Wioletta Biel STRESZCZENIE: Olej konopny jest otrzymywany z nasion i kwiatów konopi siewnych (Cannabis sativa L.). Najbardziej rozpowszechniony rodzaj oleju to ten zawierający CBD, który pozbawiony jest właściwości psychogennych. Konopie siewne mają dość szerokie zastosowanie, od kosmetologii, aż po przemysł spożywczy. Zarówno olej z nasion jak i kwiatów, charakteryzuje się prozdrowotnymi […]

Promieniowanie jonizujące – alternatywna metoda konserwacji żywności

promieniowanie jonizujące

DOI 10.15199/65.2021.11.3 Agnieszka Jackowska-Tracz STRESZCZENIE: Promieniowanie jonizujące stosowane w radiacyjnej konserwacji żywności obejmuje promienie gamma (Ɣ), promienie hamowania (X) oraz wiązki elektronów (Elektron Beam – EB). Napromieniowanie żywności jest procesem, w którym opakowana żywność przez krótki czas poddawana jest działaniu np. wiązki szybkich elektronów. W UE przepisy dotyczące żywności i składników dopuszczonych do napromieniowania nie są zharmonizowane. W Polsce […]

75 lat Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Bronisław Wesołowski Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego zostało powołane do życia 12 listopada 1946 roku. Geneza powołania, wywodzi się z udziału przedstawicieli tego działu gospodarki w zorganizowanym, przez Naczelną Organizację Inżynierów w dniach 12-14 września 1937 r., we Lwowie Kongresie pod hasłem „Mobilizacja energii twórczej dla gospodarczego uniezależnienia Polski”. Sprawy przemysłu spożywczego na […]