Wybrane aspekty bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego oferowanej na rynkach lokalnych

DOI 10.15199/65.2021.7.5 Marek Cierach, Grażyna Gozdecka, Błażej Błaszak, Małgorzata Bąk, Beata Chełminiak      STRESZCZENIE: Coraz większą popularność zyskują produkty wytwarzane w okolicy miejsca zamieszkania konsumenta, oferowane na rynkach lokalnych, w systemach krótkich łańcuchów dostaw. Są to systemy promowane i implementowane w programach UE, dotyczących rozwoju rolnictwa i wsi. Producent poprzez eliminację pośredników uzyskuje nadwyżkę finansową, a […]